Salafija

Salafija

Wednesday, 31 May 2017

Sūra Nr. 97 Al-Kadr (Lemties Naktis)
Sūra Nr. 97 Al-Kadr (Lemties Naktis)

(Ši sūra buvo apreikšta Mekoje)

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Vardan Allah Maloningiausiojo, Gailestingiausiojo.

(1) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(1) Iš tikrųjų Mes pasiuntėme jį (Koraną) žemyn Al-Qadr (Lemties) naktį.

(2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

(2) Ir kaip tau žinoti, kokia yra Al-Qadr  naktis?

(3) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

(3) Al-Qadr (lemties) naktis yra geriau už tūkstantį mėnesių.

(4) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

(4) Tą naktį angelai ir Rūch - Dvasia (Angelas Gabrielius) nusileidžia jų Viešpaties leidimu dėl kiekvieno reikalo.

(5) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

(5) Iki aušros patekėjimo tvyro ramybė.


Ypatingos Al-Qadr nakties vertybės

Allah praneša, kad Jis nusiuntė žemyn Koraną Lemties Naktį, ir tai yra palaimintoji naktis apie kurią Allah sako:

(44:3) إِنَّآ أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـرَكَةٍ ﴿

(Mes pasiuntėme jį (Koraną) žemyn palaimintąją naktį)(44:3) Tai yra Al-Qadr naktį ir ji ateina per Ramadano mėnesį. Tai yra kaip ir Allah sako: 

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (2:185)  

(Ramadano mėnesį, per kurį buvo apreikštas Koranas) (2:185) 

Ibn Abbās ir kiti sakė:  "Allah nusiuntė žemyn visą Koraną per vieną kartą iš Al-Liauch Al-Machfūz (Apsaugotos lentos) į Baytul - 'Izza (Galybės Namą), kuris yra šio pasaulio danguje. Po to jis (Koranas) buvo dalimis apreikštas Allah Pasiuntiniui () per 23 metų laiko tarpą, atitinkamai pagal įvykius, kurie nutikdavo."

Tada Allah išaukštino Al-Qadr Nakties statusą, per kurią Jis pasirinko apreikšti Koraną, sakydamas:

(2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿
(3) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿

Ir kaip tau žinoti, kokia yra Al-Qadr  naktis? Al-Qadr (lemties) naktis yra geriau už tūkstantį mėnesių. ﴿ [1]

Imamas Achmed užrašė, kad Abū Hureira (رضي الله عنه) sakė: "Kada ateidavo Ramadanas, Allah Pasiuntinys () sakydavo:

"Iš tiesų, Ramadano mėnuo atėjo pas jus visus. Tai yra palaimintas mėnuo, kurį Allah padarė jums visiems privalomu pasninkauti. Šio mėnesio laikotarpiu Rojaus vartai yra atverti, Pragaro vartai yra uždaryti ir velniai yra sukaustyti grandinėmis. Jame yra naktis, kuri yra geresnė nei tūkstantis mėnesių. Kas yra sulaikytas nuo šio gėrio, tas iš tiesų patyrė didį praradimą."[2]

An-Nasā'ī užrašė lygiai tokį patį chadisą. [3] Atskirai nuo to fakto, kad garbinimas Lemties Naktį yra tolygus tūkstančio mėnesių laikotarpio garbinimui, yra taip pat patvirtinta dviejuose Sahīh rinkiniuose, kad Abū Hureira (رضي الله عنه) perdavė, kad Allah Pasiuntinys () sakė:

"Tas, kuris stovės maldoje Lemties Naktį kupinas tikėjimo ir tikėdamasis atlygio (iš Allah), jam bus atleistos praeities nuodėmės." [4]

Angelų nusileidimas ir gėris nulemtas Lemties Naktį

Allah sako:

(4) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿

(4) Tą naktį angelai ir Dvasia (Angelas Gabrielius) nusileidžia jų Viešpaties leidimu dėl kiekvieno reikalo. ﴿

Reiškia, gausybės angelų leidžiasi žemyn Lemties Naktį dėl tos nakties gausybės palaiminimų. Angelai nusileidžia žemyn su besileidžiančiais palaiminimais ir gailestingumu, taip kaip jie nusileidžia, kuomet yra recituojamas Koranas, jie apsupa ratelius, kuriuose prisimenamas Allah - atliekamas Dzikr, ir jie nuleidžia savo sparnus su pagarba studentui, kuris siekia žinių.

