Salafija

Salafija

Sunday 3 May 2015

Fatva apie praleistų šešių Šavval mėnesio dienų atpasninkavimą


(Part No. 55; Page No. 101)

Klausimas:

Moteris kiekvienais metais pasninkauja šešias Šavvalio dienas. Vienais metais, Ramadano pradžioje ji pasigimdė  ir ji negalėjo pasninkauti dėl pogimdyminio kraujavimo iki pat Ramadano pabaigos. Tada, ji atpasninkavo visas praleistas dienas. Ar jai reikia taip pat atpasninkauti šešias Šavvalio dienas, po atpasninkautų Ramadano dienų, netgi jeigu ir Šavval mėnuo jau pasibaigęs, o ar jai reikia atpasninkauti tik Ramadano dienas? Ar tai yra visuomet privaloma pasninkauti šešias Šavval mėnesio dienas?

Atsakymas:

Šavval šešių dienų pasninkas yra sunna (savanoriškas garbinimo veiksmas, sekant Pranašo صلى الله عليه وسلم  pavyzdžiu), ne "farida"  - privalomas, remiantis Pranašo صلى الله عليه وسلم  pasakymu:

"Bet kas, kas atpasninkaus Ramadaną ir po jo šešias Šavval mėnesio dienas, tai tarsi jis pasninkavo ištisus vienerius metus." (Perduota Imamo Muslim jo Sachych rinkinyje) 

Šis Chadisas įrodo, kad nėra nieko blogo pasninkauti šias dienas paeiliui ar atskirai, remiantis šiuo bendru teiginiu. 

Kaip bebūtų, geriau yra paskubėti ir pasninkauti jas, kadangi Kilniamame Korane mokoma:

"...ir aš skubinuosi vardan Tavęs, o mano Valdove, kad Tu būtum manimi patenkintas."

Korano eilutės ir Chadisas parodo, kad geriau yra paskubėti atlikti gerus darbus. Tai nėra privaloma visuomet pasninkauti šias dienas, bet yra geriau jas pasninkauti, kadangi Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė: 

"Labiausiai mylimas iš gerų tarno veiksmų Viešpačiui yra toks, kuris yra atliekamas pastoviai, netgi jeigu jis ir menkas." 

Tai nėra paskirta atpasninkauti šių dienų pasibaigus Šavval mėnesiui, kadangi pasninkauti jas yra sunna ir kurioms pasninkauti praėjo laikas, nepaisant to ar jūs praleidote jas dėl legalios priežasties ar ne. 

Lai Allah skiria mums sėkmę!

Šaltinis: Islamo Mokslo Tyrimų Žurnalas
No comments:

Post a Comment