Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr.24 - Raganavimo formosSkyrius Nr.24

Raganavimo Formos

Katan bin Kabisah perdavė iš savo tėvo, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė:

“ Be abejo, Al-Ijāfa (paleisti paukščius skristi, kad išpranašauti ateitį) ir At-Tark (geomantijos praktikavimas) ir At-Tijara ( tikėjimas blogais ženklais) yra Džibt veiksmai.”
Šį chadisą taip pat perdavė Abu Davūd, An-Nasa’i ir Ibn Hibban.(Autentiškas perdavimas)

Auf pasakė:

“ Al-Ijāfa yra paukščių paleidimas skristi, kad pagal tai būtų išpranašaujami ateities įvykiai, o At-Tark yra išpranašavimas linijų brėžimu.”

Chasan Al- Basri pasakė: “ Džibt yra Velnio balsas.’’


 • Paleisti paukščius skristi, kad išpranašauti ateitį: Arabų pagonys paleisdavo paukščius į dangų. Jeigu jie skrisdavo specifine kryptimi, tai buvo laikoma geru ženklu. Jie taip pat išpranašaudavo gerus ar blogus ženklus priklausomai nuo jo (paukščio) vardo ir leidžiamo garso.


 • Linijų brėžimas ant žemės (ar smėlio): geomantai teigia sugebantys išpranašauti ateities įvykius pagal linijų brėžimą ant smėlio .


 • Džibt yra velnio balsas: čia reiškia viena iš džibt formų, t.y. klausymasis muzikinių instrumentų.


 • Yra džibt veiksmai: raganavimo būdai ir formos.


Vikipedijoje rašoma:


Geomantija (gr. γεω-, 'žemė' + μαντεία 'pranašavimas') yra ateities pranašavimas pagal ženklus žemės paviršiuje arba dirvožemio purumą. Įvairiose šalyse geomantijos tradicijos skiriasi.
Pagal arabišką tradiciją  smėlyje iš taškų padaroma šešiolika atsitiktinių linijų. Vienas iš  afrikietiškų metodų yra sviesti saujas žemių į orą ir stebėti, kaip jos leidžiasi. Vakarų Afrikoje dažnai naudojama ir  pelė kaip įkūnijanti žemės dvasią. Kinijoje pranašautojas braižo ant žemės ženklus, kuriuos interpretuoja jo padėjėjas.”

Chadisas pabrėžia, kad geomantija, paukščių paleidimas ir tikėjimas blogais ženklais yra džibt manifestacija, ir visa tai prieštarauja monoteistiniam konceptui islame. 
Visi raganavimo būdai ar burimo būdai, tokie kaip chiromantija, astronomija, būrimas iš kortų, numerologija, horoskopai yra draudžiami ir yra priešingybė  teisingam tikėjimui.

Išvados:
 • Pranašauti yra draudžiama, kadangi tai prieštarauja monoteizmo konceptui.
 • Panašiai, yra draudžiama tikėti blogais ženklais, kadangi tokia praktika prieštarauja monoteizmo konceptui ar slopina jo tobulumą.
 • Muzikinių instrumentų naudojimas yra uždraustas, nes tokia praktika sumažina paklusnumą Dievui ir slopina tobulą tikėjimą Juo.
 • Visi nukrypimo būdai, tokie kaip dainavimas ir muzika yra laikomi Velnio balsais, kurie išklaidina žmones iš tiesaus kelio.

Ibn Abbas رضي الله عنه  perdavė Pranašą صلى الله عليه وسلم  sakantį:

“ Tas, kuris mokinasi astrologijos (siekia bet kokių žinių susijusių su astrologija), tas mokinasi dalies raganavimo. Tie , kurie mokinasi daugiau, jie gauna daugiau (nuodėmių).”

Vikipedijoje rašoma:


Astrologija – pseudomokslas,  kurio šalininkai tiki, kad pagal dangaus kūnų padėtį ir judėjimą bei gimimo datą galima prognozuoti žmonių ir pasaulio likimą. Astrologiją praktikuojantys asmenys – astrologai – teigia, kad dangaus kūnai daro įtaką arba yra susiję su žmogaus asmenybės bruožais, svarbiais įvykiais jų gyvenime ar net fiziniais bruožais.
Nuo neatmenamų laikų žmonės stebėjo dangaus kūnų judėjimą ir lygino jį su tuo, kas vyksta Žemėje. Pirmykščių žmonių supratimu, dangaus šviesuliai buvo dievybės, dariusios įtaką viskam, kas vyko Žemėje.”


 • Tie , kurie mokinasi daugiau , jie gauna daugiau (nuodėmių): Kuo daugiau jis siekia žinių , tuo labiau nuodėmių jis prisirenka arba tai reiškia, kuo daugiau jis išmoksta apie astrologiją, tuo daugiau jis išmoksta raganavimo.


