Salafija

Salafija

Saturday 28 December 2013

Skyrius Nr.29 - Lietaus siekimas per žvaigždes (ar per mėnulio fazes)
Skyrius Nr.29

Lietaus siekimas per žvaigždes (ar per mėnulio fazes)

Viešpats pasakė:

وَتَجۡعَلُونَ رِزۡقَكُمۡ أَنَّكُمۡ تُكَذِّبُونَ (٨٢)

“Vietoj to, kad dėkotumėte Allah už aprūpinimą viskuo (tai ką Jis jums duoda),  jūs Jį neigiate netikėdami.” (Koranas, 56:82)

Šis skyrius įspėja musulmonus, kad tai yra didis politeistinis veiksmas priskirti lietaus iškritimą žvaigždėms ar kad tai vyksta jų  dėka, lygiai taip pat, kaip tikėti, kad mirusieji turi galių duoti naudos ar žalos. Jeigu musulmonas tiki, kad dėl žvaigždžių lyja lietus, nepriskirdami jokios įtakos joms, jis atlieka mažą politeizmą. • Lietaus siekimas per žvaigždes (ar iš žvaigždžių): Yra 28 mėnulio fazės. Allah, Maloningasis ir Gailestingasis, sako:

وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ (٣٩)

“Mėnuliui Mes nustatėme fazes.” (Koranas, 36:39)

Kitais žodžiais, mėnulis pereina į kitą poziciją kiekvieną naktį ir pasidaro pilnas keturioliktoje dienoje, ir tada pradeda mažėti (jo pilnumas) ir t.t. Šitos fazės yra vadinamos žvaigždėmis, kadangi kiekvienoje fazėje mėnulis atrodo kitaip. Prieš-islaminiame Periode (Džahilijoje), arabai priskirdavo lietų žvaigždžių judėjimui ir planetų išsidėstymui, ir mėnuliui. Jie sakydavo:”Pas mus palijo dėl tos ir anos žvaigždės.”


 • Kad dėkotumėte Allah už aprūpinimą viskuo (tai ką Jis jums duoda): Vietoj to, kad dėkotų Viešpačiui už jų išlaikymą, netikintieji neigia Taurųjį Koraną.

 • Jūs Jį neigiate netikėdami: Tai yra, kai jūs priskiriate Allah palaiminimus (tai ką Jis skiria) kitiems. Pavyzdžiui, kai yra sakoma: "Mes susilaukėme lietaus dėl šios ar anos žvaigždės."


Bendras Korano eilutės paaiškinimas:


Pats-Dosniausias  Allah nepritaria politeistams, kurie neigia Jo dovanas-palaiminimus, dėl jų lietaus priskirimo žvaigždėms. Be to, Allah تعالى  mus informuoja, kad tai yra absoliutus melas. Kadangi lietus iškrenta dėl Allah تعالى  Malonės ir Jo Dieviškojo Sprendimo ir būtybės nieko bendro su tai neturi.
Aukščiausiasis Allah paneigia, kad lietus priklauso nuo žvaigždžių ir planetų judėjimo ir Jis vadina tokį įsitikinimą (tikėjimą) melagingu.

Išvados:


 • Tai yra neteisinga manyti, kad lietus priklauso nuo žvaiždžių padėties danguje (jų judėjimo).
 • Priskirti lietaus iškritimą žvaigždėms ir planetoms yra melaginga.
 • Tai yra privalu dėkoti Allah už Jo malones ir taip pat priskirti lietų Jo Dosnumui ir Prielankumui.Abu Malik Al-Ašari رضي الله عنه  perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė:

“Mano tautai yra būdingi keturi bruožai priklausantys Prieš-islaminiam Periodui (Džahilijai), kurių žmonės neatsisakys, t.y.: didžiavimasis kilniaisiais proseneliais, šmeižimas kitų žmonių prosenelių, siekimas lietaus iš žvaigždžių, ir aimanavimas dėl mirusiojo.”

Ir toliau Pranašas صلى الله عليه وسلم  tęsė:

“Jeigu aimanuojanti moteris neatgailaus prieš savo mirtį (dėl aimanavimo), ji bus palikta Teismo Dieną stovėt ir dėvėt deguto apsiaustą ir niežų marškinius. “ (Muslim)

Abu Malik  (Perdavėjas)

Perdavėjo pilnas vardas yra Abu Malik Al-Harit Ibnul-Harit Aš-Šami. Jis buvo vienas iš Pranašo صلى الله عليه وسلم  Kompanionų; lai Allah būna patenkintas juo.

