Salafija

Salafija

Sunday 5 April 2015

Garbinimo veiksmai ir pasninkas asmens neatliekančio maldosKlausimas:

 Yra žmonių, kurie atlieka pasninką ir kitus garbinimo veiksmus, bet jie neatlieka maldų. Ar jų pasninkas (arab. saum) ir garbinimas yra priimtini (užsiskaito)?

Atsakymas: 

Vardan Allah, visa Šlovė Jam Vienam. Teisinga nuomonė yra ta, kad jei asmuo sąmoningai neatlieka maldų, tai skaitosi - kaip didis netikėjimas, todėl jo pasninkas ir kiti garbinimo veiksmai nėra priimtini iki kol jis neatliks atgailavimo (arab. tauba) Viešpaties labui, lai visas garbinimas skiriamas Jam, nes Allah تعالى  sako: 

“Ir jei jie priskirs kitus garbinimui lygiagrečiai su Allah, visi jų atlikti darbai neduos jiems jokios naudos.”   

Taip pat yra kitos Korano eilutės ir chadisai su tokia pačia reikšme. Kai kurie islamo mokslininkai yra nuomonės, kad sąmoningai neatliekantis maldų asmuo nėra netikintis ir kad jo pasninkas ir garbinimas nėra beverčiai (t.y. užsiskaito), jeigu tas asmuo tiki, kad maldos atlikimas yra privalomas, bet jis jos neatlieka dėl savo tingėjimo ir apsileidimo. Kaip ten bebūtų, teisingiausia nuomonė yra pirmoji, paminėta prieš tai, kad asmuo patampa netikinčiu, jeigu (Nuorodą rasite alifta.net, Part No. 15; Page No. 177)
jis sąmoningai neatlieka maldų, netgi jeigu jis ir tiki jų prievole, kadangi tam įrodyti yra daugybė įrodymų, kaip ir Pranašo صلى الله عليه وسلم  pasakymas: 

“Kas vieną daro netikinčiu ir politeistu - tai  maldų neatlikimas.”
(Perduota imamo Muslim jo  Sachych rinkinyje,  Džabir ibn `Abdullah chadise (lai Allah būna patenkintas juo ir jo tėvu)). 

Taipogi, Pranašas صلى الله عليه وسلم  yra pasakęs: 

“Tai, kuom mes išsiskiriame nuo netikinčiųjų ir apsimetėlių (fariziejų) yra maldų atlikimas. Tai tas, kuris neatlieka jų yra netikintis.”

(Perduota Imamo Achmed ir Ahl-ul-Sunan [Chadisų kompiliavimo autorių klasifikavimas pagal juristines temas] su autentiška perdavimų grandine [isnād]) Bureidah ibn Al-Hasib Al-Aslamy Chadisas (lai Allah būna juo patenkintas).Kilnus mokslininkas Ibn Al-Kajjim (lai Allah jam būna gailestingas) detaliai išdėstė šį reikalą atskirame traktate apie maldos taisykles ir jų neatlikimą, kuris yra labai naudingas ir rekomenduotinas.
Išvertė Nora Umm Youcef.


No comments:

Post a Comment