Salafija

Salafija

Wednesday 29 April 2015

Fatva, apie Šavval šešių dienų pasninkavimo tęsimą iškart atpasninkavus skolingas Ramadano dienas(Part No. 15; Page No. 396)

154-Tai yra leidžiama pasninkauti šešias Šavval mėnesio dienas iškart po Ramadano atpasninkautų skolingų dienų

Klausimas: 

Klausiantysis iš Latakijos (Sirijos) klausia: aš esu girdėjęs, kad "nafl" (neprivalomas ir savanoriškas) pasninkas negali būti jungiamas tiesiogiai (pasninkaujant sekančią dieną) prie tik užbaigtų pasninkauti Ramadano skolingų dienų; t.y.
 jei asmuo nepasninkavo kai kuriomis Ramadano dienomis dėl legalios islamiškos priežasties, tuomet jis atpasninkavo skolingas dienas Šavval mėnesį ir norėjo pasninkauti šešias Šavval dienas, tai asmuo neturėtų sujungti tų dienų ir turėtų vieną dieną tarp jų - nepasninkauti. Ar tai yra teisinga? Nuoširdžiai patarkite mums!

Atsakymas:

Aš nežinau nei vienos priežasties islamo teisėje, kad draustų tai, ką jūs paminėjote. Teisinga nuomonė yra tokia, kad tame nėra nieko bloga, remiantis įrodymų bendrumu. Lai Allah skiria mums sėkmę!

Šaltinis:  Ibn Baz FatvosIšvertė:No comments:

Post a Comment