Salafija

Salafija

Sunday, 7 June 2015

Ša’ban شَعْبَان mėnesio pasninkas
Vardan Allah Maloningojo Gailestingojo
Šlovė Allah, Pasaulių Valdovui, taika ir palaima mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimos nariams ir visiems jo bendražygiams

Aiša رضي الله عنها  pasakojo: 
“Nei vieną mėnesį Pranašas صلى الله عليه وسلم  nepasninkavo tiek daug, kaip Ša’ban mėnesį, ir pridėjo, jog jis pasninkavo viso Ša’ban mėnesio eigoje, išskyrus tik mažąją šio mėnesio dalį.” (Žr. Al Bukhari 1970, Muslim 1156)

Yra perduota, kad Usama Ibn Zaid رضي الله عنه paklausė Pranašo صلى الله عليه وسلم:
“ ‘O Allah Pasiuntiny, aš nesu matęs, kad jūs kada nors taip pasninkautumėte, kaip jūs pasninkaujate Ša’ban mėnesį.’ Jis صلى الله عليه وسلم atsakė: ‘Žmonės neskiria dėmesio šiam mėnesiui, kuris yra tarp Radžab mėnesio ir Ramadano mėnesio. Tai yra mėnuo, kada geri darbai pasiekia pasaulių Valdovą, ir aš noriu, kad mano geri darbai Jį pasiektų, kada aš pasninkauju’.” (An-Nasa’i 2357. Šeichas Al-Albani klasifikavo šį chadisą kaip geru)

Visgi, geriausiai yra pasninkauti pirmąją šio mėnesio pusės dalį, nes tai yra pagrįsta Sunna. Yra perduota nuo Abu Huraira رضي الله عنه, jog Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė: 
“Kai praeis Ša’ban  mėnesio vidurys, tada nepasninkaukite.” (Abu Davūd 2337, At-Tirmidzi 738, Ibn Madža 1651. Imamai Abu Isa At-Tirmidzi, Ibn Hibban, At-Tachavi, Abu Avana, hafiz Ibn Abdul Bar ir imamas ibn Hadžr Al Chaitami ir šeichas Al-Albani patvirtino chadiso patikimumą)

Jeigu žmogus reguliariai pasninkauja, tarkim pirmadieniais ir ketvirtadieniais, arba tris kartus kiekvieną mėnesį, tai pasnikauti ir po Ša’ban mėnesio vidurio nėra smerktina, nes Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė: 
“Tegul niekas iš jūsų nepasninkauja vieną ar dvi dienas prieš Ramadano mėnesio pradžią, nebent žmogus iki tol reguliariai pasninkavo (ir jeigu jo pasninkas sutapo su ta diena),  tokiu atveju tegul jis pasninkauja ir tą dieną.” (Al-Bukchari 1914 ir Muslim 1082)


Taip pat sekant Pranašo صلى الله عليه وسلم  pavyzdžiu, negalima pasninkauti visą Ša’ban mėnesį.  A’iša رضي الله عنها pasakė:

 “Aš niekada nemačiau, kad Allah Pasiuntinys (صلى الله عليه وسلم ) būtų pasninkavęs visą mėnesį, neįskaitant Ramadano mėnesio.” (Al-Bukhari Nr. 1969 ir Muslim 2/810)Išvertė sesuo Selma برك الله فيك

No comments:

Post a Comment