Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr.7 - Kerai, talismanai ir amuletai


Skyrius Nr.7

Kerai, talismanai ir amuletai

Abu Bašir Al-Ansari رضي الله عنه  pasakojo:

“ Aš buvau pranašo 
صلى الله عليه وسلم  kompanijoje vienos kelionės metu. Dievo pranašas صلى الله عليه وسلم  nusiuntė pasiuntinį su įsakymu nutraukti bet kokį vėrinį nuo kupranugarių kaklų.” (Al-Bukhari ir Muslim)


Vienoje iš kelionių, pranašas صلى الله عليه وسلم  nusiuntė vyrą skelbiantį , kad visi vėriniai būtų nutraukti nuo kupranugarių kaklų. Žmonės tikėdavo, kad šie vėriniai gali apsaugoti kupranugarius nuo blogos akies ir žalos. Pranašo 
صلى الله عليه وسلم  buvo liepta nutraukti tokius vėrinius, nes tokia praktika yra politeistinė.

Ibn Masud  رضي الله عنه  girdėjo Pranašą صلى الله عليه وسلم  sakant:
“ Ar-Ruqa, At-Tima’im ir At-Tiwalah yra visi iš širk veiksmų (politeizmas).” (Musnad Ahmed; Abu Dawud)

At-Tima’im yra amuleto pasikabinimas ant kaklo apsisaugojimui  nuo nužiūrėjimo (blogos akies). Jeigu amulete yra išgraviruotos Korano ajos (eilutės) arba Dievo Vardai ar atributai, tada tai yra leidžiama kai kurių prosenelių ir neleižiama kai kurių iš jų. Ibn Masud (ramybė jam) buvo iš tų , kuris draudė tokių amuletų nešiojimą. Dauguma kompanionų draudė tokią praktiką. Ir dauguma islamo mokslininkų draudžia tokią praktiką taip pat.

Ar-Ruqa arba Al-Aza’im yra kerai , burtai, užkalbėjimas ir t.t. Ar-Ruqa yra leistina tik tokiu atveju , jeigu joje nėra širk pėdsakų. Pranašas Muhammed صلى الله عليه وسلم  leido naudotis Rukija tokiais atvejais : nuo nuodingo įgėlimo ir nuo nužiūrėjimo (blogos akies). 


At-Tiwalah yra raganavimas . At-Tiwalah yra atlikta tų, kurie skelbiasi galintys paveikti vyrą labiau mylėti savo žmoną ir atvirkščiai. Tiwalah yra uždraustas, nes yra priskiriamas prie raganavimo ir kerėjimo.


Pranašas Muchammad صلى الله عليه وسلم  patvirtina, kad recitavimas nelegalių burtų ir amuletų kabinimasis , ir blogio arba gėrio siekimas per burtus yra politeistiniai veiksmai, kadangi tik Dievas gali apsaugoti nuo blogio ir gėrio, išaukštintas tebuna Jis!


Legalūs burtai (rukijah) yra naudojami tiems žmonėms, kurie kenčia nuo ligų arba blogų įvykių, recituojant jiems tam tikras ajas iš Korano.


Legalūs burtai (rukijah) gali būti leidžaimi ir draudžiami. Būti leidžiama, legali rukijah turi neturėti politeistinių pėdsakų. Jeigu rukijoj egzistoja politeizmo nuotrupos, tada tokia rukijah patampa nelegali ir draudžiama.


Amuletai yra griežtai draudžaimi, kurie yra užburti , užkalbėti ir užkerėti, nes juose yra širk panaudojimas. Netgi, kai kurie islamo mokslininkai teigia , kad korano ajų pasikabinimas ant kaklo yra širk veiksmas, nes išgraviruotos korano ajos negali apsaugoti nuo blogio, bet tik Allah , išaukštintas būna Jis!


Abdullah Ibn Ukaim pasakojo, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė:

“ Tas, kuris pasikabina talismaną nuo apsisaugojimo, jam tas talismanas bus paskirtas atsakinguoju už jį.’’ 

