Salafija

Salafija

Friday, 23 August 2013

Šeichas Salih Al-Fauzan apie "šeichų" paneigimą ir kritiką


Klausimas Šeichui Al Fauzānui:

Pastaruoju metu yra pasklidę kalbos internete, youtub'e ir visur kitur, klipai su tavo balso įrašais gerbiamas Šeiche. Žmonės užrašo ant tų klipų ir pateikia juos sakydami, kad Šeichas Al Fauzān paneigė (nurefutino) “Šeichą” Muchammed Al-Arifi ir pasakė, kad šis žmogus yra vedamas užgaidų. Koks yra jūsų patarimas tiems, kurie įspėjinėja apie “šeichus” ir šauklius (dajus), ir juos šmeižia aprašydami jų pasisakymus. Ir kad jų negalima girti, nors jie dauguma savo laiko paskyrė šiai nuostabiai religijai. Jie sako , kad jis yra sūfis, ir kad šeichas toks ir šeichas toks...

Šeicho Al Fauzan atsakymas :

“ Mano brolau, mes ir aš, kurie yra Žinojimo Žmonės, paneigiame tuos, kurie prieštarauja tiesai ir paaiškiname jų klaidą. Ir mes neturime omenyje jo charakterį ar pažeminti jį, ir mes siekiame Allah تعالى  prieglobsčio nuo tai. Atvirkščiai, mes tik norime ištaisyti jo padarytą klaidą ir tame nėra prieštaravimų, ir tai nėra jo laipsnio pažeminimas. Atvirkščiai, tai yra įspėjimas jam ir pagalba sugrąžinti jį tiesos link, ir jam tai yra naudinga (tam, kuris yra tiesos opozicijoje). Tai yra naudinga skaitančiajam ir klausančiajam, kad klaida neturėtų būti palikta ir pasklidusi tarp žmonių, klaida turi būti ištaisyta, kompromiso su tiesa negali būti. Ir tai nėra žalos paneigtam asmeniui, jeigu jis iš tikrųjų buvo teisingas, ir tai yra tiems, kurie siekia tiesos, o ne tiems, kurie nenori tiesos ir negali nugalėti savo užgaidų. Tokiems nepasiseks sugrįžti atgal prie tiesos."


Kitame interviu Šeichas Salih Fauzān حفظه الله  atsakas į  neteisingos nuomonės paneigimąŠeichas Salih Al-Fauzān حفظه الله sako:

Islamo mokslininkai yra žinomi. Ne visi, kurie yra gavę diplomus, pabaigę mokslus, išmokę mintinai chadisus ir ajatus, ir skaitantys knygas yra mokslininkai (scholars)  turintys supratimą. Mokslininkai turintys supratimą, išmanantys religiją yra gerai žinomi žmonių. Bet dauguma žmonių ima tai kas juos tenkina, kas jiems yra priimtina (vedami savo norų ir troškimų). Tokie žmonės ieško atsakymų atitinkančių jų pasitenkinimą kad ir iš pačių arogantiškiausių , labiausiai nuklydusių žmonių. Svarbiausia, kad tai tik atitiktų jų norus. Tai yra didžiausia klaida, nuklydimas, ypač šiandieną. Mokslininkų yra tik keli. Yra tik keletas mokslininkų , kurie turi supratimą, o mokančių skaityti daug. Pranašas (taika ir ramybė jam) yra pasakęs:


“ Allah nepasigniaužia supratimo (knowledge) ištraukdamas jo iš žmonių krūtinių. Supratimas yra prarandamas mirus mokslininkui. Kai nebeliks tokių mokslininkų, žmonės pradės sekti arogantiškais mokslininkais, kurie jiems patars neturėdami supratimo ir  ves kitus ir save į pražūtį (liepsną).”

Mes bijome, kad tai prasidėjo jau šiandieną. Dėl to mes turime būti akylūs, sumanūs ir pastabūs. Mes turime pasirinkti gerus mokslininkus ir patikimuosius, kurie dar yra gyvi, nes ankstesnieji pasimirė. Ir kiekvienas turėtų sekti pačiais geriausiais, kurie yra dar  gyvi:

“ ir prisibijokite Allah kiek tik galite labiau”(64:16)

Klausimas: Ar tai yra iš salaf metodikos, jeigu šeichas padarė klaidą per kurią jis nuklydo iš salaf kelio, ar yra teisinga išplatinti jo klaidas medijoje ar traktatuose?

Atsakymas Šeicho Fauzān حفظه الله : Jeigu jis padarė klaidą viešai publikoje, tuomet paneigti jo klaidas reikia viešai, kad išryškinti tiesą (tos klaidos). Jeigu jo klaidinga nuomonė nebuvo vieša, tuomet jam turi būti patariama privačiai. To pakaktų.

