Salafija

Salafija

Tuesday 19 May 2015

Ar galima pasninkauti Arafa Dieną su ketinimu atpasninkauti praleistą Ramadano dieną?

Fatvos Nr. 8194

Klausimas:

Aš pasninkavau Arafa Dieną (9-tąją Dhul Hidža) ketindamas atpasninkauti skolingą Ramadano pasninko dieną. 

(Part No. 10; Page No. 347)

Ar man užsiskaitys Arafa Dienos pasninkas ar ne, jei mano ketinimas (intencija) buvo atpasninkauti praleistą Ramadano dieną?

Atsakymas:

Jums yra leidžiama pasninkauti Arafa Dieną (9-tąją Dhul Hidža) su ketinimu atpasninkauti praleistą Ramadano dieną. 

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas Abdul-Razzak Afify
Nariai Abdullah Ibn Gudajjan ir Abdullah Ibn Ka'ud


No comments:

Post a Comment