Salafija

Salafija

Wednesday 20 May 2015

Arafa Dienos pasninkas neatpasninkavus Ramadano skolingų dienųKlausimas:

Ar leidžiama asmeniui pasninkauti Arafa Dieną (9-tąją Dhul Hidža), jei jam reikia atpasninkauti keletą Ramadano dienų?

Atsakymas:

Piligrimams negalima pasninkauti Arafa Dieną, kadangi jiems yra "vadžib" (privaloma) palikti pasninką (nepasninkauti) tą dieną. Tačiau, ne-piligrimams yra  "mustachab" (geidautina)  pasninkauti Arafa Dieną, kadangi tai išperka jų praėjusių ir ateinančių metų nuodėmes ir tame yra didelis gėris. Taigi, piligrimai neturėtų pasninkauti tą dieną, nes Pranašas صلى الله عليه وسلم nepasninkavo, kada jis buvo  Arafa vietovėje ir jis صلى الله عليه وسلم uždraudė kitiems piligrimams tai daryti. Jeigu ne-piligrimui reikia atpasninkauti praleistas Ramadano dienas, jis turėtų pradėti  tai daryti ir jis gali atpasninkauti jas per pirmąsias devynias Dhul Hidža dienas, įskaitant Arafa Dieną. 

No comments:

Post a Comment