Jeigu nuomonės paneigimas-kritika (refutation)  yra suvokimo žinių pagrindo ir yra iš patikimų-teisingų mokslininkų duodantys naudos kitiems, pilni patarimų ir instrukcijų, tai yra privaloma tai plėtoti, kad žmonės tuo pasimokytų, ir kad jaunimas nepriimtų dviprasmybių ir  kad tiems būtų aišku, kurie nesugeba atsirinkti tiesos dvejonėse. 

Tas nuomonės paneigimas (refutation) iš sumanių mokslininkų duoda naudos kiekvienam. Jis užkerta kelią dvejonėms. Tai yra patarimas musulmonams. Tas kuris tai daro ir skelbia bus apdovanotas Allah تعالى.

Daugiau informacijos rasite: 
Paruošė Nora Umm Youcef.

Saturday, 3 August 2013

Kur mokėsi Abu Khadidža?

Salaf Brolis Abu Khadidža buvo paklaustas sesijos metu, iš kur jis sėmėsi žinių ir kas jo mokytojai?   

"Aš susipažinau su salafija apie 1988 metais. Tuo metu, kai dar nebuvo labai išvystytos technologijos ir kompiuteriai, susisiekimas su šeichais ir Ahlul Ilm buvo sudėtingas. Mes mokėmės  kartu su broliais Islamiškame Medinos Universtitete, kurie  turėjo kontaktus su žymiaisiais šeichais, Šeichu Abdul Aziz Ibn Bāz, Šeichu Utsaimyn, Al Albani, kurie dar buvo gyvi tuo metu ir iš , kurių mes semdavomės žinių. Apie 1990 metus aš nukreipiau savo studijas pas šeichus iš Achlul Ilm, Muchammed Abu Utsman ir Muchammed Al Andžari, su kuriais aš užbaigiau savo studijas Usūl us Sunnah pagal  Imiam Muchammed Ibnul Hambal, ir užbaigiau studijas su kitais  Kuveito Šeichais studijuodamas "Akyda  Abu Bakr Isma'ili". Taip pat aš užbaigiau "Bulugh Al Marām" studijas su tais pačiais šeichais.Vėliau mes pradėjome lankytis Saudo Arabijoje  ir  semtis žinių iš šeicho Rabī bin Hādī Al Madkhalī, kur mes mokydavomės tiesiogiai iš jo, jo namuose.  Nuo pat pirmos dienos iki dabar nepraeina metai, kad aš neaplankyčiau šeicho Rabī Al Madkhalī keletą kartų per metus ir kitų ulema šeichų, pasisemti iš jų žinių, mokydamasis iš jų.  Aš užbaigiau mokslus su Šeichu Ubaid al Džābiri apie Usūl us Sunnah ir kitus mokslus...Taip pat mokiausi pas šeichą Muchammed ibn Hādī jo durūse, jo namuose, jo mečėtėje. Taip pat studijavau pas Abdullah ibn Abdurrachym Al Bukchari apie metus laiko. Taip teko studijuoti metus laiko pas Kuveito šeikus Abu Utsman, Andžiri, Tarik as Subaiji,  Abdullah ibn  Ghudajjān, gerai žinomo alimo ( kuris kartu su Ibn Bāz yra Nuolatinio Komiteto nariai-Alifta.com). Taip pat teko bendrauti su Šeichu Mukbil, iš kurio aš turiu tazkiją (rekomendacijas), alchamduliliah. Dar prieš jam mirštant, jis atnaujino man tazkiją. Jis mane gerai pažinojo ir aš jį taip pat.  Aš laikau save Šeicho Ubaid ibn Džābir mokiniu ir jis taip pat mane laiko savo mokiniu, chamduliliah. Aš taip pat turiu tazkiją iš šeicho Muchammed bin Hādī Al Madkhalī, taip pat tazkiją iš  šeicho Rabī Al Madkhalī, Abu Utsman Al Andžiri ir tazkiją iš Abdullah Ghudajjān, chamdulilliah. Ir tai sakau visai ne iš pasipūtimo, o tik dėl to, kad jūs žinotumėte kas mano mokytojai."

Daugiau informacijos rasite čia:


Šaltinis: scholars-biographies.com


  Vertė Nora.

Šeichas Muchammed al-Madkhalî apie Spubs.com, madeenah.com ir džarh va ta'dylŠeichas Muchammed Al Madkhalī apie spubs.com, medeenah.com ir Abu Khadidža


Klausimas:

Vienas iš brolių, sugrįžęs iš studijų Medinos Universitete, pradėjo užsiimti dava Medinoje ir kritikuoti salafi  brolius, esančius Anglijoje ir Amerikoje, ypač  “ Salafi Publications” Birmingeme ir tuos brolius, kurie užsiima kritika vakaruose, apkaltindamas juos perdėtu ekstremizmu ir paskelbdamas tai websaite medeenah.com
Broliai Birmingeme yra žinomi gerumu ir teisingu davos skleidimu, ir mes nusprendėme, kad mes nedalyvausime kartu su juo lekcijose ir paskaitose, iki tol, kol jis neatsiims savo žodžių ir atsisakys tokio šmeižto, ir mes lauksime jo atsiprašymo ir nekalbėsime apie jį viešai.
Taigi, šeiche, mes klausiame, ką jūs patartumėte mūms vakaruose, ar mūms galima sekti tais broliais vakaruose (Birmingeme)?

