Salafija

Salafija

Thursday 7 May 2015

Ar leidžiama sujungti dvi intencijas į vieną: praleistas Ramadano pasninko dienas kartu su Šavvalio pasninku?


Fatvos Nr. 18020

Klausimas Nr. 1:

Mes žinome, kad yra didelis atlygis tiems, kurie pasninkauja šešias Šavval mėnesio dienas. Moteris nutraukė pasninką Ramadano metu šešioms dienoms, dėl legalios islamiškos priežasties, ir ji nori atpasninkauti tas skolingas dienas per Šavvalio mėnesį. Ar leidžiama jai sujungti dvi intencijas į vieną, t.y. intenciją -atpasninkauti praleistas Ramadano pasninko dienas ir intenciją- pasninkauti šešias savanoriškas Šavvalio dienas? Kitais žodžiais tariant, ar jai leidžiama pasninkauti tik šešias dienas Šavvalio mėnesį, turint intenciją kompensuojamojo pasninko ir tuo pačiu metu siekti atpildo pasninkaujant šešias Šavval dienas? Ar tai yra leistina apjungti intenciją dviem pasninkais kaip Kiran Hadž (apjungiant Hadž ir Umra be pertraukos tarp jų)?

Atsakymas:

Kompensuojamojo pasninko atlikimas per šešias Šavvalio dienas neužskaitomas kaip šešių dienų savanoriškas Šavvalio pasninkavimas. Kadangi asmuo neturėtų pradėti savanoriško šešių dienų Šavval pasninko, nebent jis yra atpasninkavęs praleistas (skolingas, kompensuojamasias) Ramadano dienas. Tai yra pagrįsta sekančiu chadisu, kuriame Pranašas صلى الله عليه وسلم  sako:


"Bet kas, kas atpasninkaus Ramadaną ir po jo šešias Šavval mėnesio dienas, tai tarsi jis pasninkavo ištisai (ištisus vienerius metus)."

Atitinkamai, asmeniui, kuris vis dar nėra atpasninkavęs Ramadano praleistų dienų, pirmiausia reikia pradėti pasninkauti kompensuojamąjį pasninką prieš imantis šešių Šavvalio mėnesio pageidaujamų dienų pasninko. 

Tai yra leidžiama sujungti į vieną intenciją Umros ir Hadž atlikimą tuo pačiu metu, nes Umros apeigos yra dalis Hadžo, kuris apima daugiau nei Umra. Pranašas صلى الله عليه وسلم  sakė:

"Umros apeigos pasiliks dalimi Hadžo iki Prisikėlimo dienos."

(Part No. 9; Page No. 306)

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Nariai: Bakr Abu Zaid, Abdul-Aziz Al Al-Šeich, Salich Al Fauzān.Išvertė:


No comments:

Post a Comment