Salafija

Salafija

Saturday, 26 September 2015

Ar leistina laidoti musulmonus krikščionių kapinėse?

Fatvos Nr. 5377

Atsakymas Nr. 3:

Prancūzijoje numirė musulmonas ir buvo labai sunku pervežti  lavoną į jo šalį. Mieste, kuriame jis pasimirė, nėra musulmonų kapinių. Ar leistina yra palaidoti jį Krikščionių kapinėse?

(Part No. 8; Page No. 455)

Taip pat, nėra specialios vietos kur nuprausti musulmono lavoną išskyrus vietą, kurioje paruošiami krikščionys. Ar mums galima tose (krikščionių) vietose apiprausti numirėlį musulmoną, jeigu yra sunkumų apiprausti numirėlį jo namuose?

Atsakymas:

Jeigu musulmonai neturi jiems skirtų specialių kapinių, numirėlis musulmonas neturėtų būti laidojamas ne-musulmonų kapinėse. Musulmonai turėtų atrasti vietą (dykumoje), kur jie galėtų jį palaidoti. Jo kapas turėtų būti sulygintas su žemės paviršiumi, kad nebūtų iškilęs. Būtų geriau nugabenti palaikus į tą vietą, kur yra specialios kapinės musulmonams, jei tai nėra labai brangu padaryti. Tai yra leistina apiprausti musulmoną tose vietose kur ne-musulmonai prausia savo numirėlius tol, kol tai nėra lengva padaryti kitaip, be išlaidų.

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas: Abdul-Razzak Afify
Narys: Abdullah Ibn Ka'ud


Friday, 25 September 2015

Ar leistina yra musulmonui dalyvauti krikščionio laidotuvių ceremonijoje?

(Part No. 7; Page No. 395)

Fatvos Nr. 18795

Klausimas Nr. 1:

Ar leistina yra musulmonui dalyvauti krikščionio laidotuvių ceremonijoje?

Atsakymas:

Tai yra neleistina musulmonui dalyvauti krikščionio laidotuvių ceremonijoje ar kitų kufarų (netikinčiųjų) laidotuvių ceremonijoje. Jam taip pat neleistina yra dalyvauti kuomet jie yra nuleidžiami į duobę, kadangi Allah uždraudė laikyti juos artimais draugais. Allah Kilnusis Korane sako: 

"O jūs, kurie tikite! Nepriimkite Žydų ir Krikščionių už Aulija (draugus, gynėjus, padėjėjus), jie yra bet tik Aulija vieni kitiems."

Ir 

"Niekad (O Muhammad صلى الله عليه وسلم) nesimelsk (laidotuvių maldos) nei vienam iš jų (veidmainių) jiems numirus, nei stovėk prie jų kapo. Be abejonės jie netikėjo Allah ir Jo Pasiuntiniu, ir numirė būdami fasikūn (maištingi, - nepaklusnūs Allah'ui ir Jo Pasiuntiniui صلى الله عليه وسلم)."

Tai yra įrodymas, kad į tai įeina visi kufarai: žydai, krikščionys, ugnies garbintojai, stabmeldžiai ir veidmainiai. Ėjimas į jų laidotuves yra dalis ėjimo jų keliais. 

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas: Abdul-Aziz Al Al Šeich
Nariai: Bakr Abu Zeid, Salih Al Fauzān


AtvirukaiSveikiname Jus su Eid ul Adha!


Sunday, 20 September 2015

Ar yra leistina lankyti ne-musulmonų kapus?

Fatvos Nr. 15509

Klausimas:

Ar tai yra leistina lankyti ne-musulmonų kapus, kadangi Allah leido Pranašui  صلى الله عليه وسلم  aplankyti jo motinos kapą, žinant, kad ji buvo iš Pragaro gyventojų? Kaip mums suderinti tai su jo صلى الله عليه وسلم pasakymu: "Kuomet jūs praeisite palei kapus tų, kurie yra nubausti, jūs turėtumėt nusilenkti"?

