Salafija

Salafija

Saturday 20 June 2015

Priežastys duoti Zakāt al-Fitr pačiam

Pranašas (lai Allah تعالى paaukština jo rangą ir dovanoja jam ramybę) paliepė, kad musulmonai išdalintų  Zakāt al-Fitr Ramadanui baigiantis – vienu  saa‘ pagrindinio maisto nuo savęs ir už kiekvieną žmogų atskirai, už kurį jis yra atsakingas. (1)

Žvelgiant į šią gražią ir užbaigtą Religiją – Islamą – pastebime nuostabią naudą (malonę), kurią nuskiname, kai įgyvendiname ją tinkamai, taigi, mes norėtumėme priminti  sau tą  naudą, kurią galime gauti išdalindami šią labdarą asmeniškai, savo pačių rankomis, be trečiųjų asmenų įsikišimo.

Aš siūlau šį patarimą mano broliams ir sesėms Islame, nes yra plačiai paplitęs labdaros organizacijų ir bendruomenės paslaugų naudojimas, kas deja kainuoja tam tikrus nuostolius kaip to  rezultatas, arba bent jau praradimas kai kurių didžiųjų malonių, kurių mes neturėtumėm būti pasiruošę prarasti. 

1 - Mes pastatysim tiltus bendravimui su neturtingais žmonėmis ir susipažinsim su jais asmeniškai.

Neturtingi žmonės yra dorybingi. Allah Pasiuntinys (lai Allah paaukština  jo rangą ir dovanoja jam ramybę) pasakė, kas reiškia, “Aš mačiau Rojų ir dauguma žmonių jame buvo vargšai (šiame gyvenime).” (2)

Ir kitas autentiškas perdavimas, “Skurstantieji įžengs į Rojų 500 metų anksčiau nei turtingieji.” (3)

Taigi, ieškodami jų ir jiems išdalindami savo zakāt al-Fitr, galbūt jūs įgysite teisingųjų draugystę, kad ir trumpam laikotarpiui. Ši malonė yra prarandama, kai duodama per trečiuosius asmenis.

Vietoj pasakymo, “Bet aš nepažįstu neturtingų šeimų, tai kaip aš galiu duoti jiems savo zakāt al-Fitr asmeniškai... ”

Sakykite, Gėda man, kad nepažįstu neturtingų šeimų. Leiskite man ištaisyti šį aplaidumą dabar, duodant savo zakāt al-Fitr asmeniškai ir susipažįstant su skurstančiais žmonėmis. ”

Galbūt mes pateisinam savo pareigų perleidimą tretiesiems asmenims silpnumu, bet juk zakāt al-Fitr buvo įteisintas tam, kad išgydytų!

2 - Taip mes daug labiau vertinsime mums patiems suteiktas malones.

Pranašas (lai Allah paaukština jo rangą ir dovanoja jam ramybę) pasakė, kas reiškia, “Žiūrėkite į tuos, kurie turi mažiau nei jūs patys, ir nežiūrėkite į tuos, kurie turi daugiau. Taip yra labiau tinkama, nes taip jūs neliksite nepastebėję (ar neįvertinę) malonės, kurią jums  suteikė Allah.” (4)

Kai jūs ieškote vargšų, kad galėtumėte jiems išdalinti savo zakāt al-Fitr, jūs turite galimybę susipažinti su jų tikraja situacija ir sunkumais, su kuriais jie susiduria. Tai bus jums priminimas apie malones, kurias Allah تعالى  jums suteikė ir tai padarys jus dėkingesniais. Tas yra prarandama, kai duodama per trečiuosius asmenis. 

3 - Teorinė simpatija išsivysto į kažką juntamą ir apčiuopiamą pasninkaujant šį mėnesį, ir mes pasiekiame aukščiausią asmenišką realios simpatijos viršūnę.

