Salafija

Salafija

Sunday 24 May 2015

Žodžio #I‘tikaf apibrėžimas, jo vykdymo tikslas ir atsakymai susiję su I'tikaf

Klausimas:

Koks yra verdiktas liečiantis I'tikaf (asmens atsiribojimas nuo žmonių, liekant mečėtėje garbinti Allah)? Koks yra šio termino islamiškas apibrėžimas pagal šariją? Ar  į jį įeina miegojimas ir valgymas mečėtėje? Ar yra leistina tai daryti?
  
Atsakymas: 

Be abejonės, I'tikaf yra garbinimo veiksmas, kuris priartina asmenį prie Allah  تعالى. Jį geriau atlikti yra Ramadano mėnesį, nei per kokį kitą mėnesį. Allah تعالى sako:

"Ir neturėkite lytinių santykių su jomis (savo žmonomis) kuomet jūs atliekate I'tikaf (atsiribojate maldoms ir maldavimams mečėtėje palikdami kasdienybę)  mečėtėse."

(Part No. 61; Page No. 70)

Pranašas صلى الله عليه وسلم  atlikdavo I'tikaf per paskutines dešimt Ramadano dienų. Kartą, jis صلى الله عليه وسلم neatliko I'tikaf Ramadano metu ir vietoj to atliko jį Šavval mėnesį. I'tikaf tikslas yra atsiduoti save šlovinimui, pasišvęsti garbinimui ir pasilikti vienumoje su Allah تعالى, kas yra "šar'y"- teisėtas atsiskyrimas. Kai kurie islamo mokslininkai davė tokį I'tikaf apibrėžimą: Visiškas ryšio nutraukimas su būtybėmis, kad palaikyt garbinimo ryšį su Kūrėju. Tai yra visų reikalų atsisakymas, kurie gali nukreipti asmenį nuo Allah  تعالى  paklusnumo ir šlovinimo. Atlikti I'tikaf yra leistina Ramadano mėnesį ir kitais mėnesiais, kaip jau minėjome. Bet tai yra geriau, kai I'tikaf atliekamas kartu su pasninku. Tačiau, tai yra priimtina atlikti I'tikaf be pasninko, remiantis stipriausia iš dviejų pareikštų islamo mokslininkų nuomonių. Šiuo atveju, yra autentiškas perdavimas dviejuose autentiškuose "Sachich" Chadisų Rinkiniuose (t.y. Al-Bukchari ir Muslim), kuriuose Umar رضي الله عنه sakė:

{"O Allah Pasiuntiny, aš priesiekiau (daviau įžadą) Džahilijos laikais (prieš-islaminio neišmanymo laikotarpiu) atlikti I'tikaf Al-Masdžid Al-Haram (Šventojoje Mekos Mečėtėje) vienai nakčiai". Pranašas صلى الله عليه وسلم atsakė jam: "Ištesėk savo pažadą". Tai jis atliko vienos nakties  I'tikaf.} 

Yra gerai žinoma, kad naktis nėra tas metas, kada pasninkaujama, iš tikro tai yra dienos metu. Dar daugiau, tai yra priimtina miegoti ir valgyti mečėtėje asmeniui, kuris atlieka I'tikaf ar ne. Tai yra pagrįsta daygybe chadisų ir "atsâr" (perdavimais iš kompanionų) ir kitais, kurie apibūdino Ahl-ul-Saffa* būseną. 

*Ahl-ul-Saffa - Islamo svečiai, kurie neturėjo šeimų, pinigų, nei tų, kurie psirūpintų jais, ir kurie pasilikdavo mečėtės kampe, užsirezervavę tą vietą sau kaip pastogę, prieglobstį. 

Tačiau, švara mečėtėje ir rūpinimasis tuo, kas gali padaryti ją nešvaria, pavyzdžiui paliktos maisto atliekos, tai turi būti kreipiamas dėmesys ir prižiūrima, kad būtų švaru. Apie tai Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė:

 {"Man buvo parodyti 'ummos'** apdovanojimai (už skirtingus darbus), netgi už dėmės taškelio pašalinimą mečėtėje."}

**turima omeny: mano tautos, kurios Tauchydas yra teisingas ir vienas.

(Perdavė Abu Davūd (Part No. 61; Page No. 71) ir At-Tirmidhi ir klasifikuojamas kaip  Sachich [autentiškas] pagal  Ibn Khuzeima) 

Panašiai, A'išos رضي الله عنها chadise:

"Allah pasiuntinys (صلى الله عليه وسلم) liepė statyti mecėtes įvairiose vietovėse ir palaikyti jas švarias ir iškvėpintas."

 (Perduota Penkių Chadisų Rinkėjų-Kompiliuotojų {Imamo Achmed, Abu Davūd, At-Thirmidhi, An-Nasa'i ir Ibn Madžà}, išskyrus An-Nasa'i per gerą "sanad" {perdavėjų grandinę})

Įvairios vietovės čia reiškia kiekvienos genties atskirą vietovę ir gentis miestuose. 

Aš prašau Allah vesti mane ir jus teisingu keliu ir semtis naudingo žinojimo ir elgtis pagal tai ir reformuoti mūsų širdis ir veiksmus, nes Jis yra Visa-Girdintis ir Visa-Žinantis. 


Šaltinis: Islamo Mokslo Tyrimų Žurnalas.

No comments:

Post a Comment