Salafija

Salafija

Tuesday 28 April 2015

Ar šešių Šavval mėnesio dienų pasninkas atstoja praleistas (neatpasninkautas) Ramadano dienas?

(Part No. 10; Page No. 354)

 Fatvos Nr. 11663

Klausimas Nr. 2.:

Šešių Šavval mėnesio dienų pasninkas yra savanoriškas (neprivalomas)  garbinimo veiksmas; tai ar yra galima moteriai  pasninkauti šešių  Šavval dienų pasninką vietoje praleistų Ramadano dienų, o ar jai reikia pasninkauti dvylika dienų; šešias praleistas dienas ir kitas šešias savanoriškas (Šavval mėnesio)? Lai Allah apdovanoja jus.

Atsakymas: 

Šešių Šavval mėnesio dienų neprivalomas pasninkas negali atstoti neatpasninkautų (privalomų) Ramadano dienų. Musulmonas privalo pirma atpasninkauti Ramadano praleistas dienas ir tik tada pasninkauti šešias Šavval dienas, jeigu jis to trokšta, nepasibaigus mėnesiui.

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas `Abdul-Razzak `Afify
Narys Abdullah Ibn GudajjanIšvertė:

No comments:

Post a Comment