Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr.12 - Siekti prieglobsčio pas kitus nei AllahSkyrius Nr.12


Siekti prieglobsčio pas kitus nei Allah yra Širk  poelgisVisagalis Allah sako:

“ Iš tikrųjų, yra buvę žmonių, kurie siekdavo prieglobsčio (pastogės) pas džinus, ir jie juos įtakojo didesniam netikėjimui (nusižengimams) ir nusidėjimui  (transgresijai) .” (72:6)


وَأَنَّهُ ۥ كَانَ رِجَالٌ۬ مِّنَ ٱلۡإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ۬ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَزَادُوهُمۡ رَهَقً۬ا (٦)Džinas: Allah sukurė džinus iš ugnies prieš sukuriant žmones. Anksčiau jie buvo matomi, bet Allah juos padarė nematomais. Žmones Dievas sukurė iš molio. Džinai ir žmonės gyvena kartu šiame Pasaulyje ir islamas yra skirtas jiems visiems. Pranašas Solomonas turėjo galią nuo Dievo juos valdyti ir jie jam buvo paklusnūs.

Korano ajos paaiškinimas pagal Ibn Kathir tafsir’ą: 

As-Suddi  sakė: “ Vienas vyras keliaudavo su šeima ir apsistodavo  vienoje jam žinomoje  vietoje. Tuomet jis sakydavo:” Aš ieškau prieglobsčio pas šio slėnio savininką Džiną, ir apsaugos dėl savęs, ir mano turto, ir mano vaikų, ir gyvulių.” Kattadah sakė:” Kad kai jie siekė prieglobsčio iš jo , o ne Allah, džinai jiems dėl to kenkdavo (darydavo žalos).”
Ibn Abi Hatim perpasakojo Ikrima žodžius: “Džinai prisibijodavo žmonių, lygiai taip pat kaip žmonės jų bijojo, ar net dar labiau. Dėl to, kai žmonės apsistodavo slėnyje, džinai pabėgdavo iš ten. Vadas tarp žmonių sakydavo:” Mes ieškome prieglobsčio iš šio slėnio gyventojų  vadovo.” Tuomet džinai pasakė:” Mes matome tuos žmones bėgančius nuo mūsų lygiai taip pat kaip mes nuo jų bėgdavom.” Dėl to , džinai pradėjo nebebijoti ir artintis prie žmonių, sukeldami jiems skausmą, pamišimą ir beprotybę.”


Išvados:
  • Prieglobsčio (apsaugos) siekimas pas kitas būtybes nei Allah yra Širk veiksmas.Netgi patys džinai, kurie yra tikintieji , teigia: “ ... ir mes niekada nepriskirsime Dievui lygių ( sąjungininkų).” (72:2)
  • Pranašas ( taika ir ramybė jam) buvo siųstas ir žmonėms, ir džinams.
  • Siekimas prieglobsčio iš kitų nei Allah yra baimės ir silpnumo pasekmė.
  • Ši aja pabrėžia, kad siekiantieji  pagalbos  ir prieglobsčio iš Allah įgauna stiprybės ir saugumo.Khaulia Bint Hakim (ramybė jai) sakė:

“ Aš girdėjau pranašą (taika ir ramybė jam) sakantį:” Tas, kuris apsistoja vietovėje, ir sako,” Aš siekiu su Idealiais Allah Žodžiais prieglobsčio nuo blogio, kurį Jis sukurė’’, niekas jo nesužalos iki jis  paliks tą vietą.” (Muslim)


Idealiais Allah Žodžiais: turima omenyje  Kilnųjį Koraną.

Bendras chadiso paaiškinimas:

Pranašas (taika ir ramybė jam) moko savo tautą siekti prieglobsčio su Dievo gydomaisiais, pakankamais ir idealiais Žodžiais, kad jie jaustųsi apsaugoti nuo baimės ir pavojų apsistodami ar apsigyvendami bet kurioje vietovėje.
Šis hadisas moko musulmonus , kaip legaliai ir naudingai siekti prieglobsčio. Jis taip pat įspėja žmones, kad šie nesiektų prieglobsčio iš netikrų dievybių, nes toks poelgis yra laikomas politeistiniu.


Išvados:
  • Siekimas prieglobsčio iš Allah yra šlovinimo aktas (poelgis).
  • Musulmonams yra paliepta siekti prieglobsčio tik iš Allah, šlovinant Jį su Jo Vardais ir Kilniais Atributais.
  • Dievo Žodžiai nėra sukurti, nes Dievas liepia savo tarnams siekti prieglobsčio  Savais Žodžiais.
  • Dievo palaima tiems, kurie ištaria hadise paminėtą frazę   ” Aš siekiu su Idealiais Allah Žodžiais prieglobsčio nuo blogio, kurį Jis sukurė’’( A-udzu bikalimiatil liahit tammiati minšarryj makhaliak), nors ji ir yra labai trumpa.
  • Allah  valdo visų būtybių reikalus, t.y. niekas nevyksta šioje Žemėje be Dievo valios.

No comments:

Post a Comment