Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr.23 - Burtai ir keraiSkyrius Nr.23

Raganavimas
Burtai ir kerai
(As-Sichr)

Gailestingasis Allah sako:وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَٮٰهُ مَا لَهُ ۥ فِى ٱلۡأَخِرَةِ مِنۡ خَلَـٰقٍ۬‌ۚ وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦۤ أَنفُسَهُمۡ‌ۚ لَوۡ ڪَانُواْ يَعۡلَمُونَ (١٠٢)

“ Tačiau jie (Izraelio Vaikai) tiksliai žinojo , kad tie, kurie nusipirko tai (kerus ar burtus), negaus atpildo anapus (gyvenime po mirties). (Koranas, 2:102)


ir 


يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ(٥١) 

“...tie, kurie tiki prietarais (džibt) ir netikrais dievais (taghūt).” 
(Koranas, 4:51)

Umar Ibnul-Khattāb رضي الله عنه  pasakė:

“ Žodis ‘džibt’ reiškia raganavimą, o ‘taghūt’ reiškia Velnią.”

Džābir رضي الله عنه pasakė:

“ Žodis ‘taghūt’ reiškia burtininkus, kuriems padeda velniai. Kiekvienos genties burtininkas yra palaikomas/talkinamas velnio.”


 • Raganavimas: Burtai, kerai, dūmai ar užmegzti mazgai, kurie paveikia širdis ir kūnus, ir gali sukelti ligas, mirtį ar nesutarimus tarp dviejų partnerių, sutuoktinių. • Tačiau Izraelio vaikai tiksliai žinojo: Žydai, kurie pasirenka praktikuoti burtus vietoj sekimo Dievo pranašais. • Tie, kurie nusipirko burtus: Tie, kurie pasirenka burtus vietoj Dievo religijos. • Džibt: yra arabiškas žodis, į kurio reikšmę įeina stabai, burtininkai, magai ir kerėtojai. • Taghūt: yra paimtas iš žodžio 'tagha', reiškiančio ribų peržengimą. Paėmus iš konteksto 'džibt' reiškia Velnią ir tą, kuris peržiangia nustatytas leistinas ribas.


Šios dvi Korano ajos įrodo, kad burimas, kerai ir magija yra uždrausti ir tie, kurie tai praktikuoja , negaus jokio atpildo anapus (gyvenime po mirties). Allah تعالى  taip pat mini, kad žydai tiki prietarais ‘džibt’.

Išvados:

 • Praktikuoti raganavimą yra draudžiama.
 • Raganius, burtininkas, kerėtojas, magas yra laikomas netikinčiuoju.
 • Šios Korano ajos parodo didelę grėsmę tiems, kurie nusigręžė nuo Dievo Knygos ir seka kitais įstatymais. 
 • Raganavimas yra politeistinis veiksmas, nes burtininkas siekia velnio pagalbos ir  prisiriša prie jo.

Abu Hureira رضي الله عنه  perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  sakė:

“ Venkite septynių labiausiai pavojingų nuodėmių. Kažkas paklausė:’ O Dievo Pranaše. Kokios jos yra?’ Jis صلى الله عليه وسلم  atsakė: ‘Politeizmo atlikimas, raganavimo praktikavimas, neteisėtas asmens nužudymas, palūkanų ėmimas, eikvojimas našlaičių turto (palikimo), pabėgimas iš mūšio lauko ir nekaltų, kultūringų, tikinčiųjų moterų apkaltinimas paleistuvavimu.”


 • Labiausiai pavojingų nuodėmių: Jos yra labiausiai pavojingos todėl, kad jos sunaikina nusikaltėlius šiame gyvenime ir sekančiame.  • Politeizmas: Tai susideda iš netikrų dievų prilyginimo Allah’ui maldaujant iš jų, prašant iš jų ar garbinant juos. • Palūkanų ėmimas: Visi neleistini palūkanų ėmimo būdai. • Eikvojimas  našlaičių turto:  Visi turto eikvojimo būdai. Našlaičiais laikomi vaikai, kurie prarado tėvus nesulaukę lytinės brandos. 


Bendras chadiso apibūdinimas

Pranašas صلى الله عليه وسلم  savo pasekėjams liepia nesiartinti prie septynių baisiausių nuodėmių. Užklaustas, jis صلى الله عليه وسلم  paminėjo, kad pati didžiausia iš jų yra politeizmas. Antroji yra raganavimas, po to neteisėtas sielos atėmimas (nebent tam yra duotas legalus leidimas). Ketvirtoje-palūkanų ėmimas ir penktoje- našlaičių turto eikvojimas. Šeštoje - pabėgimas iš mūšio lauko ir septintoje - tyrų moterų apkaltinimas paleistuvavimu.

Išvados:

 • Politeizmas yra didžiausia iš visų nuodėmių.
 • Raganavimas yra vienas iš didžiausių nuodėmių. Tokia baisi nuodėmė sąlygoja apostazę.
 • Draudimas nelegalaus žudymo.
 • Žudymas yra leistinas, jeigu tam yra išduotas orderis (įgaliojimas), tokiuose atvejuose, kai asmuo nužudo ir jam yra atlyginta tuo pačiu ( gyvybė už gyvybę), taip pat už apostazę ( kai asmuo patvirtina išsižadėjęs islamo) ir  už neištikimybę, sanguliavimą (tarp vedusiųjų).
 • Draudimas palūkanoms .
 • Draudimas našlaičių turto eikvojimui.
 • Draudimas pabėgti iš mūšio lauko.
 • Draudimas apkaltinti tyras moteris paleistuvavimu.
 • Apkaltinimas netikinčiuosius paleistuvavimu nėra įtrauktas į didžiasias nuodėmes.

Džundub رضي الله عنه  perdavė:

“ Burtininkui paskirta bausmė yra mostas kardu.” (At Tirmidhi)


 • Mostas kardu: Reiškia, mirtis kardo smūgiu per kaklą.Badžālah Ibn Abadah رضي الله عنه  perdavė:

“ Umar Ibnul Khattāb mūms atsiuntė raštišką žinią: ‘ Mirtis kiekvienam burtininkui ir burtininkei.’ Tuoj po to, mes nužudėme tris burtininkus.”

Hafsa رضي الله عنها  išdavė leidimą nužudyti vieną iš jos vergių, kuri ją užbūrė, ir jai buvo įvykdyta mirties bausmė. Yra perdavimų, kad Džiundub رضي الله عنه  pasielgė taip pačiai.

Pagal Ahmed Ibn Hanbal , mirties bausmės vykdymai yra suminėti autentiškuose perdavimuose iš trijų Kompanionų; būtent Umar رضي الله عنه , Hafsos رضي الله عنها  ir Džiundub رضي الله عنه (telaimina juos visus Allah).

Išvados: • Bausmė už raganavimą yra mirties atėmimas. Burtininkas yra nužudomas kardo mostu ir jis nėra kviečiamas  atgailauti.
 • Raganavimas jau egzistavo Umar (telaimina jį Allah)  laikais, ir nuo jo laikų  dar labiau paplito .

No comments:

Post a Comment