Salafija

Salafija

Tuesday 30 June 2015

Kas anuliuoja pasninką?(Part No. 9; Page No. 178)

Fatvos Nr. 18424

Klausimas Nr.3:

 Kas anuliuoja pasninką?

Atsakymas: 

Yra nemažai dalykų, kurie anuliuoja pasninką, paminėsime keletą iš jų:


1- Lytinis suėjimas: Jeigu pasninkautojas, kuris yra pilno proto ir vietinis gyventojas, turi lytinius santykius Ramadano dienomis, jo pasninkas patampa negaliojančiu.
Todėl, asmuo privalo atpasninkauti už tą dieną, plius sumokėti “Kaffarah” (išpirką), t.y. išlaisvinti vergą. Jeigu asmuo nesuranda vergo (tam, kad jį nupirkęs išlaisvintų), jam reikia pasninkauti už tai du ištisus mėnesius be pertraukos; ir jeigu jis negali to padaryti, tuomet jam reikia pamaitinti 60 “miskyn” (vargšų) duodant kiekvienam iš jų  pusę saa’ (1 saa’=3 kg. Apytiksliai) maisto davinį. Moteriai yra taikoma tokia pati taisyklė, jei ji yra vietinė gyventoja, suvokianti ką daranti, ir ji nėra verčiama taip elgtis (t.y. ji atlieka lytinį suėjimą savo noru, nesipriešindama).


2- Ejakuliacija: Kurios rezultatas gali būti nuo bučiavimosi, lietimo (moters kūno), ar žvalgymosi (slapčiomis į moteris). Dėl to, asmens pasninkas patampa negaliojančiu ir asmuo turi atpasninkauti tik tą dieną, be “Kaffarah” (išpirkos).

3- Intencinis valgymas ir gėrimas: Kas liečia tuos asmenis, kurie atsigeria ar suvalgo kažką užsimiršę, jų pasninkas išlieka galiojantis. Į tai įeina viskas, kas pakliūna į jo skrandį iš maisto ar vandens. Pridursime, kad yra tai kas vadinama “Sa’ut", kas reiškia vandens įtraukimą į skrandį per nosį. Taip pat, medicininės maistinės medžiagos nutraukia pasninkautojo pasninką.

(Part No. 9; Page No. 179)

Visa tai anuliuoja pasninkautojo  pasninką ir tam reikalinga “Kaffarah” (išpirka).

4- Intencinis kraujo nuleidimas: Ar tai chidžamos būdu ar didelio kiekio kraujo nuleidimu; visi šie dalykai anuliuoja pasninką ir  tam reikalinga “Kaffarah”.


5- Intencinis vėmimas: Tai yra kada asmuo verčia save išvemti tai, kas yra jo skrandyje, kišdamas į gerklę pirštą/-us. Tai anuliuoja jo pasninką ir tam reikalinga “Kaffarah” (išpirka), bet jeigu asmuo apsivemia netyčia (neinicijuodamas to), pasninkas lieka galiojančiu.

Trumpai tariant, šie yra pasninko anuliuotojai. Tačiau, kai kurie islamo mokslininkai, lai Allah būna jiems gailestingas, paaiškino šiuos klausimus, kurių mes čia negalėjome aptarti,  detaliau.

Mes meldžiame Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai, ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas  Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Bāz 
Pirmininko pavaduotojas  Abdul-Aziz Al Al-Šeich
Nariai  Salich Al Fauzān ir Bakr Abu ZaidIšvertė:
No comments:

Post a Comment