Kas liečia Ar-Rūch - Dvasią, sakoma, kad čia turimas omenyje angelas Gabrielius - Džibryl. Todėl, ajos žodžių išdėstymas yra metodas, kai į jį pridedamas  individualaus objekto pavadinimas (šiuo atveju Džibryl), kuris išsiskiria iš bendros grupės (šiuo atveju angelų). Kas liečia Allah tvirtinimą:


(4) مِّن كُلِّ أَمْرٍ﴿

Dėl kiekvieno reikalo﴿ Mudžāhid sakė: "Rimtis/santarvė susijusi su kiekvienu reikalu." Sa'īd bin Mansūr sakė, Īsa bin Jūnus sakė mums, kad Al-A'maš perdavė jiems, kad kas liečia Allah teiginį 
(5) سَلَامٌ هِيَ﴿
(5) Tvyro ramybė﴿

Mudžāhid sakė: "Tai yra saugumas, kurio dėka šėtonas negali padaryti jokio blogio ar žalos." Qatādah ir kiti sakė: "Per tą laiką reikalai yra nulemti (nuspręsti), ir mirties laikas išmatuotas ir jo pajamos (nustatytos)." Allah sako:

(44:4) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴿

(44:4) Joje yra nulemtas kiekvienas lemties reikalas﴿

Tada Allah sako:

(5) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴿

(5) Iki aušros patekėjimo tvyro ramybė﴿

Sa'īd bin Mansūr sakė: "Hušaim mums perdavė, kad Abu Ischāq, kuris perdavė iš Aš-Šābi sakė apie šį Allah teiginį:


(4) مِّن كُلِّ أَمْرٍ﴿

(5) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴿   

(4) Dėl kiekvieno reikalo﴿
(5) Iki aušros patekėjimo tvyro ramybė﴿

"Angelai linki santarvės savo sveikinimuose Lemties Naktį žmonėms, esantiems mečėtėse iki kol prašvis (iki Fadžr maldos)."

Kas liečia Allah teiginį سَلَامٌ هِيَ ﴿ tvyro ramybė﴿ Qatādah ir Ibn Zayd abudu pasakė: "Tai reiškia, kad visa tai yra gėris ir, kad nėra jame blogio iki pat Fadžr (aušros)."

Qadr Nakties išskyrimas ir jos ženklai

Tai yra patvirtina, ką užrašė Imamas Achmed iš 'Ubāda bin As-Sāmit, kad Allah Pasiuntinys  () sakė:

"Lemties Naktis pasireiškia per paskutines dešimt naktų. Tas, kuris stovės per jas maldose, siekdamas atpildo už tai; tada, be abejonės, Allah jam atleis jo praeities ir pastarąsias nuodėmes. Tai yra nelyginė naktis: devintoji, arba septintoji, arba penktoji, arba trečioji arba paskutinioji Ramadano naktis."

Allah Pasiuntinys () taip pat sakė:

"Iš tiesų, ženklas Lemties Nakčiai nustatyti yra tas, kad ji yra tyra ir švytinti, kad joje mėnulis yra ryškus ir ramus. Tai nėra šalta naktis, nei karšta, ir joje nėra krentančiųjų žvaigždžių iki pat ryto, dėl tokio uždraudimo. Ši naktis pasižymi kylančia ryto saule, kuri neturi spindulių, taip kaip mėnulis per pilnatį. Šėtonui uždrausta yra išeiti su saulės pasirodymu tą dieną." [5]

Perdavėjų grandinė yra gera. Pačiame tekste yra keletas trūkumų ir  kai kurie žodžiai abejotini.

