Salafija

Salafija

Wednesday 3 June 2015

Ar intencija nutraukti pasninką anuliuoja jį?
Klausimas:

Ar nevalgančio ir negeriančio (pasninkaujančio) asmens tvirta intencija  nutraukti pasninką padaro jo pasninką nutrauktu?

Atsakymas:

Yra gerai žinoma, kad pasninkas yra intencijos (ketinimo) ir atsisakymo kombinacija, kadangi asmuo turi turėti intenciją pasninkauti, siekdamas priartėjimo prie Allah تعالى, Visagalio ir Stipriausiojo, atsisakydamas to, kas gali nutraukti pasninką. Tai jeigu jis turi tvirtą intenciją nutraukti pasninką, tai pasninkas patampa negaliojančiu; bet jeigu taip atsitinka Ramadano metu, jis privalo atsisakyti maisto, gėrimo ir lytinio suėjimo iki kol nusileis saulė, kadangi asmenys, kurie nutraukia Ramadano pasninką, be priežasties, privalo tęsti pasninką ir atpasninkauti jį taip pat.

 Tačiau, jei asmuo neturėjo tvirtos intencijos, buvo neapsisprendęs (netikras), tuomet tokiu atveju islamo mokslininkų nuomonės išsiskiria: vieni teigia, kad jo pasninkas nebegaliojantis, kadangi neapsisprendimas anuliuoja tvirtą intenciją (ketinimą). Kiti teigia, kad pasninkas nėra negaliojantis, remiantis pagrindiniu principu, kad intencija lieka galiojanti iki tol
 kol jis turi tvirtą intenciją sulaužyti pasninką ir nutraukti jį ir toks požiūris mano nuomone yra svaresnis. Ir Allah žino geriausiai.


Šeichas Muchammad bin Sālih al-Utsaimyn

Fatava Arkānul-Islām, DARUSSALAM, vol.2, p.646


No comments:

Post a Comment