Atsakymas: 

Kapų lankymas yra absoliučiai "mašru" (islamiškai leistinas). Lankant musulmonų kapus reiktų atlikti maldavimus ir prašyti Allah atleidimo jiems, ir susimąstyti. Yra autentiškas perdavimas nuo Bureida (lai Allah būna patenkintas juo), kad jis sakė: Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم mokė  juos (savo kompanionus) recituoti sekančius žodžius kuomet aplankant kapus:

 "Lai būna palaima jums, kapų gyventojams, tikintiesiems ir musulmonams. Be abejonės, mes prisijungsime prie jūsų, in ša Allah ان شاء الله. Mes meldžiame Allah gėrio sau ir jums."

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ


[Muslim, Sahih, Book on funerals, no. 975; Al-Nasa'y, Sunan, Book on funerals, no. 2040; Ibn Majah, Sunan, Book on funerals, no. 1547; and Ahmad, Musnad, vol. 5, p. 360.]

Kas liečia ne-musulmonų kapų lankymą, tai turėtų būti atliekama tam, kad susimąstyti ir perspėti save. Būtent dėl to, kuomet Pranašas صلى الله عليه وسلم paprašė Allah leidimo aplankyti savo mamos kapą, Jis jam suteikė leidimą, bet kuomet jis paklausė Jo ar jis gali prašyti jai atleidimo, jam buvo uždrausta tai daryti. (Perduota Muslim jo sachyche)

Kas liečia tą chadiso dalį, kuri paminėta klausime, šis autentiškas tekstas yra randamas dviejose autentiškose Chadisų Knygose (Al-Bukhari and Muslim), perdavimas Ibn `Umar رضي الله عنه , kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  praėjo palei Tamūdo žmonių kapines, ir jis pasakė: 

"Neįženkite į kapines tų, kurie susilaukė bausmės, nebent jūs raudojate, tarsi jus būtų ištikę tai, kas buvo ištikę juos."


[Al-Bukhari, Sahih, Book on Tafsir, no. 4702; Muslim, Sahih, Book on asceticism and heart-softening narrations, no. 2980; and Ahmad, Musnad, vol. 2, p. 137.]

(Part No. 7; Page No. 444)

Tai nėra absoliučiai uždrausta lankyti kapines žmonių, kurie buvo nubausti; iš tikrųjų, kas turima omenyje yra tai, kad tai yra draudžiama juos lankyti jaučiantis atsipalaidavusiems ir laimingiems; tai nėra nieko bloga lankyti juos raudant, susimąstant ir analizuojant save.

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas: Abdul-Razzak Afify
Nariai: Bakr Abu Zeid, Abdul-Aziz Al Šeich, Abdullah Ibn Gudajjan ir Salih Al Fauzān


Friday, 18 September 2015

Koks verdiktas asmeniui, kuris atlieka savanorišką pasninką neatpasninkavęs Ramadano skolos?

Fatvos Nr. 2232

Klausimas Nr. 5:

Asmuo turėjo Ramadano pasninko skolą, bet vietoj to jis pasninkavo savanorišką pasninką ir vėliau atpasninkavo praleistas dienas, ar to pakanka iš jo?

Atsakymas:

Tas, kuris pasninkauja savanorišką pasninką neatpasninkavęs praleistų (privalomų) Ramadano dienų, tai jis tuo kompensuoja už privalomą pasninką, tame nėra nieko bloga. Tačiau, jis turėtų pirmiausia atpasninkauti praleistas Ramadano dienas, ir tada  imtis savanoriško pasninko, kadangi privalomas pasninkas yra daug svarbesnis.
(Part No. 10; Page No. 383)

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz

Narys: Abdullah Ibn Ka'ud

Thursday, 17 September 2015

Ar yra leistina atlikti savanorišką pasninką su dviem intencijomis?

Fatvos Nr. 6497

Klausimas Nr. 3: 

Ar yra leistina atlikti savanorišką pasninką su dviem intencijomis (ketinimais): pirmoji atpasninkauti praleistas Ramadano dienas ir antroji atlikti Sunnos veiksmą (papildomą garbinimo veiksmą sekant Pranašo صلى الله عليه وسلم pavyzdžiu)? Ar pasninkas keliautojo arba sergančio žmogaus, kuris gali pasninkauti yra galiojantis ar ne? 