Abū Davūd paminėjo vienoje savo sunan rinkinio dalyje, kurią jis pavadino "Skyrius: Paaiškinimas, kad Lemties Naktis ateina kiekvieną Ramadano mėnesį", jis perdavė, kad 'Abdullāh bin Umar sakė: "Allah Pasiuntinys () buvo paklaustas apie Lemties Naktį man besiklausant ir jis sakė:

هِيَ  فِي  كُلِّ  رَمَضَانَ 

"Ji ateina per kiekvieną Ramadaną." [6]

Visi žmonės perdavimo grandinėje yra patikimi, bet Abū Davūd sakė, kad abu - Šu'ba ir Sufjān perpasakojo jį iš Ischāq ir jie abudu laikė, kad šis tvirtinimas yra kompaniono (kad tai buvo Ibn Umar tvirtinimas ir ne Pranašo () tvirtinimas).
Yra perduota, kad Abū Sa'īd Al-Khudri sakė: "Allah Pasiuntinys () atliko I'tikaf per pirmąsias dešimt Ramadano naktų ir mes tai atlikome su juo kartu. Po to pas jį atėjo (angelas) Gabrielius ir tarė: 'Tai - ko tu sieki - yra priešais tave.' Todėl Pranašas () atliko I'tikaf per vidurinias dešimt Ramadano dienų ir mes taip pat atlikome I'tikaf kartu su juo. Tada Gabrielius atėjo ir tarė: 'Tai - ko tu sieki - yra priešais tave.' Todėl Pranašas () atsistojo ir pravedė pamokslą, ir tai buvo dvidešimtosios Ramadano dienos rytas. Jis () sakė:

"Tas, kuris atliko I'tikaf su manimi, lai jis sugrįžta (jo atlikti vėl), nes iš tiesų aš mačiau Lemties Naktį, ir aš buvau priverstas ją pamiršti, ir be abejo ji yra per paskutinias dešimt naktų. Ji yra per nelyginę naktį ir aš mačiau save, lyg aš būčiau nusilenkęs purve ir vandenyje." 

Mečėtės stogas buvo iš sausų palmės lapų ir mes nematėme danguje nieko (t.y. debesų). Bet po to pasirodė lopinėlis vėjo nešamų debesų ir pradėjo lyti. Kai Pranašas () mus vedė maldoje, mes pamatėme purvo ir vandens pėdsakus ant jo kaktos, kurie patvirtino jo sapną."

Viename iš perdavimų yra minima, kad taip įvyko dvidešimt pirmąją naktį (t.y. sekantį rytą). Al-Bukchārī ir Muslim abu tai užrašė savo Sachych rinkiniuose. [7]

Aš-Šāfi'ī sakė: "Šitas chadisas yra vienas iš autentiškiausių, kiek tik yra perduota." Taip pat buvo sakoma, kad ši naktis taip pat yra ir dvidešimt trečią naktį, remiantis chadisu Sachych Muslim perduoto Abdullāh bin Unays. [8]

Taip pat buvo sakoma, kad ši naktis taip pat yra ir dvidešimt penktąją naktį, remiantis Al-Bukchārī užrašytu chadisu iš Ibn Abbās, kad Allah Pasiuntinys () sakė:

"Siekite jos per paskutiniąsias dešimt Ramadano dienų. Devintojoje ji vis dar pasilieka, septintojoje ji vis dar pasilieka, penktojoje ji vis dar pasilieka." [ 9]

Dauguma šį chadisą paaiškino taip, kad tai turima omenyje nelygines naktis, ir toks paaiškinimas yra pats akivaizdžiausias ir pats populiariausias. Taip pat buvo sakoma, kad ši naktis taip pat yra ir dvidešimt septintąją naktį, remiantis tuo, ką imamas Muslim užrašė savo Sachych rinkinyje iš Ubay bin Ka'b, kad Allah Pasiuntinys () minėjo, kad ji buvo dvidešimt septintąją naktį. [10]

Imamas Achmed užrašė iš Zirr, kad jis paklausė Ubay bin Ka'b: "O Abū Al-Mundhir! Iš tikrųjų, tavo brolis Ibn Mas'ūd sako, kad tas, kuris stovi maldoje (naktį), visi pilni (vieneri) metai pasivys Lemties Naktį." Jis (Ubay) pasakė: "Lai Allah jam būna gailestingas. Iš tiesų jis žino, kad ji yra per Ramadaną ir kad ji yra dvidešimt septintąją naktį." Tada jis prisiekė Allah'u. Zirr tada tarė: "Iš kur tu tai žinai?" Ubay atsakė: "Iš ženklo, apie kurį mus informavo pranašas (). Ji pakyla tą sekančią dieną be spindulių, t.y. saulė." [11] Muslim taip pat užrašė šį perdavimą. [12]

