Salafija

Salafija

Monday 27 April 2015

Šešių dienų Šavval pasninkavimas neužbaigus pasninkauti Ramadano dienųFatvos Nr. 2264

Klausimas:

Jeigu asmuo praleidžia dešimt Ramadano pasninko dienų dėl teisėtos islamiškos  priežasties, ir tada pasninkauja šešias Šavval mėnesio dienas neatpasninkavęs praleistų Ramadano dienų, ar asmuo bus apdovanotas (gaus "Tavab") už pažadėtą viso Ramadano pasninką sekančiai pasninkaudams šešias Šavval mėnesio dienas? Ar tai užsiskaitys kaip vienerių metų pasninkas? Apšvieskite mus ir lai Allah jus dosniai apdovanoja.

Atsakymas:

Įvertinti Allah tarno atliktus darbus yra Aukščiausiojo Allah (nepaprastoje) valdoje. Jeigu tarnas siekia Allah عَزَّوَجَلَّ apdovanojimo ir deda pastangas paklusti Jam, jo apdovanojimas nebus prarastas. 
Allah تعالى sako: 

"...be abejo, Mes neleisime nei vienam jų apdovanojimui būti prarastam, tų, kurių žygdarbiai buvo atlikti pačiais tobuliausiais būdais." 

Tas, kuris vis dar neatpasninkavo praleistų Ramadano dienų, pirmiausia jis turi atpasninkauti jas,
(Part No. 10; Page No. 393)
 ir tada pasninkauti šešias Šavval dienas. Šešių Šavval mėnesio dienų pasninko jungimas prie Ramadano nebus išpildytas,  kol nebus išbaigtas Ramadano dienų pasninkas.

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas `Abdul-Razzak `Afify
Nariai Abdullah Ibn Gudajjan, `Abdullah ibn Ka`udIšvertė:No comments:

Post a Comment