Salafija

Salafija

Sunday 26 April 2015

Pirmenybės skyrimas praleistoms Ramadano dienoms atpasninkauti vietoj šešių Šavval pasninko dienų(Part No. 55; Page No. 102)

Klausimas:

Ar yra leistina pasninkauti šešias Šavval mėnesio dienas, jei nėra atpasninkautos praėjusio mėnesio (Ramadano) dienos?

Atsakymas:

Mokslininkų nuomonės išsiskiria šiuo klausimu; tačiau teisingiausia nuomonė yra skirti pirmenybę praleistoms Ramadano dienoms atpasninkauti, nei šešioms Šavval dienoms ar kokiam kitam neprivalomam pasninkui, kadangi Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė:

"Tas kuris atpasninkaus Ramadaną ir po jo šešias Šavval mėnesio dienas, tai tarsi jis atpasninkavo už pilnus vienerius metus." (Perduota Imamo Muslim jo Sachych Chadisų Rinkinyje) 

Jeigu asmuo pasirenka pirmiau atpasninkauti Šavval šešių dienų pasninką, tai nebus laikoma, kad asmuo atpasninkavo šešias Šavval dienas po visų Ramadano dienų pasninko, bet tik po kai kurių dienų. Atpasninkauti praleistas Ramadano dienas yra "fard" (privaloma), kai Šavval nėra privaloma, ir atlikti privalomus garbinimo veiksmus yra daug svarbiau. Lai Allah skiria mums sėkmę!

Klausimas:

Aš neturėjau galimybės pasninkauti Ramadano metu dėka pogimdyminio kraujavimo. Aš patapau švari Eid dienų metu ir aš labai noriu pasninkauti Šešias Šavval dienas. Ar man yra leistina pirma pasninkauti šešias Šavval dienas ir po to atpasninkauti praleistas Ramadano dienas? Prašau iš jūsų Fatvos. Lai Allah jus lydi į gėrį!

Atsakymas:

Yra perduota, kad pirmiausia reikia atpasninkauti praleistas Ramadano dienas, kadangi Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė:

"Tas kuris atpasninkaus Ramadaną ir po jo šešias Šavval mėnesio dienas, tai tarsi jis atpasninkavo už pilnus vienerius metus." (Perduota Imamo Muslim jo Sachych Chadisų Rinkinyje). 

Taigi, Pranašas صلى الله عليه وسلم paaiškino, kad šešių dienų Šavval pasninkas eina po Ramadano (išbaigto) pasninko. Tai yra jūsų pareiga pradėti pasninkauti Ramadano skolas, netgi jeigu jūs išsiilgote Šavval pasninko, remiantis anksčiau minėtu chadisu. Dar daugiau, "fard" (privalomieji garbinimo veiksmai) yra viršiau "nafl" (savanoriškų garbinimo veiksmų). Lai Allah lydi mus visus į sėkmę!

Šaltinis: Islamo Mokslo Tyrinėjimo Žurnalas  Išvertė:No comments:

Post a Comment