Salafija

Salafija

Saturday 2 May 2015

Šešių dienų Šavval pasninkas neturi būti nuoseklus
Klausimas:

Ar privaloma yra pasninkauti šešias Šavval dienas viena po kitos paeiliui, o ar galima pasninkauti nepaeiliui, be nuoseklaus jų jungimo, pasninkauti atskiromis to mėnesio dienomis ?

Atsakymas: 

Šešių Šavval dienų pasninkas yra Pranašo  صلى الله عليه وسلم  perduota sunna. Leistina yra pasninkauti šias dienas nuosekliai sujungiant jas arba atskirai. Allah Pranašas صلى الله عليه وسلم bendrai skatino mus pasninkauti šešias dienas per Šavval mėnesį, bet jis neįvardijo ar tai turi būti atliekama nuosekliai iš eilės ar atskirai. Jis صلى الله عليه وسلم pasakė:

"Tas, kuris atpasninkauja  Ramadaną ir po jo šešias Šavval mėnesio dienas, tai yra tarsi jis atpasninkavo už pilnus vienerius metus." (Perduota Imamo Muslim jo Chadisų rinkinyje)

Šaltinis: Ibn Bāz Fatvos 

No comments:

Post a Comment