Žodžių reikšmės ir frazės:
 • Prieš-islaminiam Periodui (Džahilijai): Tai yra prieš-islaminis tamsybės ir neišmanymo periodas, arabiškai vadinamas džahilija. Jis taip vadinasi dėl to fakto, kad toje eroje buvo perdėtas neišmanymas (ignoravimas). Kiekviena tradicija ar praktika prieštaraujanti tam, kas buvo apreikšta Pranašui صلى الله عليه وسلم, yra laikoma ignoravimu.

 • Kurių žmonės neatsisakysKai kurios praktikos bus visada praktikuojamos šios tautos žmonių, kurie nepaisys  ar tas draudimas  yra jiems žinomas, ar ne. 

 • Deguto apsiaustas: Skystas varis bus užpiltas ant aimanavusios  moters iki kol jis (varis) įgaus jos apdaro formą. 

Bendras Chadiso paaiškinimas:

Pranašas صلى الله عليه وسلم  mus informuoja, kad kai kurie bruožai išliks šioje tautoje, kurie buvo  būdingi  prieš Islamą anksčiau gyvenusiems žmonėms. Paminėti yra keturi bruožai:

 1. Didžiavimasis kilmingais proseneliais, nepaisant to fakto, kad kilnumo ir garbės požymis yra  pamaldumas.
 2. Šmeižimas kitų žmonių prosenelių.
 3. Lietaus priskirimas žvaigždėms ir planetoms.
 4. Perdėtas aimanavimas ir gedėjimas dėl numirėlio.

Tuomet Pranašas صلى الله عليه وسلم akcentuoja apie bausmę aimanuojančiai moteriai, kuri numirs neatgailavusi dėl tokio savo elgesio. Teismo Dieną , tokiai moteriai reiks dėvėti išlydyto vario apsiaustą, kuris prilips jai prie kūno ir sukels jai daug kančių.

Šis chadisas pateikia įrodymą uždraudžiantį siekti lietaus iš žvaigždžių ir planetų, ir pabrėžia, kad tokia tradicija gyvavo prieš-islaminio tamsybės periodo metu.

Išvados:

 • Siekti lietaus iš žvaigždžių (mėnulio fazių) ar planetų yra uždrausta. Tokia tradicija vyravo Prieš-islaminiame Tamsybės (Neišmanymo) Periode.
 • Ne visi musulmonai paneigia politeistines Prieš-islaminio Laikotarpio tradicijas.
 • Tradicijos ir praktikos paplitusios Prieš-islaminiame laikmetyje yra smerkiamos islame.
 • Imituoti Prieš-islaminio Periodo tradicijas yra draudžiama.
 • Didžiuotis ir girtis apie savo protėvių kilnumą yra draudžiama, nes tokia tradicija yra viena iš Prieš-islaminių laikų.
 • Peikti ar šmeižti kitų protėvius yra draudžiama.
 • Aimanavimas dėl numirėlio yra draudžiamas, už tai yra skaudi bausmė, nes tai yra viena iš didžiųjų nuodėmių.
 • Atgailavimas panaikina nuodėmę, kad ir kokia didelė ji bebūtų.
 • Musulmonui gali būti būdingi vieni iš Prieš-islaminio Periodo bruožų, tačiau tai nepadaro jo netikinčiuoju.

Zaid bin Khalid Al-Džuhani  perdavė:

“Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم mus lydėjo subh (ryto) maldoje Hudaibijoje. Buvo matyti kai kurie lietaus pėdsakai iš po nakties. Kai jis صلى الله عليه وسلم baigė melstis, jis صلى الله عليه وسلم atsisuko į žmones ir pasakė: “Ar jūs žinote, ką jūsų Viešpats pasakė?” Jie atsakė: “Allah ir Jo Pasiuntinys žino geriausiai! “ Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė (nuo Viešpaties): “Šįryt, vieni iš Mano tarnų pasiliko tikraisiais tikinčiaisiais ir kiti patapo netikinčiais. Tie , kurie pasakė, “Dėl Dievo Malonės ir Palaimos nulijo”, yra tikintys Manimi ir netikintys ta žvaigžde, ir kurie pasakė,”Nulijo dėl tokios ar anokios žvaigždės,” yra netikintys Manimi ir tikintys ta žvaigžde.” (Al Bukchari ir Muslim)

Ibn Abbes perdavė tokios pačios reikšmės chadisą, kokį paminėjome prieš tai ir paskutinėje jo dalyje rašoma:

