Salafija

Salafija

Wednesday 13 May 2015

Kokiomis dienomis yra privaloma pasninkauti ir kokiomis geidautina?

Fatvos Nr. 16785

Klausimas:

Kokios yra dienos, išskyrus Ramadano, per kurias yra "mustachab" (geidautina) pasninkauti? Kokios yra dienos, per kurias nėra "mustachab" pasninkauti? Ar pakanka asmeniui pasninkauti tik Ramadano dienas? Ar Ramadano pasninkas yra "farida" (privalomas) ar"sunna" (savanoriškas garbinimo veiksmas, sekant Pranašo صلى الله عليه وسلم pavyzdžiu)? Prašau, paaiškinkite tai pateikdami įrodymus iš Korano ir Sunnos.

Atsakymas:

Ramadano Pasninkas yra vienas iš penkių islamo stulpų. Šios prievolės tekstinis įrodymas yra Koranas, Sunna ir Idžma (vienbalsis islamo mokslininkų sutarimas). Korane Aukščiausiasis Allah sako:

"O jūs kurie įtikėjote! Jūms yra nustatyta pasninkauti, taip kaip ir buvo nustatyta gyvenusiems prieš jus, tam kad jūs būtumėt "Al-Muttakūn" (dievobaimingi, pamaldūs)..." ir "Ramadano mėnuo, per kurį buvo apreikštas Koranas, kelrodis žmonijai ir jo aiškūs ženklai ir nustatytas kriterijus (tarp to, kas gerai ir blogai). Tai kuomet vienas iš jūsų pamatysite plika akimi jauną mėnulį pirmąją Ramadano naktį (namuose), privalėsite pasninkauti tą mėnesį, ir jeigu jūs sergate arba keliaujate, toks pat dienų kiekis jums yra privalomas atpasninkauti kitomis dienomis."

(Part No. 9; Page No. 301)

Sunnoje, Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė: "Islamas pagrįstas penkiais stulpais...ir jis paminėjo Ramadano pasninką vienu iš jų. Taip pat, Talcha Ibn `Ubeidullah perdavė: "Beduinas, nesusišukavusiais plaukais, atėjo pas Pranašą صلى الله عليه وسلم  ir pasakė: "O Allah Pasiuntiny! Sakyk, ką Allah paliepė man, kas liečia pasninką." Jis صلى الله عليه وسلم atsakė: "Ramadano mėnesį." Jis paklausė:"Ar man reikia atlikti daugiau nei tai?" Jis  صلى الله عليه وسلم atsakė: "Ne, nebent tu nori atlikti savanorišką pasninką." (Sutarta Al-Bukchari ir Muslim)

Tarp Musulmonų yra sutarimas (konsensusas), kad Ramadano pasninkas yra privalomas ir yra vienas iš islamo stulpų. Į "Mustachab" (geidautiną) pasninką įveina  šešios Šavval mėnesio dienos, tiems kurie yra užbaigę Ramadano pasninką; Ašuros Diena (10-toji Muharram mėnesio diena) ir diena prieš ją ar po jos; Arafa Diena (9-toji Dul-Hidža), kuri yra ne piligrimams;  trijų dienų pasninkas kas mėnesį ir jas geriau pasninkauti per Baltas Dienas (13-tą, 14-tą, ir 15-tą kiekvieną Hidžri kalendoriaus mėnesio dieną); pasninkas Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais; pasninkas bet kokią kitą dieną; ir per Muharram.

Dienos, per kurias yra neleistina pasninkauti yra dvi Eid šventės; "Tašrik" dienos (11-toji, 12-toji, 13-toji Dul-Hidža) išskyrus "Mutamatti" (piligrimo Umros atlikimas Hadž mėnesio metu, išpaskos atliekant Hadžą tais pačiais metais su pertraukėle tarp jų) arba Karin (piligrimo Hadž ir Umros apjungimas be sustojimo tarp jų) jeigu jie negali rasti "Hady" (piligrimų aukojamas gyvulys); ir Penktadienis, jei jis išskiriamas viena diena savanoriškam pasninkui (t.y. negalima pasninkauti tik Penktadienį), bet nėra žalos jei asmuo pasninkauja dieną prieš arba po jo (t.y. pasninkauja ketvirtadienį ir penktadienį arba penktadienį ir šeštadienį).

(Part No. 9; Page No. 302)

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Nariai: Bakr Abu Zaid, Abdul-Aziz Al Al-Šeich, Salich Al Fauzān, Abdullah Ibn GudajjanIšvertė:


No comments:

Post a Comment