Salafija

Salafija

Monday 30 December 2013

Islamas yra tai, ką propagavo pranašai (Šarch as Sunnah psl.35-37)[1] Autorius, telaimina jį Allah, sakė: Žinok, kad islamas yra sunnah ir sunnah yra islamas. Vienas iš jų negali būti įsteigtas (įtvirtintas) nebent vienas su kitu.


Komentaras

Jo pasakyme: “Žinok”- Šitas žodis naudojamas atkreipti dėmesį ir jis reiškia - mokinkis. Ir kaip jums žinoti, kad islamas yra sunnah? Jeigu jūs mokinsitės, tai jūs (su)žinosite. Taigi žinok yra žodis naudojamas atkreipti dėmesį į tai, kas eina po jo, panašiai į Jo (Allah) sakymą:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلأاللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ

“Todėl žinok (Muchammedai), kad liā iliāha illAllah (niekas nėra vertas garbinimo išskyrus Allah), ir prašyk atleidimo už savo nuodėmes.” (Muchammed 47:19)

Reiškia, kad jūs turėtumėte žinoti liā iliāha illAllah prasmę (reikšmę) ir elgtis pagal ją.

 اعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

“Žinok, kad Allah yra griežtas nubausti ir kad Allah yra atleidžiantis,  dovanojantis malonę (gailestingumą).” (Mā'idah 5:98)

Žodis “žinok”, ar jis išreikštas vienaskaita ar daugiskaita, jo paskirtis yra patraukti dėmesį į tai, kas eina po jo.

Jo pasakyme: “Islamas yra sunnah ir sunnah yra islamas”

Reiškia, kad islamas yra būdas (religija, tikėjimas) pristatytas Dievo pranašų, visi pranašai atėjo su islamu (propagavo jį). Kiekvienas pranašas kvietė (savo žmones) garbinti Allah ir jie pristatė teisės aktus paskirtus Jo ir visa tai yra islamas. Islamas yra Allah vieno - Aukščiausiojo ir Kilniausiojo - šlovinimas, laikantis Jo įsakų bet kuriuo metu (t.y. visada). Išties, Allah paskyrė įstatymus pranašams skirtingais laiko tarpsniais. Jis tuos įstatymus vėliau pakeitė kitais (anuliuodamas prieš tai buvusius).

Todėl, kai jie buvo pakeisti (anuliuoti) kitais, elgtis pagal pakeistus įstatymus, kuriuos pakeitė Muchammedas  yra islamas (islamo įvykdymas). Allah Šlovingasis sako:

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ - يَمْحُو اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَـبِ

“…Kiekvienas reikalas yra Dievo nulemtas (Knygoje). Allah ištrina tai, ką Jis nori ir patvirtina tai, ką Jis nori. Ir su Juo yra Knyga (al-Liauchal- Machfūd).” 
(Ar-Rad 13:38-39)

Islamas yra tai, ką propagavo pranašai - žodžiu ir veiksmais -skirtingu laikotarpiu, kas buvo atitinkama (nustatyta) tam laiko periodui, iki Muchammedo (ﷺ) atėjimo. Tada islamas patapo žinomu su tuo, ką propagavo Muchammedas (ﷺ), neįskaitant kitų.

Tas, kas laikysis (pasiliks prie) ankstesniųjų religijų ir netikės Muchammedu (ﷺ), tas nėra musulmonas, kadangi nei jis paklusta Allah Kilniausiajam, nei jis paklusta Muchammedui (ﷺ), nes tai ko jis (tas asmuo) laikosi, išties nebegalioja ir yra pakeista kitu. Pasilikimas prie to, kas buvo iškeista, Viešpaties požiūriu nėra laikoma religija. Kada elgiamasi pagal tai, kas buvo pakeista kitu (t.y. nauju įstatymu (šarija), taisyklėmis, kurios buvo apreikštos tuometiniam pranašui), tai yra laikoma religija. 

Jo pasakyme: “ir sunnah yra islamas”

Tarp jų nėra skirtumo. Jeigu mes interpretuojame sunną kaip kelią (pamokymą) tuomet tarp jos ir islamo nėra skirtumo.

Jo pasakyme: “Vienas iš jų negali būti įsteigtas (įtvirtintas) nebent vienas su kitu”


Islamas negali būti įsteigtas (įtvirtintas) nebent tik su sunnah ir sunnah negali būti įsteigta (įtvirtinta) nebent tik su islamu. Asmuo išpažįstantis islamą, bet nesielgiantis pagal sunną, t.y. Allah Pasiuntinio (ﷺ) būdą (kelią), toks asmuo nėra musulmonas. Ir asmuo, kuris žino sunną, bet nepaklūsta Dievui, nėra musulmonas, nors jis ir žinojo apie sunną. Todėl asmuo privalo remtis jais abejais.

Šaltinis iš knygos "The explanation of the sunnah" imamo Al-Barbahaaree, pristatė šeichas Saalih Al-Fawzan:
No comments:

Post a Comment