Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr.1 - Monoteizmo Vertingumas        Skyrius Nr.1

       Monoteizmo Vertingumas

 Visagalis Allah sako:

'' Tie ,kurie tiki į vieną Dievą  ir tik jį vieną šlovina, ir neturi kitų dievų, tie yra apsaugoti Dievo ir yra nepaklydę''. (6:82)ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَـٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ (٨٢)  

Kompanionas Ubadah bin As-Samit perpasakojo ,ką pranašas Muhammed (ramybė jam) yra sakęs:


'' Tas ,kuris liudys ,kad niekas neturi teisės būti šlovinamas išskyrus vieną Dievą, kuris neturi  bendrininkų, ir kad Muhammed yra Dievo tarnas ir pranašas, ir kad Jėzus yra Dievo tarnas ir pranašas, ir kad Marijai buvo perduotas Žodis ir Šventa Dvasia, ir kad Pragaras ir Rojus yra realybė (egzistuoja), tokius tikinčiuosius  Dievas paskirs į Rojų , kad ir kokie bebūtų jo nuopelnai''.

(Sahih Al-Bukhari , Hadisas No. 3252)

  


Kompanionas Itban perpasakojo Pranašo (ramybė jam) žodžius:


'' Be  abejo Allah uždraudė Pragarui žmogų ,kuris liūdija:''Nėra niekas vertas šlovinimo išskyrus tikrąjį Dievą ir siekiančio Dievo malonės''.

(Al-Bukhari , Muslim)

Kompanionas Sa'id Al-Khudri  perpasakojo Pranašo (ramybė jam) žodžius:


'' Pranašas Mozė sakė: ''O mano Viešpatie, išmokyk mane kaip man tave garbinti ir kaip tau melstis?'' Allah atsakė:''Sakyk, o Moze, nėra dievų ,bet tik vienas Allah''. Mozė atsakė:'' O Viešpatie, kiekvienas tarnas žino tuos žodžius''. Allah atsakė jam:''O Moze, jeigu pasvėrus ant svarstyklių 'septynis dangaus sodus su jų gyventojais ,išskyrus Mane,  kartu su septyniomis žemėmis' ir ' nėra dievų ,bet tik vienas Allah', paskutinis teiginys nusvertų pirmąjį.''

(Sahih-stiprus hadisas perduotas Ibn Hibban ir paskelbtas stipriu Al-Hakim)


Kompanionas At-Tirmidi  perpasakojo iš Anas, kad šis girdėjęs pranašo (ramybė jam) žodžius:


'' Allah yra pasakęs:'' O Adomo sūnau, jeigu tu ateitum pas mane su visomis pasaulio nuodėmėmis ir pasitiktum mane nepriskiriant man kitų garbinime, aš pasitikčiau tave su panašiu kiekiu atleidimo.''‘’ Be abejo, Allah neatleis tiems ,kurie priskiria Jam bendrininkus , bet Jis atleis tiems ,kurie nusipelnė Jo atleidimo...” (An-Nisa:48)

No comments:

Post a Comment