Salafija

Salafija

Friday 1 May 2015

Ar galima pasninkauti šešių dienų Šavval pasninką prieš išpirkimo pasninką?(Part No. 15; Page No. 394)

Klausimas:

Žmogus turi pasninkauti išpirkos pasninką* ištisus du mėnesius (be sustojimo), bet jis nori pasninkauti šešias Šavvalio dienas. Ar jam leistina taip elgtis?

išpirkos pasninkas yra pasninkas, kurį asmuo turi atlikti, kad išsipirktų savo nuodėmes. Pavyzdys: asmuo netyčia nužudė kitą asmenį ir jo nuodėmės išpirkimas yra privalomas dviejų mėnesių pasninkavimas, kuris vadinasi "kafara"-išpirkos pasninku.

Atsakymas:

Jūs privalote paskubėti atpasninkauti "kaffara"- išpirkos pasninką; tai nėra leistina pasninkauti šešias Šavval dienas neatpasninkavus išpirkos pasninko, kadangi tų šešių dienų pasninkas yra "nafl" (geidautinas ir neprivalomas garbinimo veiksmas), kai "kaffara"- išpirkos pasninkas yra "fard"- privalomas, kuris turėtų būti atliekamas iš karto nedelsiant. Jam turėtų būti skiriama pirmenybė prieš Šavval pasninką ar kokį kitą neprivalomą pasninką.

Šaltinis: Ibn Bāz Fatvos

No comments:

Post a Comment