Islamo mokslininkai minėjo, kad iš daugelio malonių, kurias gauname pasninkaudami, yra palankumo jausmas vargšams, nes mes suprantame (patiriame) tą alkį, kurį jie jaučia ištisus metus. Viso mėnesio kasdienio alkio skausmai atveria mūsų širdis jiems (užuojautai) daugiau, nei bet kada ir skatina mus dėl to imtis kažkokių tai veiksmų. Tą vainikuoja labdaringas poelgis, kai išdaliname savo zakāt al-Fitr maistą tiesiogiai į jų rankas. Taigi, tai yra vienas iš būdų, kai pasninko tikslai yra įgyvendinami labiausiai išbaigtu ir naudingu būdu.

4 - Suskaldo socialinius ir ekonominius barjerus tarp musulmonų.

Zakāt al-Fitr  įstatymas yra vienas iš būdų, kuriuo Islamas suskaldo socialinius ir ekonominius barjerus, kurie padalina žmones. Išdalindami savo maistą kitiems per bendruomenines organizacijas, tu, kaip žmogus, realiai nematai vargšo, nesutinki jo, neužmezgi jokių santykių, ar kažką darai, kad sumažintum tuos egzistuojančius barjerus tarp žmonių. Iš tiesų, netgi yra tikimybė, kad tu ir toliau skatini tą egzistuojantį socialinį ir ekonominį atotrūkį, kuris skaido musulmonus, prarasdamas šią nuostabią  galimybę pradėti taip reikalingus pokyčius.

5 - Tai atitolina musulmonus nuo arogancijos.
Arogancija yra labai pavojinga ir neproduktyvi savybė, kurią musulmonas gali turėti, tačiau mūsų tobula religija, jei praktikuojama tinkamai, padeda musulmonams perlipti ir/ar išlikti atokiau nuo arogancijos apraiškų.

Arogantiškas žmogus žiūri iš aukšto į kitus, dažniausiai į tuos, turinčius mažiau pinigų. Jis nenori jų matyti, su jais kalbėtis ar būti tarp jų. Paklauskime savęs pačių: Mūsų nuolatinis pasikliovimas trečiaisiais asmenimis, kad jie išdalintų zakāt al-Fitr... Ar gali tai būti įsišaknijęs mūsų pačių arogancijos rodiklis?

Širdis yra labai subtilus dalykas, ir jos ydas bei trūkumus nėra lengva susekti! Kiek esi užtikrintas, kad tavo pasikliovimas trečiaisiais asmenimis nėra susijęs su kažkokio tai laipsnio arogancija, kuri yra įsišaknijusi tavo širdyje, nes tu nenori juos sutikti pats ir praleisti kažkiek tai laiko su  jais ir aplankyti juos.

Nuolankūs ir nuoširdūs musulmonai visada apgalvos apie šias galimybes ir ištyrinės savo širdis, kai tuo tarpu iš tiesų arogantiškieji yra tie, kurie vys tokias mintis iš galvos kaip absurdiškas!

Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė, kas reiškia, “Bet kuris,  kuris turės kad ir mažiausią dalelę arogancijos savo širdyje – neįžengs į Rojų.” Toliau jis صلى الله عليه وسلم  paaiškino, ką reiškia arogancija, kad tai yra “ Tiesos atmetimas ir į kitus žiūrėjimas iš aukšto.” (5)

6 - Tu sužinosi apie jų problemas ir turėsi galimybę jas išspręsti nesukeldamas jokių sunkumų sau.

Pristatydamas zakāt al-Fitr neturtingai šeimai pats asmeniškai ir skirdamas laiko susipažinimui su jų gyvenimu, galbūt įžvelgsi tam tikras problemas, su kuriomis jie susiduria ir kurias galbūt tau yra labai lengva išspręsti!

Galbūt jie susiduria su sunkumais priregistruojant vaikus į mokyklą ir tu galėtum labai lengvai jiems pagelbėti per savo pažintis. Penkios minutės tavo laiko gali išspręsti problemą, su kuria šeima vargsta metų metus!

Galbūt tu sužinosi, kad jų elektros tiekimas greitu laiku bus nutrauktas, dėl nesumokėtos 25 dolerių sąskaitos ir tau nėra absoliučiai jokio vargo sumokėti tuos pinigus už juos. Realus skurdas realių žmonių gali būti pažįstamas  įtvirtinant realų tarpusavio bendravimą.

Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė, kas reiškia, “Bet kuris, kuris padės savo broliui, Allah padės jam. Bet tas, kuris palengvina musulmono naštą, Allah palengvins jo naštą Paskutiniąją Teismo Dieną.” (6)

Kaip ši didi nauda gali būti pasiekta, jei naudosimės trečiaisiais asmenimis sumokėdami savo zakāt al-Fitr?

7 - Mes turime galimybę skirti pirmenybę tiems, kuriems Allah تعالى  skyrė pirmenybę.

Allah تعالى  paminėjo dviejų rūšių vargstančius žmones Savo Knygoje, miskyn ir fakyr. (7) Islamo mokslininkų nuomonės išsiskyrė apie skirtumus tarp jų ir geriausios dvi sampratos yra susumuotos žemiau:

Miskyn:  neturtingas žmogus, kuriam vos užtenka savo pagrindiniams poreikiams patenkinti, arba vargšas, kuris prašo kitų, kad padėtų jam jo finansiniuose sunkumuose.

Fakyr:   nuskurdęs žmogus, kuriam neužtenka netgi pagrindiniams poreikiams patenkinti, arba varguolis, kuris neprašo finansinės pagalbos.

Taigi, remiantis abiem skirtumais, fakyr turi didesnę teisę būti sušelptas (susilaukti pagalbos) nei miskyn, ir taip, Allah تعالى paminėjo fakyr pirmesnį ajoje apie zakātą, kuris turi teisę gauti jį pirmiau už miskyn. (7)

Daugumos trečiųjų asmenų tiekiamų paslaugų tikrovė – kai socialinės paslaugos yra naudojamos, bedruomeninės organizacijos dažniausiai sukrauna visų žmonių zakāt al-Fitr į vieną ir išdalina tai neturtingiems žmonėms. Tikrovė yra dažniausiai tokia –  ištempiamas sunkvežimis iki pagrindinės gatvės šalia neturtingųjų kaimynystės. Žmonių masė susirenka, kai tuo tarpu žmogus priekaboje dažniausiai dalina (arba netgi mėto) ryžių maišus į minią, kur žmonės pešasi dėl kiekvieno maišo.

Esmė tame, kad fakyr, kurį Allah تعالى apdovanojo kantrybe, yra labiau nusipelnęs to maisto davinio, bet jis nesileis savęs pastatyti į tokią nemalonią situaciją, gaudant tą sunkvežimį ir pešantis su kaimynais, kad pagriebtų ko nors savo šeimai. Duodant zakāt al-Fitr asmeniškai, mes galime adresuoti tuos, kurie paprastai neprašinėja ir užtikrinti, kad fakyr gavo pirmenybę prieš miskyn, kaip kad Allah تعالى  ir įteisino.

8 - Mes galime išvengti labdaros dalinimo būdų, kurie pažemina neturtingus žmones.

Jeigu jūs supratote tikrovę, kokiomis manieromis dauguma socialinių paslaugų organizacijos iš tiesų dalina zakāt al –Fitr jūsų vardu (kaip kad paminėta 7-tame punkte), tada galbūt jūs jausitės geriau dalindami savo zakāt al-Fitr asmeniškai, tokiu būdu, kuriuo gavėjas galės išlaikyti savo garbę ir orumą.

Parašė  Moosa Richardson

(1) Surinkta al-Bukhari ir Muslim
(2) Surinkta al-Bukhari ir Muslim
(3) Surinkta at-Tirmidhi, kuris pavadino tai Sachych (autentišku)
(4) Surinkta al-Bukhari ir Muslim
(5) Surinkta Muslim jo Sachych Rinkinyje
(6) Surinkta al-Bukhari ir Muslim
(7) Žiūrėti Sūrą at-Taubah (Atgailavimas)  (9:60)Išvertė sesuo Rasa
برك الله فيك

No comments:

Post a Comment