Salafija

Salafija

Tuesday 9 June 2015

Koks verdiktas yra pasninkautojui dėl nosies lašų, akies lašų ir ausies lašų naudojimo?Klausimas:

Koks verdiktas yra pasninkautojui dėl nosies lašų, akies lašų ir ausies lašų naudojimo?

Atsakymas:

Kas liečia nosies lašus, jeigu jie pasiekia skrandį, tuomet jie nutraukia pasninką, remiantis Lakit bin Sabirah رضي الله عنه  perduotu chadisu, kuriame Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė jam:

“Stenkitės labiau įtraukti vandenį į nosį (apsiprausimo metu), išskyrus tą metą kai pasninkaujate.”

Taigi, tai yra neleistina pasninkautojui lašintis lašų į nosį su sąlyga jei jie pasieks jo skrandį, nes pasiekę skrandį lašai nutraukia pasninką ir lašai, nepasiekę skrandžio, nenutraukia pasninko.[1]

Kas liečia akių lašus, ir panašiai yra su akių tušu (kohl), ir tap pat su ausies lašais, jų panaudojimas nenutraukia pasninko. Kadangi nėra jokių perdavimų jų atžvilgiu, nei tie perdavimai turi panašumo su jais. Nei akis, nei ausis neturi susisiekimo su skrandžiu, t.y. nėra atviros angos į skrandį per juos. Nes kaip ir kitos odos angos (odos poros), ir  mokslininkai teigia, kad jeigu asmens pėda būtų aptėkšta kažkuo ir tai sukeltų skonį gerklėje, tai nenutrauktų jo pasninko, nes tai nėra atidarymas (t.y. nėra tiesioginės angos į skrandį). Remiantis tuo, akių tušo tepimas ar akių lašai, ar ausies lašai, nenutrauktų pasninko netgi jeigu ir jaustume jų skonį gerklėje.

Panašiai, jeigu asmuo tepa kremą, ar gydomąjį tepalą, tai tai nekenkia jam; ir taip pat, jeigu asmuo negali kvėpuoti ir naudoja inhaliatorių, kuriuo purškiasi sau į burną, kad palengvintų kvėpavimą, tai nenutraukia jo pasninko, kadangi tai nepasiekia jo skrandžio, ir tai nėra maistas ar gėrimas.

[1] Perduota Abu Dawud in the Book of Istinthar (Blowing Water Out of the Nose) (142); by At-Tirmithi in the Book of Purification, in the Chapter: What Has Been Said Regarding Washing Between the Toes (38); by An-Nasa’I in the Book of Purification, in the Chapter: Istinshaq (Sniffing Water Through the Nose) to the highest Degree (87); and by Ibn Majah in the Book of Purification and its Sunan, in the Chapter: Washing Between the Fingers and Toes (448).

Šeichas Muchammad bin Sālih al-Utsaimyn
Fatava Arkānul-Islām, DARUSSALAM, Vol.2, p.662


No comments:

Post a Comment