Salafija

Salafija

Saturday 9 May 2015

Nėščia ir maitinanti krūtimi moteris pasninką gali nutraukti tik būtinybės atvejuVardan Allah Maloningojo Gailestingojo
Šlovė Allah, Pasaulių Valdovui, taika ir palaima mūsų pranašui Muchamedui, jo šeimos nariams ir visiems jo bendražygiams.


Perduota nuo Anas ibn Mālik رحمه الله , kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė: 

“Didysis ir Visagalis Allah atleido keliautojus nuo pasninkavimo ir pusę maldos, o nėščias ir maitinančias krūtimi moteris atleido nuo pasninko.” (Žr. At Tirmidzi 715, Abu Davūd 2408, An Nasā’i 2277. Chadiso patikimumą patvirtino Imamas Abu Isa At-Tirmidzi, Imamas ibn Huzaima ir šeichas Albani)

Nėščia ir maitinanti krūtimi moteris gali nepasninkauti tik tuo atveju, jeigu jinai baiminasi dėl savęs, dėl vaisiaus arba dėl baimės netekti pieno, ir tame nėra tarp islamo mokslininkų nesutarimų. Visgi, jeigu moteris išgali pasninkauti, tai joms yra draudžiama apleisti pasninką, nes Aukščiausiasis Allah pasakė: 

“Jums yra geriau pasninkauti, jeigu tik jūs žinotumėt.” (Sura al Bakara, 2:184)

Ibrahim An-Naha’i pasakojo:

 “Kartą, atėjo moteris pas Al-Kami ir pasakė: “Aš esu nėščia, tačiau aš esu tokioje būsenoje, kad galiu pasninkauti, bet mano vyras man draudžia tai.” Tada Al-Kami pasakė jai: “Paklusk savo Valdovui (Allah) ir neklausyk savo vyro!”(Abur-Razzak Nr. 7566)

Imamas Ibn Akyl رحمه الله  pasakė: 

“Jeigu nėščia ir maitinanti moteris baiminasi dėl vaisiaus ir kūdikio, tada jos neturėtų pasninkauti, o jeigu  nesibijo, tai joms yra draudžiama nepasninkauti!” (Žr. Al-Insaf, 7/382)

Šeichas Utsaimyn رحمه الله pasakė: 

“Nėščiai ir maitinančiai moteriai yra draudžiama apleisti pasninką, išskyrus tik būtinybės atveju.” (Žr. Fatava as Sijām 161)

Taigi iš viso to išeina, kad nėščioms ir maitinančioms krūtimi moterims galima nepasninkauti tik baimės atveju, o ne dėl to, kad moteris yra nėščia ar maitina krūtimi, kaip kad daugelis mano.

Pastaba.

Jeigu nėščia moteris patyrė persileidimą, kai nėštumo stadija buvo pasiekusi vaisiaus kūno formavimasį, tokį kaip  galva ar ranka, tai tokiu atveju jos kraujavimas laikomas pogimdyminiu kraujavimu – “an-nifas” ir moteris turi nepasninkauti. O jeigu persileidimas įvyko ankstyvoje nėštumo stadijoje (iki 80 dienų), tai toks kraujavimas laikomas “istichada” (kraujavimas dėl ligos) ir moteris neturi apleisti pasninko (t.y. ji turi pasninkauti).


Išvertė Sesuo Selma.

برك الله فيك

No comments:

Post a Comment