Salafija

Salafija

Thursday 14 May 2015

Ar pasninkauti 9-tą ir 10-tą Muharram mėnesio dieną yra geriau nei 10-tą ir 11-tą?Pasninkauti 9-tą ir 10-tą Muharram mėnesio dieną yra geriau nei 10-tą ir 11-tą

Klausimas:

Koks yra verdiktas dėl pasninkavimo Ašūros Dieną (Muharram mėnesio 10-tą dieną)? Ar geriau yra pasninkauti ją su diena prieš  ją, ar diena po jos, visas tris dienas, o ar tik vieną dieną - Ašūros Dieną? Prašau apšvieskite šiuo reikalu. Mes prašome Allah apdovanoti jus geriausiu.

Atsakymas:

Tai yra Sunna (savanoriškas garbinimo veiksmas sekti Pranašo صلى الله عليه وسلم  pavyzdžiu) pasninkauti Ašūros Dieną, remiantis autentišku Pranašo صلى الله عليه وسلم  chadisu bylojančiu apie tai. Pranašas صلى الله عليه وسلم teigė, kad žydai pasninkaudavo tą dieną (Ašūros), kadangi tą dieną Allah išgelbėjo pranašą  Mozę عليه السلام  ir jo žmones,

(Part No. 15; Page No. 404)

ir sunaikino Faraoną ir jo žmones. Todėl, mūsų Pranašas صلى الله عليه وسلم pasninkavo Ašūros Dieną išreikšdamas dėkingumą Viešpačiui ir patarė musulmonas daryti tą patį. Jis صلى الله عليه وسلم taip pat nurodė  mums pasninkauti tą dieną kartu su diena einančia prieš ją arba po jos. Tačiau, pasninkauti 9-tą ir 10-tą Muharram mėnesio dienas yra geriau nei 10-tą ir 11-tą. Antrasis variantas irgi pakankamas, kadangi jis yra taip pat kontradikcinis žydų apeigoms (praktikavimui). Asmuo taip pat gali pasninkauti visas tris dienas, t.y. 9-tą, 10-tą ir 11-tą Muharram mėnesio dienas kaip kad yra perduota kai kuriuose perdavimuose: 

"Pasninkaukite dieną prieš (Ašūrą) ir dieną po jos." 

Bet tai yra "makru" (nemėgstama) pasninkauti tik Ašūros Dieną, nejungiant jos su diena einančia prieš ją ar po jos.

 Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę.

Fatva Ibn Bāz


No comments:

Post a Comment