“Kai kurie žmonės pasakė,”Tokios ir tokios žvaigždės pažadas išsipildė.’’ Dėl tos priežasties, Allah Didingasis apreiškė šią ają:
“Aš prisiekiu įtvirtintomis žvaigždėmis, ir be abejo, tai yra priesaika-jeigu jūs tik žinotumėt- didingiausia. Be abejo, Kilnusis Koranas yra gerai apsaugotas Registre (su Dievu Danguje, Al-Lauh Al-Mahfuz), niekas jo negali paliesti, bet tik tyri (angelai, kurie yra be nuodėmių). Šis Apreiškimas (šis Koranas) yra nuo tavo Valdovo (jums-žmonijai, džinams ir visiems, kas egzistuoja).Vietoj to, kad dėkotumėte Allah už aprūpinimą viskuo (tai ką Jis jums duoda),  jūs Jį neigiate netikėdami.” (Koranas, 75:82) 

(Al Bukchari ir Muslim)

۞ فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٲقِعِ ٱلنُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ ۥ لَقَسَمٌ۬ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ ۥ لَقُرۡءَانٌ۬ كَرِيمٌ۬ (٧٧) فِى كِتَـٰبٍ۬ مَّكۡنُونٍ۬ (٧٨) لَّا يَمَسُّهُ ۥۤ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنزِيلٌ۬ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ (٨٠) أَفَبِہَـٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَنتُم مُّدۡهِنُونَ (٨١) وَتَجۡعَلُونَ رِزۡقَكُمۡ أَنَّكُمۡ تُكَذِّبُونَ (٨٢)


Zaid bin Khalid: Jis yra gerai žinomas kompanionas; lai Allah būna juo patenkintas. Jis priklausė genčiai pavadinimu Džuhaina ir jis gimė Medinoje.

Žodžių reikšmės ir frazės:
 • HudaibijojeTaip buvo pavadinta pagal gręžinį, esantį šalia Mekos. Dabar ta vieta vadinama Aš-Šimisi.

 • Patapo netikinčiaisčia yra taikoma tiems asmenims, kurie atliko mažąjį netikėjimą.

 • Nulijo dėl tokios ar anokios žvaigždėsReiškia, priskirti lietų kitiems nei Allah tikint, kad tai Allah, kuris atnešė lietų.


 • Aš prisiekiu: Aukščiausiasis Allah prisiekia kaip tik nori.

 • Įtvirtintomis žvaigždėmis: Pagal daugumą Rašto interpretuotojų, tai pasižymi žvaigždžių pakilimu ir nusileidimu, jų pozicijomis.

Gerbiamas Kompanionas Zaid ibn Khalid perdavė Pranašo صلى الله عليه وسلم  raportą apie lietų ir ką musulmonai sakydavo tuo metu kai nulydavo. Kada Viešpats atnešė lietų išbandyti (patikrinti) žmones, jie išsiskyrė į dvi grupes: vieni pripažino Allah Malonę ir parodė savo dėkingumą priskirdami lietų Jam, kiti atmetė Jo Malonę ir priskyrė lietaus iškritimą žvaigždėms, remiantis tam tikros žvaigždės pakilimu ar nusileidimu (pozicijos pakeitimu danguje įsitvirtinant). Todėl, pirmosios grupės žmonių reakcija yra laikoma tikėjimo poelgiu, kai antrosios grupės - netikėjimo poelgiu.

Ibn Abbas رضي الله عنه perdavė, kad viršuje paminėti ajatai buvo apreikšti tam, kad paneigti lietaus atnešimą žvaigždėms.

Šis chadisas yra artimai susijęs su šiuo skyriumi (tema), nes jame minimas uždraudimas priskirti lietų žvaigždėms  skelbia, kad tai yra tam tikros rūšies netikėjimas ir akivaizdus melas.

Išvados:

 • Priskirti lietaus iškritimą žvaigždėms yra draudžiama.
 • Musulmonų pareiga yra paaiškinti ir įspėti žmones apie tai, kas daro tikėjimą tyru.
 • Išreikšti Dievui dėkingumą už Jo palaiminimus (dovanas) yra privaloma, ir draudžiama tuos palaiminimus priskirti kitiems nei Allah.
 • Klausimo iškėlimas sulaukti atsakymo yra efektyvus mokymo būdas ir stipriai rekomenduojamas. Ulema (mokslininkai) mokina studentus užduodami jiems klausimus, kad išsiaiškinti tam tikrą reikalą, remiantis Pranašo صلى الله عليه وسلم  metodika, kada jis  صلى الله عليه وسلم  paklausė: ”Ar jūs žinote, ką man Dievas apreiškė?”
 • Kada yra užduotas klausimas ir asmuo negali atsakyti į jį, jis turi kreiptis pas tuos, kurie žino ir išmano.
 • Kai kurios netikėjimo rūšys neišmeta asmens iš islamo rėmų.


No comments:

Post a Comment