Salafija

Salafija

Saturday 13 June 2015

Šavalio mėnesio šešių dienų pasninkasŠavalio mėnuo yra dešimtasis mėnuo pagal mėnulio kalendorių, kuris seka iškart po Ramadano mėnesio.

Perduota nuo Abu Ajūb al Ansari, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė: 
“Kas pasninkavo Ramadano mėnesį, ir po to pridėjo šešių dienų pasninką Šavalio mėnesio, tas atliko pasninką tolygų visų metų pasninkui.” (Žr. Muslim Nr. 1164)

Atlikti šių šešių dienų pasninką yra Sunna, apie kurią pasakyta daugumoje chadisų ir dėl to to niekas neturi teisės sekti imamu Malik, kuris nelaikė Sunna Šavval'io mėnesio pasninką. To paaiškinimas yra jog greičiausiai jo nepasiekė chadisai apie Šavalio mėnesio pasninką. Tai patvirtina jo paties žodžiai: “Manęs nepasiekė žinia apie Šavval mėnesio pasninką nei iš vieno salafio, ir mokslininkai nepripažino to pasninko, bijodami, kad jis galėtų būti naujovė religijoje (inovacija, ar “bida”). (Žr. Muvata” 228)

Taip pat šį pasninką laikė nepageidaujamu Abu Hanifa.

Visgi, jeigu apie tai trūksta žinių, tai neįrodo, kad tai neegzistuoja. Chadisai apie šešių dienų pasninką Šavval'io mėnesį yra patikimi, kuriais rėmėsi dauguma imamų.

Yra perdavimas nuo Sauban, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė: 
“Allah paskyrė atlygį už vieno gero darbo atlikimą kaip už dešimčią darbų, ir vieno mėnesio pasninką kaip už dešimties mėnesių pasninką, ir tęsimą šešių dienų pasninko po Ramadano (lygiavertį 60 dienų, dviem mėnesiam) tolygų metams.”  (Šeichas Al-Albani klasifikavo chadisą patikimu)

Trisdešimties Ramadano dienų pasninkas tolygus 300 dienų, o šešių Šavval mėnesio dienų pasninkas tolygus 60 dienų, taip gaunasi 360 dienų. Norėdami gauti šį puikų atlygį nebūtina yra pasninkauti Šavval mėnesio šešias dienas iš eilės, nes tam nėra nurodymo. Šias šešias dienas galima pasninkauti bet kuriomis dienomis Šavval mėnesio laikotarpyje, apie tai sakė šeichas Siddik Chasan Chan. (Žr. “Raudatu-Nadija” 1/555)
Išvertė sesuo Selma   برك الله فيك 

No comments:

Post a Comment