Salafija

Salafija

Tuesday 14 April 2015

Išimtis Nėščiajai Ramadano Pasninko Metu
Fatvos nr. 7785

Klausimas: 

Ar leidžiama nėščiai moteriai nepasninkauti Ramadano metu? Ar ji turėtų susilaikyti nuo pasninko per tam tikrą nėštumo mėnesį arba per visą nėštumą? Jei jai yra taikoma nuolaida (arab. ruchksa) susilaikyti nuo pasninko, ar ji privalo atpasninkauti praleistas pasninko dienas ar vietoj to pamaitinti vargšus? Jeigu jai yra privaloma pamaitinti vargšus, tai koks būtų maisto kiekis atiduodamas vargšams? Aš gyvenu karštoje šalyje; ar pasninkas gali daryti įtakos nėščioms, gyvenančioms karštoje šalyje? Tikimės jog jus galėsite atsakyti į mūsų klausimą.Atsakymas:

 Jei pasninkaujanti Ramadano metu nėščia moteris baiminasi dėl savo ar vaiko saugumo, tuomet jai leidžiama susilaikyti nuo pasninko. Jai tereikia atpasninkauti praleistas dienas nepriklausomai ar ji gyvena karštoje šalyje ar ne. Tai nėra ribojama tam tikriems nėštumo mėnesiams. Verčiau, turi būti atsižvelgiama į jos būklę ir į galimus sunkumus, nepriklausomai nuo jos nėštumo laiko. Nėščios moters padėtis šiuo atžvilgiu yra panaši į sergančio žmogaus, kuris negali pasninkauti, padėtį. Allah تعالى  sako: 

“...ir tas, kuris serga arba kelionėje, tą patį kiekį [dienų, kurias praleido pasninko metu, privalo atpasninkauti] per kitas dienas.”

(Part No. 10; Page No. 223)

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai, ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz 
Pirmininko pavaduotojas`Abdul-Razzaq `Afify
Nariai: Abdullah ibn Ka’ud ir Abdullah ibn GudajjanIšvertė sesuo Rahela.

Barak Allahu fyk.

No comments:

Post a Comment