( Achmad ir Tirmidi,  Marfu chadisas)

Šiame chadise pranašas صلى الله عليه وسلم pabrėžė, kad asmuo paskiriantis savo širdį ir žygdarbius netikriems dievams ar objektams išskyrus Dievą, tikėdamas , kad šie jam atneš naudą ar žalą, bus paliktas priklausomybei nuo to  garbinamo objekto ir atstumtas, nesulaukiantis Dievo pasigailėjimo. Tačiau, tas , kuris sugrįš į vieno Dievo šlovinimą, jam bus išpildyti jo tikslai, ir palengvinti sunkūs išbandymai.


Imam Achmad sakė, kad Ruvaijfi (ramybė jam) sakė:

“ Pranašas (taika ir ramybė jam) sakė: ‘O Ruvaijfi! Tu gyvensi dar ilgai man palikus šį pasaulį, pasakyk žmonėms, kad tas, kuris iš barzdos užmezga mazgą ir nešioja vėrinį dėl apsisaugojimo nuo blogos akies, arba apsivalo ( po defekacijos ir šlapinimosi)  su gyvūnų išmatomis arba kaulais, tuomet Muchammad nieko neturi bendro su tokiais’.”


Pranašas صلى الله عليه وسلم  užtikrino Ruvaijfi, kad jis gyvens ilgai ir , kad jam teks sutikti žmones, kurie atlikinės tokias praktikas. Tokie žmonės atsiskirs nuo pranašo pamokymų ir suks savo barzdas į mazgus, imituodami sumoteriškėjusius vyrus. Jie taip pat nešios vėrinius nuo apsisaugojimo arba kabins juos ant galvijų kaklų apsisaugojimui nuo numatytos žalos, taip suteršdami tyrą tikėjimą. Tokie žmonės ir toliau atlikinės  pažeidimus pieš pranašo صلى الله عليه وسلم  sunną ( praktinis pavyzdys). Jie taip pat naudosis apsivalymui išmatomis ir kaulais. Dėl to, pranašas صلى الله عليه وسلم davė Ruvaijfi užduotį informuoti musulmonus, kad jų pranašas صلى الله عليه وسلم  nieko bendro neturi su tokiais žmonėmis ir tokiu jų elgesiu.

Vaki pasakojo, kad Sa’id Ibn Džiubair sakė:

“ Tas, kuris nutrauks amuletą nuo nešiojančio žmogaus kaklo, tam bus atlyginta taip, tarsi jis išlaisvino vergą.”

Vaki pasakojo, kad Ibrahim Nakhi sakė:

“ Jie ( Abdullah Ibn Masud pasekėjai) nemėgo (nepripažino) įvairiausių rūšių amuletų; neatsižvelgiant ar jie juose turėjo korano eilučių užrašus  ar ne.”

Šios dvi tradicijos patvirtina, kad nuplėšiančio nuo kaklo amuleto poelgis yra tolygus vergo išlaisvinimui. Žmogus nešiojantis amuletą yra Šėtono vergas, tarnas. Žmogus, nutraukiantis amuleto nešiojimą, bus išlaisvintas nuo šėtono įtakos ir šnabždesių. Dar labiau, Ibrahim An-Nakhi sakęs, kad žinomi islamo mokslininkai Tabi’ūn yra nuomonės, kad įvairiausių rūšių amuletai yra draudžiami, netgi tie su Korano eilutėmis.  Pagrinde tai yra todėl ,kad užkirsti kelią į bidah-prasimanytus veiksmus garbinime.

Vertimas darytas iš knygų :’‘Kitab At-Tauhid’’ Sheikh-ul- Islam Muhammed Abdul-Wahhab; “Concise commentary of the book of Tauhid’’ Sheikh Salih Fauzan .


Linkas į Tawhyd Muhammed Abdul- Wahab anglų kalba


Linkas į Tawhid Salih Fawzan anglų kalba


Visi tauchydo skyriai


No comments:

Post a Comment