Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr. 25 - Burtininkai ir panašūs į juosSkyrius Nr. 25

Burtininkai ir panašūs į juos

Imamas Muslim savo Sachich Rinkinyje užrašė, kad Pranašo žmona Hafsa رضي الله عنها  perdavė Pranašą صلى الله عليه وسلم  sakiusį:


“ Tas, kuris eina pas burtininką ir kažko jo prašo ir tiki jo žodžiais, jam bus neužskaitomos maldos keturiasdešimčiai dienų.”

Bendras chadiso apibūdinimas

Pranašas صلى الله عليه وسلم  pabrežia, kokia bausmė ištiks tuos, kurie vaiksčioja pas burtininkus siekdami žinių apie ateitį, kur tokios žinios yra žinomos tik Allah تعالى .Pagal šį chadisą, tie, kurie vaikštinėja pas burtininkus, nesulauks atlygio už savo atliktas maldas 40-ties dienų laikotarpyje. Ši bausmė imponuoja stiprų įspėjimą ir aiškų draudimą tokiam netikusiam poelgiui, kuris yra vienas iš didžiausių nuodėmių. Todėl burtininkas yra nusipelnęs dar didesnės bausmės už savo blogadarystes ir klaidinimą.
Šis chadisas draudžia ėjimą pas burtininkus ar pas panašius asmenis  (astrologus, geomantus, chiromantus, kerėtojus, magus ir pan.)

Išvados:

  • Eiti pas burtininkus ir klausti jų apie ateitį (ar nežinomo) yra netikėjimo poelgis, ir toks poelgis yra uždraustas.
  • Būrimas yra laikomas didžiaja nuodėme ir yra uždraustas.
  • Jeigu asmuo tik aplanko burtininką net netikėdamas juo, jo maldos bus neužskaitomos 40-čiai dienų, tačiau tai nereiškia, kad asmuo turi nustoti melstis . Be to, asmuo patikėjęs burtininku yra laikomas tokiu, kuris paneigė tai, kas buvo apreikšta Pranašui Muchammedui صلى الله عليه وسلم.

Abu Hureira رضي الله عنه  perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė:

“ Jeigu tas, kuris aplanko burtininką ir patiki juo, ką jis sako, tuomet jis yra laikomas asmeniu, kuris nepatikėjo tuo, kas buvo apreikšta Muchammedui صلى الله عليه وسلم .

(Tą patį chadisą perdavė Abu Davūd, Ibn Madžah, At-Tirmidhi, An Nasa’i ir Al Hakim. Abu Ja’la perdavė tokį patį chadisą priskirtą Ibn Masūd, bet  grandinė neatsekama)


  • Kas buvo apreikšta Muchammedui 

صلى الله عليه وسلم : Koranas ir Sunnah.

Imrān Ibn Husein perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم   pasakė:

“ Jis yra ne iš mūsų, kuris praktikuoja Tijarah (pranašauja per blogus ženklus) ar tai yra praktikuojama jam, kuris praktikuoja burtus ar prašo išburti jį, kuris praktikuoja raganavimą ar magiją arba prašo tai sau, ir kuris eina pas Kāhin (burtininką) ir tiki juo, tas yra laikomas netikinčiu į tai, kas buvo apreikšta Muchammedui صلى الله عليه وسلم.’’ 
(Perduota Al-Bazzar su tinkama grandine perdavėjų. At-Tabarani perdavė tą patį chadisą su gera grandine perdavėjų.)

Imamas Al Baghawi رحمه الله pasakė: 

Al- Kāhin yra asmuo teigiantis galįs numatyti-išpranašauti ateities įvykius. Kai kurie islamo mokslininkai teigia, kad tai yra asmuo, kuris gali nusakyti ką diktuoja žmogaus sąžinė. 

 Al-Arraf yra asmuo, kuris gali atrasti pavogtus daiktus . Kiti teigia, kad Al-Arraf ir Al-Kāhin yra vienas ir tas pats.

Abul-Abbas Ibn Taimijjah رحمه الله pasakė:

“ Al-Arraf yra bendras vardas apibūdinti burtininką, astrologą (Al-Munadžim), geomantą (Al-Rammāl) ir bet kurį kitą, teigiantį žinant nežinomo įvairiausiais būdais ir formomis.’’

Ibn Abbas رضي الله عنه  pasakė apie žmones, kurie rašo Abdžad - alfabetą (burimui) ir žiūri į žvaigždes, tiki jų įtaka- “ Aš nematau, kad toks asmuo turės ką nors bendro su Allah تعالى.”


  • Jis yra ne iš mūsų: Kurie užsiima tokia praktika nėra iš tų, kurie yra Islamo pasekėjai ar tie, kurie taiko šariją (islamišką teisę).

  • Praktikuoja Tijarah: Tijarah yra blogi prietarai per paukščius ar asmenis.

  • Ar tai yra praktikuojama jam: Tie, kurie prašo, kad jiems būtų išpranašaujama, buriama. 

Išvados:

  • Alfabeto mokymas yra draudžiamas tiktai, jeigu jis bus taikomas išpranašauti ateitį. Visais kitais atvejais yra leidžiama .
  • Šis chadisas draudžia astrologijos studijavimą. Musulmonai turėtų nebūti naivūs ir tikėti mokslininkais, kurie yra nuklydę nuo tikėjimo. 

No comments:

Post a Comment