Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr. 21 - Pranašo Tauchydo saugojimas ir blokavimas kelių vedančių į politeizmą
Skyrius Nr. 21

Pranašo Tauchydo saugojimas ir blokavimas kelių vedančių į politeizmą

Viešpats, visko Kūrėjas, sako:لَقَدۡ جَآءَڪُمۡ رَسُولٌ۬ مِّنۡ أَنفُسِڪُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡڪُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٌ۬ رَّحِيمٌ۬ (١٢٨) فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ‌ۖ عَلَيۡهِ تَوَڪَّلۡتُ‌ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ (١٢٩)“ Be abejo, jums  buvo siųstas Pranašas (kuris buvo iš jūsų tautos ir jums gerai žinomas) . Jis liūdi kai jūs esate sužeisti ir sunkumuose. Jis (صلى الله عليه وسلم) pergyvena dėl jūsų (kad jūs būtumėte teisingame tikėjime, kad jūs atgailautumėt ir prašytumėt Dievo atleidimo už savo nuodėmes, kad patektumėt į Rojų ir išvengtumėt Pragaro liepsnos), jam  (صلى الله عليه وسلم)  gaila tikinčiųjų ( t.y. jis صلى الله عليه وسلم jaučia jiems užuojautą), jis (صلى الله عليه وسلم) jiems jaučia nuoširdumą ir gailestingumą. Tačiau, jeigu jie nusigręš (O Muchammad), sakyk: “ Man pakanka Allah. Lia iliaha illah Huwa (niekas neturi teisės būti šlovinamas, bet Allah), aš visiškai pasikliaunu Juo ir Jis yra Valdovas Didžiojo Sosto.” 
(Koranas, 9:128, 129)

Šioje ajoje autorius atskleidžia pranašo Muchammad صلى الله عليه وسلم  susirūpinimą musulmonais ir jų tyru tikėjimu. Gailestingasis Allah primena savo tarnams, kad Jis iš savo malonės jiems siuntė pranašą, kuris buvo iš jų tautos, kuris kalbėjo jų gimtaja kalba ir, kuris jautė užuojautą jiems dėl jų  kančių ir išgyvenimų. Dar labiau jam (صلى الله عليه وسلم) rūpėjo, kad jie laikytųsi tikrojo tikėjimo, kuris jiems duotų naudos šiame gyvenime ir anapus,ir jis ypačiai buvo užjaučiantis tikinčiuosius. Didžiausias pranašo صلى الله عليه وسلم  tikslas ir misija buvo apsaugoti tyrą musulmonų tikėjimą ir užkirsti visus kelius vedančius į politeizmą.

Abu Hureira رضي الله عنه  perdavė, kad pranašas صلى الله عليه وسلم  yra pasakęs:

“ Nepaverskite savo namų į kapus ir nepadarykite mano kapo susiburimo vieta, bet laiminkite mane (sakydami:” salallahi waleihi wasalem”), nes jūsų laiminimas mane pasieks, kad ir kur jūs bebūtumėte.” (Imamas Ahmed ir Abu Dawud)


  • Nepaverskite savo namų į kapus: nenustokite atlikinėti pasišventimo, garbinimo veiksmų savo namuose, tokių kaip maldos, maldavimų ir prašymų iš Allah (subhana wataalia), korano recitavimo, t.y. nepadarykite kapo namuose, nes prarasite teisę į garbinimo veiksmus namuose, nes šlovinimas prie kapo yra uždraustas.  • Ir nepadarykite mano kapo susiburimo vieta: nepaverskite mano kapo vieta pripildyta žmonėmis atliekančiais maldas.  • Jūsų laiminimas mane pasieks, kad ir kur jūs bebūtumėte: jūsų laiminimai mane pasieks nepaisant to, ar jūs esate arti ar toli nuo mano kapo, ir jums nereikia dažnai lankytis prie mano kapo.


Šiame chadise Pranašas صلى الله عليه وسلم  užblokuoja visus kelius vedančius į politeizmą, drausdamas musulmonams maldų atlikimą prie jo kapo ir dažną jo kapo lankymą.

Ali Ibnul-Husein perdavė, kad jis matęs vyrą, kuris buvo įsitaisęs arti prie pranašo صلى الله عليه وسلم  kapo ir atlikinėjo garbinimo veiksmus. Tuomet Ali Ibnul-Husein sudraudė jį ir pasakė:

 “ Ar norėtumėt, kad pacituočiau jums chadisą girdėtą iš savo tėvo, kurį perdavė mano senelis girdėjęs pranašą صلى الله عليه وسلم  sakant:” Nepaverskite mano kapo susiburimo vieta arba savo namus kapinėmis, bet prašykite Allah palaiminimo, nes tie palaiminimai pasieks mane, kad ir kur jūs bebūtumėte.”

Išvados:

  • Keliai, vedantys į politeizmą, privalo būti blokuojami. Todėl, maldos prie kapo, perdėta pagarba Pranašo صلى الله عليه وسلم  kapui ir pastovūs dažni vizitai yra draudžiami.
  • Musulmonui yra rekomenduojama maldauti Dievo palaiminimo mūsų Pranašui صلى الله عليه وسلم, kad ir kur jis bebūtų.
  • Artus prisirišimas prie Pranašo صلى الله عليه وسلم  kapo nėra kilnus atsidavimo veiksmas.
  • Musulmonui yra draudžiama tokia kelionė, kurios vienintelis tikslas yra aplankyti pranašo صلى الله عليه وسلم  kapą.

No comments:

Post a Comment