Buvo sakoma, kad tai naktis dvidešimt devintąją. Imamas Achmed bin Hanbal užrašė iš 'Ubāda bin As-Sāmit, kad jis paklausė Allah Pasiuntinio () apie Lemties Naktį ir jis atsakė:

"Siekite jos per Ramadaną, paskutinėse dešimtyje naktų. Iš tikrųjų tai nelyginė naktis, dvidešimt pirmoji, arba dvidešimt trečioji, arba dvidešimt penktoji, arba dvidešimt septintoji, arba dvidešimt devintoji, arba paskutinioji." [13]

Imamas Achmed taip pat užrašė iš Abū Hureira, kad Allah Pasiuntinys () sakė apie Lemties Naktį:

"Iš tikrųjų, ji yra dvidešimt septintąją arba dvidešimt devintąją naktį. Ir išties angelų, kurie yra žemėje, skaičius tą naktį yra daug didesnis negu akmenukų skaičius." [14]

Achmed buvo pats vienas, kuris užrašė šį chadisą ir nėra nieko neteisingo su jo perdavėjų grandine.

At-Tirmidzi užrašė iš Abu Qilāba, kad jis sakė: "Lemties Naktis keičiasi per paskutiniąsias dešimt dienų (metai iš metų)." Šis požiūris, kurį At-Tirmidzi paminėjo iš Abu Qilāba yra taip pat užrašytas Imamo Mālik, At-Thauri, Achmed bin Hanbal, Ischāq bin Rahuja, Abu Thaur, Al-Muzani, Abu Bakr bin Khuzayma ir kitų. Tai  buvo perduota ir imamo Aš-Šāfi'ī, ir Al-Qādi perdavė pats iš jo. Ir Allah žino geriausiai.

Maldavimas atliekamas Lemties Naktį

Rekomenduojama yra dažnai atlikti maldavimus bet kokiu laiku, bet ypač  Ramadano metu, per paskutines dešimt dienų, ir dar labiau per nelygines naktis. Rekomenduojama yra asmeniui sakyti šį maldavimą:

"O Allah! Iš tiesų Tu esi Atleidžiantis, Tu myli atleisti, tad atleisk man."

Tai yra ką imamas Achmed užrašė iš A'išos, kad ji sakė: "O Allah Pasiuntiny! Jeigu aš atrasčiau Lemties Naktį, ką aš turėčiau sakyti?" Jis () atsakė:

"Sakyk: "O Allah! Iš tiesų Tu esi Atleidžiantis, Tu myli atleisti, tad atleisk man"."[15]

Jie visi At-Tirmidzi, An-Nasā'ī ir Ibn Mādžia užrašė šį chadisą. At-Tirmidzi sakė: "Šis chadisas yra chasan sachych." [16] Al-Hākim užrašė Mustadrak'e (su skirtingomis perdavėjų grandinėmis) ir jis sakė, kad jis yra autentiškas remiantis dviejų šeichų kriterijumi (Al-Bukchārio ir Muslim). [17] An-Nasā'ī irgi užrašė jį. [18]

Tai yra pabaiga tafsyro Sūros Lailatul-Qadr, ir visa šlovė ir palaiminimai yra iš Allah.


Išnašos:

[1] At-Tabari 24:531, 532, Al-Qurtubi 20:130.
[2] Ahmad 2:230. Yra liudininkas šiam perdavimui Anas Ibn Mālik chadise sunan knygose.
[3] An-Nasā'ī 4:129.
[4] Fath Al-Bāri 4:294, Muslim 1:523.
[5] Ahmad 5:324. Mursal perdavimas.
[6] Abū Dawūd 2:111. Šis perdavimas laikomas Mauqūf.
[7] Fath Al-Bāri 4:329, 318, Muslim 2:824.
[8] Muslim 2:827.
[9] Fath Al-Bāri 4:306.
[10] Muslim 2:828.
[11] Ahmad 5:130.
[12] Muslim 2:828.
[13] Ahmad 5:318. Šioje perdavimo grandinėje yra trūkumų, tačiau pati reikšmė rasta pas kitus perdavėjus.
[14] Ahmad 2:519.
[15] Ahmad 6:182.
[16] Tuhfat Al-Ahwadhi 9:495, An-Nasā'ī in Al-Kubrā 6:218, Ibn Mājah 2:1265.
[17] Al-Hākim 1:530.
[18] An-Nasā'ī in Al-Kubrā 6:219.(Knygos puslapiai 541 - 548)