Atsakymas: 

Tai nėra leistina pasninkauti savanorišką pasninką su dvejomis intencijomis: viena, atpasninkauti praleistas dienas ir kita, atlikti Sunnos veiksmą. Tai yra geriau asmeniui, kuris keliauja viršydamas tokį atstumą, po kurio jam yra leistina sutrumpinti maldą, nepasninkauti. Tačiau, tai yra neprieštarautina imtis pasninko tokioje situacijoje, per kurį asmuo išsilaisvins iš prievolės. Sergančiajam yra geriau nepasninkauti, jeigu jam tai yra per sunku. Dar labiau, jeigu yra žinoma tiksliai arba numatoma tikimybė, kad pasninkas sukels žalą ar pasibaigs mirtimi, tai būtų privaloma atsisakyti pasninko tam, kad išvengti žalos ir sunkumų. Vėliau, keliautojas ar sergantis asmuo, privalo atpasninkauti praleistas Ramadano dienas. Bet jeigu jie pasninkauja be sunkumų, jie bus įvykdę prievolę.
(Part No. 10; Page No. 384)


Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas Abdul-Razzak Afify
Nariai Abdullah Ibn Gudajjan ir Abdullah Ibn Ka'ud

Wednesday, 16 September 2015

Koks yra verdiktas asmeniui, kuris dar nėra atpasninkavęs skolingų privalomų dienų, bet nori pasninkauti neprivalomą pasninką ?


Fatvos Nr. 6774

Klausimas Nr. 1: 

Koks yra verdiktas asmeniui, kuris dar nėra atpasninkavęs skolingų  privalomų Ramadano dienų, bet nori pasninkauti neprivalomą - savanorišką pasninką arba Ašūros dieną (10-tąją Muharram) su intencija atpasninkauti ir Ramadano praleistas dienas (skolingas dienas)? 
(Part No. 10; Page No. 402)
Ar tai yra leistina asmeniui pasninkauti Ašūros dieną, kuomet jis turi Ramadano skolą? Ar yra leistina asmeniui, kuris neatpasninkavęs Ramadano skolos pasninkauti Ašūros dieną ir dieną po jos arba dieną prieš ją su intencija atpasninkauti praleistas dienas (privalomo Ramadano pasninko)?

Atsakymas: 

Asmuo neturėtų atlikti savanoriško (papildomo) pasninko, kai jis vis dar skolingas dieną ar daugiau dienų iš Ramadano. Jie turėtų pradėti su pasninku, kurį jie praleido per Ramadaną, ir tik tada pasninkauti geidautiną - savanorišką pasninką.

Antra: Jeigu asmuo pasninkauja Muharram 10-tą ir 11-tą dieną su intencija atpasninkauti Ramadano skolingas dienas, tai yra leistina ir jis bus atpasninkavęs už dvi skolingas dienas. Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė: "Veiksmai yra įvertinami pagal intencijas, ir kiekvienas asmuo gaus už tai ką jis ketino (atlikti)."

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas: Abdul-Razzak Afify
Nariai: Abdullah Ibn Gudajjan ir Abdullah Ibn Ka'ud


Autentiškas Šaltinis: alifta.netTuesday, 15 September 2015

Du'a siekti vaikams saugumo iš Allah تعالى


Du'a ištikus sielvartui, nerimui, sunkumams

Koks yra verdiktas asmeniui, kuris nori pasninkauti savanorišką pasninką, jeigu jis nėra dar atpasninkavęs skolingų Ramadano dienų?

(Part No. 10; Page No. 399)

Fatvos Nr. 2187

Klausimas Nr.4: 

Koks yra verdiktas asmeniui, kuris nori pasninkauti savanorišką pasninką 9-tąją Dul Hidž-dža mėnesio dieną - Arafa Dieną - jeigu jis nėra dar atpasninkavęs skolingų Ramadano dienų.

