Salafija

Salafija

Thursday 30 April 2015

Šešių dienų Šavval pasninkas yra "sunna" ir ne "vadžib", ir yra tikimasi, kad asmuo susilauks atpildo, netgi jeigu jis ir nepabaigė jų pasninkauti, dėl legalios priežasties (pasiteisinimo)

(Part No. 55; Page No. 103)

Klausimas:

Aš pradėjau pasninkauti šešias Šavval dienas, tačiau dėl tam tikrų aplinkybių ir biznio reikalų, aš buvau sutrukdytas. Aš negalėjau pabaigti likusių dviejų dienų. Ką man daryti? Ar man reiktų atpasninkauti tas dvi praleistas dienas? Ar man bus užskaityta nuodėmė, dėl nepabaigto šešių dienų pasninko?

Atsakymas:

Šešių Šavval mėnesio dienų pasninkas yra "mustachab" (pageidaujamas, geidžiamas) garbinimo veiksmas, bet ne "Vadžib" (privalomas). Jūs gausite atpildą už atpasninkautas dienas ir tikėtina, kad jūs gausite pilną šešių dienų pasninko atpildą, jeigu jūs turėjote legalų "šary" pasiteisinimą jų neišbaigimui. Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė: 

"Kuomet Allah tarnai suserga arba kelionėje, toks pat kiekis jų atliktų gerų darbų jiems yra užskaityta, kaip kad  jie juos atliktų namuose esant gerai sveikatai." (Perduota Al Bukchari jo Chadisų Rinkinyje) 

Jums nereikia atpasninkauti tų dviejų praleistų dienų. Lai Allah veda mus visus į sėkmę!

Šaltinis: Islamo Mokslo Tyrimų Žurnalas


Išvertė:

No comments:

Post a Comment