Salafija

Salafija

Monday 6 April 2015

Patarimas tiems, kurie tingi atlikti maldas, nors jie ir laikosi pasninkoKlausimas: 

Kai kurie jaunuoliai, lai Allah تعالى  juos veda teisingu keliu, neatlieka maldų Ramadano mėnesį ir ne tik, dėl savo apsileidimo ir tingėjimo, tačiau jie pasninkauja Ramadano (Nuoroda alifta.net Part No. 15; Page No. 178)  mėnesį ištverdami alkį ir troškulį. Koks būtų jūsų patarimas jiems ir koks yra nutarimas dėl jų pasninko, t.y. ar pasninkas yra galiojantis?

Atsakymas: 

Aš patariu tiems jaunuoliams atsargiai įvertinti savo padėtį ir jie turi žinoti, kad malda yra viena iš svarbiausių islamo stulpų, antroji po dviejų Liudijimų (šachados). Tas, kuris neatlieka maldų iš apsileidimo (tingėjimo) yra netikintis - kuris tapo atskalūnų, apostatu (iškrito iš islamo rėmų). Aš tikiu, kad ta nuomonė yra persverianti kitą (t.y. svaresnė), patvirtinta Koranu ir sunna (Pranašo صلى الله عليه وسلم  perdavimais). Todėl, tokio asmens pasninkas, labdara ar kiti garbinimo veiksmai yra neužskaityti, nes Allah تعالى sako:  

“Ir niekas negali užkirsti kelio  būti užskaitytai jų skiriamai kontribucijai (duoklei), išskyrus tai, kad jie netikėjo Allah ir Jo Pranašu (Muchammedu  صلى الله عليه وسلم), ir kad jie ėjo melstis - bet tik tingėdami, ir jie šelpdavo - nenoromis.

Allah تعالى  pažymi, kad nors jų labdara ir duoda naudos kitiems, tačiau ji nėra jiems užskaityta (Viešpaties  عَزَّوَجَلَّ), kadangi jie yra netikintys, ir Allah تعالى  sako: 

”Ir Mes visus jų (netikinčiųjų, politeistų, nuodėmiautojų) atliktus gerus darbus paversime į pasklidusias dulkes ore.” 

Vadinasi, pasninkautojų pasninkas yra neužskaitomas jei jie nesimeldžia, kaip yra paminėta Korane ir sunnoje. Dėl to, aš patariu jiems bijotis Allah تعالى  ir įtvirtinti reguliarų maldos atlikimą laiku (Nuoroda į alifta.net, Part No. 15; Page No. 179) ir kongregacijoje su kitais musulmonais.
Jeigu jie taip darys, esu tikras, kad jie atras tam stiprią aistrą širdyje Ramadano metu ir kitais mėnesiais atlikti maldas laiku ir kongregacijoj. Kuomet asmuo nuoširdžiai atgailauja Viešpačiui  عَزَّوَجَلَّ ir sugrįžta pas Jį, jis bus geresniu po atgailos nei jis buvo prieš ją, kaip ir buvo nutikę Adomui عليه السلام , kuomet jis suvalgė uždraustą vaisį ir po to atgailavo. Šiuo reikalu Allah تعالى  sako: 

”Bet jeigu jie būtų priskyrę lygiaverčius su Allah garbinime, tai viskas ką jie būtų užsitarnavę, jiems neduotų naudos.”
Išvertė Nora Umm Youcef.

No comments:

Post a Comment