Friday, 26 May 2017

Sveikinimas sakant "Ramadān Kiarym"Sveikinimas sakant "Ramadān Kiarym", paaiškinimas Šeicho Salih Al-Fauzān 


Klausimas:

 Sveikinimas  "Ramadān Kiarym", ar ne Allah yra Al-Kiarym (Dosniausias)?

Atsakymas: 

Tai neturi jokio pagrindo. Toks jų teiginys "Ramadān Kiarym", jis neturi pagrindo. Kas liečia išsireiškimą “Ramadān Šaryf”,  “Ramadān Mubārik”, “Ramadān Adzym”, šie išsireiškimai minimi įvairiuose perdavimuose. Adzym, Mubārik, Šaryf - juos naudoti nėra problemos. Tačiau, kas liečia Kiarym, tai aš nežinau kilmės tokiam naudojimui. 

Išvertė į Anglų kalbą  Rasheed ibn Estes Barbee.
Sveikinimas sakant "Ramadān Kiarym", paaiškinimas Šeicho Utsaimyn (Uthaimeen)


Klausimas:

Kada pasninkautojas atlieka nuodėmę ir jis yra sudrausminamas dėl to, jis sako "Ramadān Kiarym". Koks yra verdiktas dėl tokios frazės ir koks yra verdiktas dėl tokio jo elgesio?

Šeichas Utsaimyn (Uthaimeen):

Verdiktas dėl to - tai ši frazė "Ramadān Kiarym" yra neteisinga. Ir vienintelė frazė, kuri turėtų būti sakoma yra "Ramadān Mubārak ir tai, kas yra panašu į ją. Kadangi Ramadanas nėra tas, kuris duoda, kad jis būtų vadinamas dosniu (Kiarym), iš tikrųjų tik Allah Išaukštintas yra tas, kuris skiria šiam mėnesiui dosnumą ir tai Jis padarė šį mėnesį ypatingu dosnumu, ir padarė jį laiko periodu, per kurį būtų atliekamas vienas iš islamo stulpų - pasninkas.

Ir tas, kuris pasakė, kad atlikti nuodėmes per šį kilnų mėnesį yra leistina dėl to, kad jis yra ypatingas savo kilnumu, tai visa tai yra visiškai priešinga tam, ką žinojimo žmonės yra pasakę. Jie sako, kad nuodėmės yra padauginamos tiems, kurie atlieka jas per tuos ypatingus laiko tarpus ar vietose, kurios yra kilnios, atvirkščiai, nei kaip tas asmuo kad įsivaizduoja. 

Ir jie sako, kad žmogui yra privalu bijotis Allah (turėti taqwā) per visą tą laiką ir visose vietose, ypač per tuos ypatingus laiko tarpus ir jam esant kilniose vietose. 

 Allah Galingiausiasis ir Didingiausiasis sako:يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“O jūs, kurie tikite, pasninkas jums buvo nustatytas taip, kaip jis buvo nustatytas tiems prieš jus, kad jūs įgautumėte taqwā (dievobaimingumą).”

Todėl, slypinti po pasninko prievole, išmintis yra išugdyti dievobaimingumą darant tai, ką Jis paliepė ir vengti to, ką Jis uždraudė. Ir yra nustatyta tai, ką  Allah Pasiuntinys yra sakęs:

من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

Tas, kas neapleidžia netiesos žodžiais ir veiksmais, tada Galingiausiajam ir Didingiausiajam Allah nereikalingas jų maisto ir gėrimo atsisakymas.


Taigi pasninkas yra garbinimo veiksmas skirtas Allah ir ugdymas sielos ir jos sergėjimas nuo Viešpaties uždraustų  dalykų. Ir tai nėra taip, kaip asmuo kad sakė, kad dėl šio mėnesio didingumo ir jo palaimingumo, nuodėmiavimas jame yra leistinas. 


 Išvertė į Anglų kalbą  Rasheed bin Estes Barbee