Salafija

Salafija

Saturday 4 April 2015

Neatsisakykite Mėnulio metodo pasikliaudami kalendoriumi, Ramadano mėnesio pradžiai ir pabaigai nustatyti


“Mes pasikliauname mėnulio matomumu, o ne astrologiniais apskaičiavimais, tai yra vienbalsiai sutarta islamo mokslininkų - Idžmā. Tai buvo dalykas, kuris nebuvo nuginčijamas iki 300 metų po Hidžros”.  Ibn Taimyjjah ( Fatvų 25 tomas)
Vardan Allah, Maloningojo, Gailestingojo...
Visi musulmonai, kurie yra susirūpinę sekti Koranu ir Pranašo صلى الله عليه وسلم  Sunna, turėtų būti įspėti, kad nėra leistina planuoti pirmąją Ramadano dieną remiantis kalendoriais ir mokslininkų prognozėmis.
Taip yra todėl, kad Allah تعالى  įsakė Ramadano pasninką pradėti įžvelgus pusmėnulį  arba jei mėnulis nėra matomas plika akimi, tuomet užbaigti Ša’ban  mėnesį - visas 30 dienų. Jo Pranašas صلى الله عليه وسلم  sakė labai aiškiai: 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه
Nepradėkite pasninkauti, kol nepamatysite mėnulio, ir neužbaikite pasninko (kad galėtumėt švęsti A’id) iki kol nepamatysite jo. (Bukchari ir Muslim)
Įspėju jus, kad  žmonės, tvirtinantys, kad Ramadanas prasidės tokią tai numatytą dieną, yra  žmonės, kurie kviečia jus palikti tyrą ir aiškų pasninko praktikavimą, kuris pagrįstas Knyga ir Sunna.
Prašau skirkite laiko ir paskaitykite “Nuolatinio Mokslininkų Komiteto" sekančius nuosprendžius šia tema, jei jums neaišku, koks yra Islamiškas nuosprendis šiuo reikalu:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=en&View=Page&PageID=30&PageNo=1&BookID=10
Pastaba: Neleiskite, kad iškilus legaliems moksliniams skirtumams, “vietinis” prieš “pasaulietinis” mėnulio matomumo pasirinkimas būtų pagrindu bet kam lengvabūdiškai paskirti vieną iš esamų pasirinkimų, ypač tokio, kada yra visiškai atsisakoma naudotis metodu - mėnulio matomumo  plika akimi būdas. 
Lai Allah تعالى  laimina Musulmonus ir suvienija juos Viešpaties Knyga, Savo Pasiuntinio صلى الله عليه وسلم  sunna, jo Bendražygių ir ankstyvųjų Musulmonų tyru praktikavimu. 
Ir Allah žino geriausiai.
Parašyta Mūsos Ričardsono.


Šaltininis (su menku pakoregavimu) iš 
Nuolatinio Mokslinių Tyrimų Komiteto ir Ifta.
Trečiasis klausimas iš Fatvos NR.319
Klausimas: Tai yra neįmanoma pamatyti jauno mėnulio plika akimi prieš 30 valandų iki jo atsiradimo. Po šio periodo, tai yra neįmanoma pamatyti jo dėl oro sąlygų. Atsižvelgiant į tokią situaciją, ar  galima Anglijos gyventojams naudotis tos  šalies astronomine informacija, remiantis nuspėjamais paskaičiavimais  mėnulio pasirodymui ir Ramadano mėnesio pradžiai nustatyti, o, ar mes privalome matyti mėnulį plika akimi prieš pradedant pasninkauti šį palaimintą Ramadano mėnesį? 
(10 dalis; 99 puslapis)
Atsakymas: Yra leistina naudotis stebėjimo priemonėmis jauno mėnulio įžvelgimui, bet nėra leistina pasikliauti astrologiniais mokslais Ramadano pradžios ir pabaigos patvirtinimui. Allah تعالى  nelegalizavo to nei Savo Knygoje, nei Savo Pranašo صلى الله عليه وسلم  Sunnoje. Atvirkščiai, Allah تعالى  įpareigojo mus Ramadano pradžią ir pabaigą nustatyti mėnulio matomumo pagalba; pradėti pasninką (arab. Saum) matant Ramadano mėnulį ir užbaigti pasninką matant Šavval mėnesio mėnulį, ir susirinkti kartu atlikti A’id-ul-Fitr (pasninko nutraukimo šventės) maldą. Allah تعالى  sukūrė žmonijai jaunus mėnulius fiksuotam laiko tarpų pažymėjimui ir Piligrimystės (Hadž) atlikimui. Taigi, musulmonui yra draudžiama naudoti kitus metodus norint nustatyti tikslų laiką garbinimo aktams, tokiems kaip Ramadano pasninkas, abiejų Švenčių (A’id) šventimas, Hadž atlikimas, Kaffarah (išsipirkimo pasninkas) ar kt. Allah (Išaukštintas Tebūna Jis) sako:
“Ir štai, kuris iš jūsų pamatys jauną mėnulį (pirmąją Ramadano mėnesio naktį), tegul praleidžia jį pasninkaudamas (savo namuose)”. 
Allah تعالى (Išaukštintas Tebūna Jis) taip pat sako: 
Klausia jie tave (Muchammed صلى الله عليه وسلم) apie mėnulio jaunatis. Sakyk: „Jos yra laiko pažyma  žmonėms ir piligrimystei (hadžui).“ 
Pranašas صلى الله عليه وسلم  sakė: 
„Pradėkite Saum (pasninką), kai matote pusmėnulį (Ramadano mėnesio jaunatį) ir nutraukite Saum, kai matote pusmėnulį (Šaval mėnesio jaunatį ); bet jei debesys tamsūs (ir negalite pamatyti pusmėnulio), užbaikite dienų skaičių (iki Šaban pabaigos, 30 dienų)”
Remiantis šiuo pagrindu, tiems, kurie nemato jauno mėnulio  savo gyvenamoje vietoje dėl to, kad apsiniaukę ar ne, jiems yra privaloma užbaigti 30 dienų Šaban mėnesio, nebent mėnulis yra matomas kitoje vietoje. Jei jaunas mėnulis yra matomas kitoje vietoje (ar šalyje) ir apie tai yra pranešama kitiems (ar kitoms šalims), tada jie turi sekti savo šalies Musulmonų vadovo sprendimu; ar jiems pradėti Saum (pasninką) ar ne, nes jo sprendimas šioje situacijoje užbaigs visus nesutarimus tarp Fukaha (Musulmonų teisėjų), kas liečia jauno mėnulio matomumą  skirtingose vietose.
(10 dalis; psl.100)

Jei jų šalies vadovas nėra musulmonas, jie privalėtų elgtis pagal tos šalies  Islamo bendruomenės priimtą sprendimą;  pradėti ar nepradėti pasninkauti pagal kitoje vietoje patvirtintą mėnulio matomumą, atsižvelgdami  į jauno mėnulio pasirodymų nesutapimus  skirtingose vietose.

Lai Allah تعالى  lydi mus į sėkmę! Lai taika ir palaima lydi mūsų Pranašą Muchammedą, jo šeimą ir Bendražygius!


Išvertė sesuo Aida.

No comments:

Post a Comment