Atsakymas:

“Tie salafi broliai Birmingeme, apie kuriuos jūs klausiate iš “Salafi Publications”, yra man labai gerai žinomi ir jų problema taip pat, aš juos pažįstu asmeniškai  labai gerai jau 13, 14 metų ir dabar jau 15 metai. Man yra gerai žinomas jų manchadžas ir aš net jų nelyginu su Medinoje esančiais broliais, jiems toli gražu iki brolių iš “Salafi Publications” toje srityje.

Broliai Birmingeme (Salafi Publications) yra dori ir patikimi broliai, kurie užsiima dava vakaruose. Jiems turėtų būti dėkojama už jų darbus ir jie turėtų būti palaikomi tuose darbuose. Ypač brolis Abdul-Wahid Abu KhadeejahDawood Burbank, ir brolis Bilal Abu Hakim ir tie, kurie su jais, ir tie kurie jiems padeda ir tarpininkauja su tais  iš “Salafi Publications”. 

Ir aš esu įspėjęs brolius Medinoje apie brolius Birmingeme, bet broliai Medinoje laikosi savo nuomonės ir jos nenori atsisakyti,  ir tie kurie taip elgiasi, kai jie buvo perspėti, tokių negalima klausytis. 

Kai yra klausiama  “ Salafi Publications “ apie asmenį ir jo paneigimą, broliai Birmingeme yra geri toje srityje  ir jie mums yra žinomi nieku kitu bet tik gerumu ir dorumu. Jie visada mūsų klausia apie asmenis vakaruose ir mes (ulema) jiems atsakome, ką mes apie juos  žinome, ir jeigu mes apie tą asmenį nežinome, mes jų užklausiame įrodymų, ar tai būtų įrašas jų kalbos, kuris būna išverstas iš anglų į arabų kalbą,  arba to asmens užrašai, kurie būna išverčiami į arabų kalbą,  jeigu jie yra angliški. Ir jeigu jie yra arabų kalba, tai tokie jie  ir yra perduodami mums, ir mes iš to išvedame sprendimą, pagal jų (sukritikuotų asmenų) esamus pasisakymus ir išleidžiame Fatvą pagal tai, ką matome ir girdime. Ir Pranašas (taika ir ramybė jam)  yra pasakęs:


” Aš esu tik žmogus ir aš sprendžiu apie jus iš to, ką girdžiu iš jūsų”

Ir broliai, kurie kritikuoja brolius vakaruose dėl perdėtos kritikos yra didelėje klaidoje ir aš tiesiai sakau, kad kai kurie iš jų yra melagiai ir nusikaltėliai. Todėl mes prašome Allah تعالى  juos užvesti ant tiesaus kelio. Ir mes prašome Allah تعالى   užvesti ant kelio tuos, kurie melavo ir klydo.  Ir mes prašome Allah تعالى  apsaugoti mus nuo tų, kurie skleidžia tą blogį, su Allah تعالى   valia.

Ir kas liečia asmens kritikavimą rytuose ar vakaruose, tai kritika yra legalizuota metodika  su kuria Sunnah yra apsaugota, gyvenimo būdas ir akyda apsaugoti ir išlaikyti, ir tai yra  Ahlul Sunnos išsiskyrimas nuo Ahlul Bidah. Todėl reikia sekti Ahlul Sunnah ir sekti tuo keliu ir būti akyliam Ahlul Bidah atžvilgiu, ir nesekti tuo keliu ir  save apsaugoti nuo tai. Ir kas tam prieštarauja, vadinasi yra Ahlul Sunnos  priešai ir priešai Saleh us-Salih. Ir Salaf kritikos knygos yra prieinamos, ir asmens kritika yra nuoširdus patarimas -Nasycha.

Todėl yra būtina paminėti, kad kritika yra nuoširdus patarimas, kad nebūtų sekama nuklydimu, kuris detaliai yra išdėstytas. Ulema Sunnah Chadith yra paaiškinę šį reikalą ir Imiamai iš Sunnah Chadith yra specialistai šiame moksle. 

Ir jūsų pozicija yra teisinga, ir jeigu tie asmenys neatgailaus, jų negalima klausytis, ir bendradarbiauti su jais, kaip tik aš sakau, kad reiktų prieš juos įspėti žmones, nes jeigu žmonės nebus įspėti, jie jais seks ir klausys jų, ir papuls į spąstus ir taip nuklys nuo tiesos. Mes prašome Allah تعالى  atleidimo ir apsaugoti mus.