Atsakymas: 

Jeigu asmuo savanoriškai pasninkauja Arafa dieną, nors jis dar nėra atpasninkavęs Ramadano skolingų dienų, tai jo pasninkas užsiskaito, yra galiojantis. Tačiau, tai yra skatinama Šarijos neatidėlioti skolos, kadangi asmens siela yra Allah Rankose ir niekam nėra žinoma kada jį ištiks mirtis. Taigi, Arafa dieną atpasninkauti Ramadano skolą yra geriau negu atlikti savanorišką pasninką tą dieną. Be abejonės, privalomiesiems garbinimo veiksmas yra skiriama pirmenybė vietoj savanoriškų (papildomų) garbinimo veiksmų ir jiems turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys.

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas Abdul-Razzak Afify
Nariai Abdullah Ibn Gudajjan ir Abdullah Ibn Ka'ud


Sunday, 6 September 2015

Laiškas Mylimoms sesėms Facebook'e

Salam aleikum warakhmatullah wabarakatu mylimos sesės,

بسم الله الرحمن الرحيم

Aš prašau Allah تعالى, pačio Dosniausiojo, Sosto Viešpačio, apsaugoti jus šiame gyvenime ir pomirtiniame, ir palaiminti jus kad ir kur jūs bebūtumėt ir kad jūs būtumėt iš tų, kurios esate dėkingos kuomet jums yra duodama, kantrios kuomet esate išbandytos ir esate iš tų, kurios atgailaujate ir siekiate atleidimo už savo nuodėmes. Iš tikrųjų, šie trys ženklai yra laimės ženklai.


Nežinau net nuo ko pradėti šį laišką, kažkodėl buvau raportuota dėl savo ID. Jūsų grupėj išbuvau vos kelias valandas, o pačiame fb vos penkias dienas.  Kaip matau nemažai sesių naudoja netikrus vardus ar pasivadina pagal konja, kaip Umm Aishah ir t.t. Nemanau, kad priežastis užblokuoti "Raudona Rožė " buvo būtent tokia, tame slypi daug kitų faktorių, kaip "mes užčiaupsime tuos kurie kalba prieš mus ir mūsų ideologijas". Tai vienas iš partizanų ir sektantų iššūkių, tokiais principais vadovavosi Stalinas, Leninas, Vladimieras Putinas ir Sayyid Qutb, ISIS ir visi tie, kurie eina prieš autentišką islamą ir Pranašo صلى الله عليه وسلم  Sunną. Tie kurie šmeižia šeichą Rabee bin Haadee al Madkhaalee yra ne Sunnos žmonės, nes Rabee yra Sunnos imamas, kurį užtvirtino ir  apgynė nuo šmeižto daugybė  islamo mokslininkų, kurie yra žinomi savo salafija. Įrodymus pateiksiu čia:


Daugybė Salafi Šeichų atsiliepimai apie Šeichą Rabee bin Al Madkhali:
Šeichas Wasee-Ullaah Abbaas apie Šeichą Rabee bin Hadi al Madkhaali:

 Šeichas Uthaymeen apie Rabee bin Haadee Al Madkhaalee:
Visas sąrašas video klipų su šeichų ir alimų pasisakymais apie Šeichą Rabee Al Madkhali:Salafi brolis Abu Khadeejah Abdul Wahhid yra gerai žinomas savo salafija ir dawa visame pasaulyje. Jis turi salafi šeichų ir alimų rekomendacijas ir jis yra jiems gerai žinomas, kaip ir jo veikla Maktaba As Salafija Birmingheme. Abu Khadeejah kviečiasi į savo mečetę paskaitoms ir Khutboms šeichus ir alimus kaip Rabee al Madkhali ir Ubaid Al Jaabiree. Jis palaiko artimus ryšius su jais ir su kitais alimais, kasmet juos lanko arba jie lanko jį, ir jis klausia jų patarimų, ir tiems alimams yra žinoma jo veikla ir jo bendražygių veikla. Įrodymus pateikiu čia:
Taip pat, kad įsitikintumėte nueikite į Abu Khadeejah puslapį Facebook'e ar jo twitter'į ir matysite, kuom jis užsiima ir kas jos bendražygiai, ir su kuriais salafi  Šeichais jis palaiko ryšius po šiai dienai.

