Salafija

Salafija

Friday 22 May 2015

Kaip praleisti "Leilat-ul-Kadr"- Dekreto Naktį?Fatvos Nr. 2392

Klausimas Nr. 8:

Kaip praleisti "Leilat-ul-Kadr"- Dekreto Naktį; ar garbinimas tą naktį yra atliekamas maldomis, Korano recitavimu, Pranašo صلى الله عليه وسلم  biografijos skaitymu, pamokų ir lekcijų klausymu, o ar tos dienos šventimu mečėtėje?

(Part No. 10; Page No. 414)

Atsakymas:

Pirmiausia: Paskutines dešimt Ramadano dienų, Allah Pranašas صلى الله عليه وسلم ypač skyrė dėmesį savo garbinimo veiksmams ir jų atlikimui, daug labiau nei bet kokiu kitu metu; maldai, Korano recitavimui ir prašymams-maldavimams. Al Bukchari ir Muslim perdavė nuo A'išos رضي الله عنها, {kuomet prasidėdavo paskutinės Ramadano dienos, Pranašas صلى الله عليه وسلم neidavo miegoti, jis صلى الله عليه وسلم prikeldavo savo šeimyną (maldai) ir susiverždavo "Izar"- apsiaustą (t.y. dėjo pastangas atlikti garbinimo veiksmus ir susilaikė nuo lytinių santykių)}.

Achmad and Muslim perdavė: {Allah Parnašas صلى الله عليه وسلم labai stengėsi atlikti garbinimo veiksmus per paskutines dešimt Ramadano dienų, nei bet kokiu kitu metu}. 

Antra: Pranašas صلى الله عليه وسلم skatino "Leilat-ul Kadr"- Dekreto Naktį neužmigti ir atlikti "Kijam" maldą (Nakties Maldą - neprivalomą), daryti tai iš tikėjimo ir tikėti apdovanojimu.

Abu Hureira رضي الله عنه  perdavė, Pranašą صلى الله عليه وسلم  sakantį:

{Tas, kuris praleis Dekreto Naktį ("Leilat-ul-Kadr") besimeldžiant Nakties Maldą ("Kijam"),  tikėdamas ("Iman" būsenoje) ir tvirtai tikintis susilaukti atpildo iš Allah ("Ichtisab"), tokiam asmeniui bus atleistos jo ankstesnės nuodėmės}.
(Perduota grupės chadisų rinkėjų išskyrus Ibn Madžà).

 Šis Chadisas pabrėžia, kad tai yra nustatyta neiti miegoti ir praleisti naktį besimeldžiant.

Trečia: Sakymas vienos iš pačių geriausių du'a Dekreto Naktį yra du'a, kurią Pranašas صلى الله عليه وسلم  išmokė A'išą  رضي الله عنها. At-Tirmidhi perdavė ir įvertino šį chadisą autentišku, kad A'iša رضي الله عنها  sakė:

"Aš sakiau:'o Allah Pasiuntiny, jeigu aš žinočiau, kuri naktis yra "Leilat-ul-Kadr", tai ką man reiktų sakyti tą naktį?' Jis atsakė: 'Sakyk: Allahumma innaka ‘afuvvun tuhib-ul-‘afva fa‘ffu ‘anny [O Allah! Jūs esate Visa-Atleidžiantis ir Jūs mylite atleidimą, todėl atleiskite man]. {اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي}' "

Pilnas Chadisas Arabų Kalba:

(Part No. 10; Page No. 415)

Ketvirta: Teigti, kuri Ramadano naktis yra "Leilat-ul-Kadr" - Dekreto Naktis, tam reikia specifinio įrodymo, tačiau nelyginė mėnesio naktis yra labiau tikėtina, nei kitos iš paskutiniųjų dešimt naktų. 27-toji mėnesio naktis yra labiausiai tikėtina būti Dekreto Naktimi, remiantis chadisų perdavimais šia tema.

Penkta: Kas liečia inovacijas -"bida'a", tai jos yra neleistinos Ramadano metu ar kokiu kitu metu. Yra autentiškas perdavimas Pranašo صلى الله عليه وسلم :

"Tas, kuris atliks veiksmą, kuris nėra islamo dalis, tai toks veiksmas bus nepripažintas."

Kitame perdavime: 

"Tas, kuris įves tai, kas nėra iš islamo, bus nepripažinta."

Mūms yra žinoma, kad nėra jokio pagrindo švesti šventes Ramadano naktimis. Iš tikrųjų, geriausias pamokymas-kelias yra Muchammedo صلى الله عليه وسلم  ir blogiausi reikalai yra tie, kurie naujai išrasti religijoje.

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Narys Abdullah Ibn Ka'ud


No comments:

Post a Comment