Salafija

Salafija

Saturday 27 June 2015

Kitāb At-Tauchyd Paaiškinimas, Autorius Achmad an-Nadžmī: Įžanga

Knygos pavadinimas:

“Aš-Šarch al-Mūdžaz al-Mumahhad li Tauchyd al-Khālik al-Mumadž-džad alladzi allafahu Šeichul-Islām Muchammad”

(Glaustas, paprastas ir nesudėtingas, Išaukštintojo Kūrėjo Tauchydo paaiškinimas – kurį parašė Šeichul-Islām Muchammad b.Abdul-Wahhab)

Tai  yra  Kitāb at-Tauchyd, kurio autorius yra Šeichul-Islām Muchammad b.Abdul-Wahhāb (m. 1206 H,رحمه الله) išaiškinimas, kurį parašė Šeichas Alimas Achmad b. Jachja an-Nadžmī رحمه الله.

Pradedant:

Vardan Allah, Pačio Maloningiausiojo, To, Kuris dovanoja Malonę.

Įžanga:

Visa šlovė priklauso Allah, Viešpačiui visko kas egzistuoja. Lai ramybės linkėjimai ir pasveikinimai nuo Allah تعالى  būna kilniausiam iš Pranašų ir Pasiuntinių, tai  yra mūsų Pranašui Muchammad ir taip pat jo šeimos nariams ir visiems jo Kompanionams.

Tęsiant toliau:

Tauchyd'as (Allah Vienumas/ Išskirtinumas) yra Islamo pamatas, ant kurio yra pastatytas Islamas. Tai yra sąlyga jo (Islamo) priėmimui – šiuo  keliu geri darbai yra užskaitomi ir nuodėmės yra atleidžiamos. Dėl jo (Tauchydo) tarnas įžengs į rojų ir jis bus apsaugotas nuo Pragaro Ugnies. Dėl jo Pasiuntiniai (nuo Allah) ir politeistai (daugiadieviai) įklimpo į ginčus. Dėl jo Džihādo kardai žvangėjo ir dėl jo Rojus ir Pragaras buvo sutverti.

Tauchydo priešingybė yra Širk'as (kitų garbinimas lygiagrečiai su Allah تعالى) ir tai anuliuoja teisingus (dorus) darbus. Allah تعالى pareiškė:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ


“Ir jau buvo atskleista jums ir tiems, kurie buvo iki jūsų, kad jeigu jūs priskirsite (bet ką) į partnerius šalia Allah, jūsų darbai, be abejonės, taps nieko verti, ir jūs, be abejonės, būsite tarp pralaimėjusiųjų.

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ

Verčiau garbinkite Allah (Vienintelį) ir būkite tarp dėkingųjų.”
[Koranas, Az-Zumar: 65-66]

Ir kiekviena nuodėmė yra atleistina išskyrus  Širk'as (lygiaverčių partnerių priskyrimas Viešpačiui-Allah). Allah Aukščiausiasis pareiškė:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“Iš tiesų, Allah neatleidžia partnerių Jam priskyrimo, bet Jis atleidžia tai, kas yra mažiau nei tai, kam panorėjęs. Ir tas, kuris priskiria lygiaverčius Viešpačiui-Allah, tas neabejotinai nuklydo toli nuo tiesaus kelio.”
[Koranas, An-Nisā : 116]

Dėl Širk’o įvykdymo tarnui yra uždraustas Rojus ir amžina buveinė Pragaro Ugnyje jam yra neišvengiamai privaloma.

Dėl šios priežasties, rūpinimasis Tauchydu yra svarbiausias iš visų reikalų, labiausiai privalomas iš visų prievolių. Jo apleidimas nusisukant nuo jo ir nuo jo žinių gilinimo, yra didžiausia iš visų negandų. Dėl šios priežasties, kiekvienam asmeniui yra privaloma studijuoti Tauchydą, taipogi studijuoti ir tai, kas jį anuliuoja, jį nuneigia, sumenkina arba apšmeižia jį, ar subjauroja jį.

Iš to, kas buvo parašyta šia tema, vienas iš geriausių yra “Kitāb at-Tauchyd”, kurio autorius yra Šeichul-Islām Muchammad b.Abdul-Wahhāb (rahimahullaah), tai buvo kelias, kuriuo Allah atgaivino tikėjimą į Tauchydą (Allah Vienumą ir Išskirtinumą) Nadžd regijone (Arabijoje) dvyliktame amžiuje  po Hidžros. Jis suskirstė knygą į šešiasdešimt šešis skyrius. Laiko eigoje ši knyga buvo aiškinama kai kurių jo (Ibn Abdul-Wahhāb) sūnų, anūkų, jo studentų ir kitų.

Taigi, kai kurie studentai, siekiantys žinių (Islame) troško, kad aš jiems išaiškinčiau šią knygą. Juos netenkino vien tik senesnių paaiškinimų skaitymas;  greičiau jie primygtinai reikalavo, kad aš išdėstyčiau knygos paaiškinimą nuo savęs. Aš ieškojau pagalbos pas Allah Aukščiausiąjį, ir pradėjau dėstyti knygos paaiškinimą taip, kaip aš ją supratau ir jie (studentai, siekiantys žinių Islame) tai užsirašinėjo. Šie užrašai buvo pristatyti Šeichams, trokštantiems skleisti gėrį ir Islamo žinias – jie pageidavo, kad tai būtų perkelta į kompiuterinę laikmeną. Ir po to, kai pirmasis studentas nedalyvavo ilgą laiko tarpą, tada kitas perėmė nuo ten, kur pirmasis sustojo ir tęsė su manimi šį darbą tuo pačiu būdu, ir visa Šlovė priklauso Allah, kad mes galėjome tai užbaigti.

Taigi, siekiamybė buvo, kad turėtumėme naudingą ir susumuotą šios temos išaiškinimą, tam, kad tikslas būtų pasiektas (suprantant/įsisavinant Tauchydą) su Allah valia. Aš pavadinau šį darbą “Aš-Šarch al-Mūdžaz al-Mumahhad li Tauchyd al-Khālik al-Mumadž-džad alladzi allafahu Šeichul-Islām Muchammad” (Glaustas, paprastas ir nesudėtingas, Išaukštintojo Kūrėjo Tauchydo paaiškinimas – kurį parašė Šeichul-Islām Muchammad b.Abdul-Wahhab).

Už tai visa šlovė priklauso Allah – ir mes prašome Allah, kad Jis suteiktų mums nuoširdumą tame, ką mes pateikiame iš gėrio, ir tame, ką mes paliekame užnugaryje. Lai linkėjimai, pasveikinimai ir taika nuo Allah būna mūsų Pranašui Muchammad, jo šeimos nariams ir visiems jo Kompanionams.

Parašyta:

(Šeicho, Alimo, Mufčio) Achmad b.Jachja b.Šabyr an-Nadžmī , data 21/7/1425 po Hidžros.Išvertė:


No comments:

Post a Comment