Salafija

Salafija

Thursday 21 May 2015

Kaip elgtis, jei Arafa Diena išpuola Penktadienį?


Fatvos Nr. 6655

Klausimas:

Nesutarimas iškilo tarp religijos studentų, jau neminint eilinių žmonių, dėl Arafa Dienos (9-tosios Dul-Hidža) pasninko, kuomet jis išpuola Penktadienį. Ar yra leistina pasninkauti vien tik Arafa Dieną, jei ji išpuola Penktadienį? O, ar asmuo turėtų pasninkauti dieną prieš ją ar po jos, turint omeny, kad anksčiau minėtu atveju tai prieštarauja chadisui pasninkauti tik Penktadienį? Mes tikimės, kad jūs pateiksite svarius įrodymus šiuo klausimu. Mes prašome Allah apdovanoti jus geriausiu!  

(Part No. 10; Page No. 395)

Atsakymas:

Tai yra leistina pasninkauti vien tik Arafa Dieną, jei ji išpuola Penktadienį nepasninkaujant dienos esančios prieš ją ar po jos, kadangi yra autentiškas perdavimas iš Pranašo صلى الله عليه وسلم raginantis žmones pasninkauti  tą dieną, ir pabrėžiantis jos pranašumą ir atlygį už jos pasninkavimą. Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė: 

"Arafa Dienos pasninkavimas atleidžia dviejų metų nuodėmes: praėjusių metų ir ateinančių. Kas liečia Ašūros Dieną - 10-tą Muharram - jos pasninkas išperka praėjusių metų nuodėmes." Perduota Achmad, Muslim ir Abu Davūd.

Šis Chadisas nurodo bendrą reikšmę šio chadiso: "Nei vienas iš jūsų neturėtumėte pasninkauti Penktadienį, nebent jūs pasninkaujate dieną prieš ar po." Perduota Al-Bukhari and Muslim. 

Atitinkamai, bendras draudimo supratimas šiame chadise turi būti suprantamas kontekste, kad tai yra  draudimas pasninkauti Penktadienį vien dėl to, kad tai Penktadienis. Tačiau, pasninkauti Penktadienį kitu tikslu rekomenduotinu Šarijoje yra leistina ir nedraudžiama netgi jeigu pasninkas atliekamas tik Penktadienį. Jeigu yra pasninkaujama dieną prieš ar po, tai būtų tarsi dviejų Chadisų implementavimas imantis didesnių atsargos priemonių, kuris sąlygos atlygio padidėjimą. 

(Part No. 10; Page No. 396)

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas Abdul-Razzak Afify
Nariai Abdullah Ibn Gudajjan ir Abdullah Ibn Ka'ud


No comments:

Post a Comment