Salafija

Salafija

Tuesday 23 June 2015

Ar #Chidžama حجامة nutraukia pasninką?Fatvos Nr. 11917

Klausimas: 

Ar #Chidžamos (taurių statymo nuleisti kraują)  atlikimas dienos metu per Ramadaną anuliuoja pasninkautojo pasninką ir pasninką to, kuris atlieka šią procedūrą? Ar jie turėtų nutraukti savo pasninką ir po to atpasninkauti tą skolingą dieną veliau? Prašau atsakykite į mano klausimą.

(Part No. 10; Page No. 262)


Atsakymas: 

Atlikėjo ir tam, kuriam yra atliekama chidžama, pasninkas patampa negaliojančiu. Pranašas صلى الله عليه وسلم  sakė:

Chidžamos atlikėjas ir tam, kuriam ji yra daroma, abu jie sulaužė savo pasninką.”*


*[Sunan Abu Davūd, “Book of fasting” (2367),  Sunan ibn Madžah, “Book of fasting” (1681), Achmad, Musnad, vol.5, psl. 283, Sunan Al-Darimy  , “Book of fasting”(1730)].


Mes meldžiame Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai, ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas  Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Bāz 
Pirmininko pavaduotojas  Abdul-Razzak Afify
Narys  Abdullah ibn Ghudajjan

No comments:

Post a Comment