Salafija

Salafija

Monday 11 May 2015

KUO PRIKLAUSO PAMAITINTI VARGŠĄ ASMENIUI, KURIS IŠGALI IŠPIRKTI TUO SAVO SKOLINGAS RAMADANO PASNINKO DIENAS?


Senas žmogus, nėščioji ir žindyvė yra vienodai lygūs ir atsakingi pamaitinti vargšą. Jie privalo pamaitinti už jų praleistą kiekvieną pasninko dieną po vieną vargšą  puse “sa’ “ arba  vienu “mud” maisto kiekiu, tai atitinka maždaug pusantro kilogramo.

 Ibn Abbas رضي الله عنه  pasakė:
“Kada senas žmogus negali pasninkauti, jis maitina kiekvieną dieną po vargšą vienu “mud“ (maisto patiekalu).” O kitoje versijoje sakoma : “maitina puse sa’ kviečių”. (Ad-Darakutni 1/249,  imamas Ad-Darakutni ir Al-Albani رحمه الله patvirtino patikimumą. Žr. Iruaul-galil, 4/18)

Nuo Malik رحمه الله yra pranešta, kad Nafi perdavė nuo Ibn Umar رضي الله عنه, kuris atsakė į klausimą dėl pasninko nėščios besibaiminusios dėl savo vaiko : 
“Jinai nepasninkauja, ir maitina už kiekvieną dieną po vargšą vienu “mud” kviečių.” (Žr. Al-Baihaki 4/230. Ištaka patikima)

Nors pamaitinti vargšą galima ir paruoštu maistu, taip kaip tai darė Anas. Pranešama, kad kai Anas suseno ir negalėjo pasninkauti, jis paruošė “sarid", sušaukė 30 vargšų ir pamaitino juos visus.” (Ad-Darakutni 2/207. Šeichas Al-Albani رحمه الله patvirtino isnado patikimumą) 

Imamas Al-Bukchari رحمه الله sakė: “ Jeigu senas žmogus negali pasninkauti,tai jis maitina vargšą, taip kaip tai darė Anas, kuris po to kai suseno, maitino po vargšą kiekvieną dieną mėsa ir duona.” (Žr. Sachich Al-Bukchari 2/345)

Taigi, tai yra galima maitinti ar duoti vargšams bet kokį maistą.

Taip pat galima yra duoti maistą vienam ir tam pačiam vargšui, kaskart tokį pat kiekį maisto, koks yra taikomas vieno vargšo išpirkimui, ir galima tęsti tai daugybę dienų. Maitinti vargšus ar dalinti maistą galima kaip ir mėnesio pradžioje, taip ir vidury, ar gale. (Žr. Fatava Ibn Bāz 15/203)

Jeigu žmogus neturi galimybės pamaitinti vargšą, tai nuo jo nuimamas šis įpareigojimas. Imamas ibn Kudama رحمه الله sakė: “Jeigu senas vyras ar moteris negali pamaitinti vargšo, tai jiems nereikia nieko daryti nes suroje Al-Bakara (aja 286) sakoma: {Allah neuždėjo žmogui daugiau nei jis gali}.” (Žr. al-Mugni 4/396)


Tas pats galioja nėščiosioms ir žindyvėms, kurios neturi galimybės pamaitinti vargšo už praleistą pasninką.


Išvertė sesuo Selma.

برك الله فيك

No comments:

Post a Comment