Salafija

Salafija

Tuesday 5 May 2015

Ar Šešių Šavvalio mėnesio dienų pasninkas privalo būti atliekamas nuo antrosios to mėnesio dienos?Fatvos Nr. 16374

Klausimas Nr. 4:

Koks yra verdiktas asmeniui, kuris tiki, kad šešių Šavvalio mėnesio dienų pasninkas privalo būti atliekamas nuo antrosios to mėnesio dienos, ypač pagyvenusieji? 

Atsakymas:

Asmuo gali pasninkauti šešias Šavval mėnesio dienas per bet kurias to mėnesio dienas; ar tai būtų mėnesio pradžioje, viduryje, ar gale, ir nesvarbu ar paeiliui, ar atskirai. Tai yra pagrįsta sekančiu chadisu, kuriame Pranašas صلى الله عليه وسلم  sako: 
"Bet kas, kas atpasninkaus Ramadaną ir po jo šešias Šavval mėnesio dienas..."

Pranašo صلى الله عليه وسلم pasakymas yra bendras, išreiškiantis leistinumą pasninkauti bet kuriomis mėnesio dienomis. Ir Allah žino geriausiai.

(Part No. 9; Page No. 304)

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas `Abdul-Razzak `Afify
Nariai: Bakr Abu Zaid, Abdul-Aziz Al Al-Šeich, Salich Al Fauzān, Abdullah Ibn Gudajjan


Išvertė:


No comments:

Post a Comment