Šiame chadise Pranašas (palaima ir ramybė jam ) duoda suprasti įspėdamas, kad tie, kurie siekia bet kokios astrologijos mokslo atšakos, užsitraukia tiek pat nuodėmių, kiek kad mokintųsi raganavimo. Be to, kuo labiau jis susipažįsta su astrologija, tuo labiau jis susipažįsta su raganavimu, todėl kad astrologija yra mokslas apie ateities pranašavimą, o ateitis yra žinoma tik Allah تعالى .

Išvados:

 • Astrologijos praktikavimas yra uždraustas, kadangi dangaus kūnų ir jų pozicijų studijavimas tikint, kad jie įtakoja naturalių gamtos reiškinių kursą ir žmogiškus reikalus, yra tvirtinimas žinant nežinomo (nematomo).
 • Astrologija yra raganavimo atšaka, kurios studijavimas ir tikėjimas ja yra priešingybė teisingam tikėjimui.
 • Kuo daugiau asmuo išmoksta apie astrologiją, tuo labiau jis susipažįsta su raganavimu.

Abu Hureira رضي الله عنه  perdavė, kad pranašas صلى الله عليه وسلم  sakė:

“ Tas, kuris užmezga mazgą ir į jį pučia (su tikslu sužaloti kitus) atlieka raganavimo veiksmą, ir tas, kuris praktikuoja raganavimą atlieka politeistinį veiksmą, ir tas , kuris pasikabina amuletą, bus paliktas to amuleto kontrolei.” 
(Perduota Nasa’i)


 • Tas, kuris užmezga mazgą ir į jį pučia : Tas , kuris užsiima raganavimu užmezgant mazgą ir pučiant  seiles į jį. • Tas, kuris praktikuoja raganavimą atlieka politeistinį veiksmą: Raganavimas yra politeistinis veiksmas, nes juo  yra siekiama pagalba iš velnių. • Bus paliktas to amuleto kontrolei: Jis bus paliktas priklausyti nuo to amuleto, o ne  Dievo.


Šiame chadise Pranašas صلى الله عليه وسلم  perspėja, kad pūtimas į mazgus yra viena iš raganavimo atšakų. Raganius užmezga skaičių mazgų su siūlu (ar virve) įpūsdamas į kiekvieną mazgą su tikslu įgyvendinti numatytą tikslą . Tokiu būdu jis siekia piktųjų dvasių pagalbos. Toks pūtimas į mazgus, siekiant piktų dvasių pagalbos, iššaukia  antgamtiškas jėgas sužaloti kitus priklausomai nuo to, kas buvo kerima. Pūtimas į mazgus  dar vadinamas kerėjimu.

Ibn Masūd رضي الله عنه  perdavė, kad pranašas صلى الله عليه وسلم  sakė:

“ Ar turėčiau jus informuoti apie al-adh (raganavimą, melavimą)? Tai yra kenksmingos  paskalos, sukeliančios  nesantaiką tarp žmonių.” 
(Perduota Imam Muslim)

 • Al-adh: Tai yra arabiškas žodis reiškiantis netiesą, magiją ir piktą tyčinį liežuvavimą (kenksmingas paskalas). Paėmus iš konteksto reiškia raganavimą.
 • Kenksmingos paskalos: Skleidimas paskalų apie žmonių privačius reikalus su tikslu pasėti nesantaiką ir kivirčus tarp jų.

Išvados:

 • Kenksmingas tyčinis liežuvavimas yra vienas iš raganavimo tipų, kadangi jis sukelia nesantaiką ir kivirčus tarp žmonių. Jis sukelia tokias pačias blogas pasėkmes kaip ir raganavimo praktikavimas.
 • Šis chadisas akcentuoja  liežuvavimo draudimą, kuris yra laikomas didžiaja nuodėme.
 • Klausimo iškėlimas laukiant atsakymo yra efektyvus mokymo metodas. 
 • An-Namimah ( pasakos, apkalbos) yra taip pat viena iš raganavimo formų.

Ibn Umar رضي الله عنه  perdavė pranašą صلى الله عليه وسلم  sakantį:

“ Kai kuri išraiškinga kalba yra magiška.” 


 • Kai kuri išraiškinga kalba yra magiška: Išraiškinga kalba gali įtakoti (paveikti)  žmonių širdis iki tokio lygio, kad tiesa gali atrodyti  kaip melas arba gali pagražinti melą. Todėl, tamsuolis (neišmanėlis) gali būti lengvai paveiktas išraiškingos kalbos .


Šiame chadise demonstruojamas dar vienas raganavimo tipas - išraiškinga kalba , kuri turi nenuginčijamos įtakos auditorijai (klausytojams). Viso to pasekmėj, išraiškinga kalba gali pristatyti melą tiesos formoje ir atvirkščiai. Šis chadisas smerkia tokio tipo raganavimą, nes jis aptemdo tiesą.

Išvados:

 • Išraiškinga kalba, kuri aptemdo tiesą, yra įtakinga magijos (raganavimo) forma.
 • Išraiškinga, bet apgaulinga kalba, yra griežtai draudžiama; kur išraiškinga , tačiau skelbianti tiesą ir paneigianti melą kalba, yra stipriai rekomenduojama.Linkas į Salich Al Fauzān Tauchydą PDF Anglų Kalba


No comments:

Post a Comment