Kai kurios mūsų lietuvės muslimos apkaltino Abu Khadeejah hizbija, nesuprasdamos net to žodžio hizbis sąvokos ir ką jis reiškia, todėl siūlau pasiskaityti prieš šmeižiant, kas yra hizbis :


Nesuprasdamos hizbio sąvokos, mūsų sesutės pradėjo kaltinti ir tiesiog klijuoti atiketes nekaltiems žmonėms, apkaltindamos juos hizbyja dėl to, kad tie broliai ir šeichai sukritikuodavo jų įsitikinimus ir neteisingas ideologijas, kuriose daug takfirizmo ir ideologijų būdingų khawaridžams. Ta problema yra žinoma ir labai sena, jau nuo forumo laikų. Tuo metu buvusi ir galbūt vis dar esanti seserų lyderė labai stipriai gynė savo gerbiamą  šeichą Ishaq Huweini, kurį paneigė daugybė salaf alimų dėl jo takfyro - vadinant musulmonus kufarais - dėl jų nuodėmių. Joms buvo įdėtas salafi Šeicho alimo Muqbil bin Haadee al Waadee video, kuriame jis sukritikavo Huweinį dėl jo takfirizmo įdėjų ir įsitikinimų. Huweinis po šiai dienai laikosi tų pačių įsitikinimų ir yra laikomas takfyriu ir khawaridžu, nes agituoja žmones sukilti prieš vadovus, ir skatina demonstracijas. Visi salaf Alimai vienodai sutaria, kad sukilimas prieš valdžią nėra iš pranašo صلى الله عليه وسلم Sunnos. Įrodymus pateikiu čia:


Noriu dar įspėti prieš tokius saitus kaip http://madkhalis.com/. Tai yra khawaridž ir takfyri saitas, kuriame šmeižiami salafi Alimai, ypač Šeichas alimas Rabee Bin Haadee al Madkhali. Atsakymus į šmeižikų nepagrįstus kaltinimus rasite čia http://www.themadkhalis.com/md/

Tokios sektos kaip Madkhalis net neegzistuoja, taip kaip neegzistuoja ir wahhabis. 

Nėra tokios sektos Madākhilah, 

Šeichas 'Abdur-Rahmān Muhyī ad-Dīn:Apie Wahhabį mitą skaitykite čia:

 http://www.wahhabis.com/index.cfm

Apie Madkhalį mitą skaitykite čia:  

http://www.themadkhalis.com/md/

Sunnos imamas Muhammad Abdul Wahhab at Tameemi buvo Sunnos atgaivintojas. Jis savo žiniomis rektifikavo - išgrynino Sunną nuo širko ir inovacijų. Inovacijų ir užgaidų žmonės pradėjo nekęsti jo dėl to, kad visos jų inovacijos buvo paneigtos ir neatitiko jų norų.  Muhammed Abdul Wahhab buvo iš  salaf -us-salih ir jo manhadž buvo salaf. Inovatorių neapykanta buvo be galo didelė ir jie pradėjo vadinti wahabiais tuos, kurie sėmėsi žinių iš Muhammad Abdul Wahhab, nors pats Abdul Wahhab buvo salafiu. Šiandiena istorija kartojasi, Šeicho Madkhali pasekėjai, kurie yra pasekėjai salaf us salih yra pravardžiuojami madkhaliais, kai jie yra salaf, kurie seka ne tik Madkhali, bet ir Fauzan ir Ubaid al Jaabiree, Muqbil bin Haadee Al Waadee, Ahmad Najmi, Ibn Bāz, Al Albani ir t.t. Nei vienas salaf neseka aklai ir neseka tik vienu alimu ar vienu asmeniu. Salaf ulema yra vieningi Tauchydo ir akydos klausimais. Jų nuomonės išsiskiria tik Fiqh klausimais, kas nekeičia jų manhadžo . 

Keistas yra toks kaltinimas kitų šmeižimu, kuomet yra paneigiamos neteisingos ideologijos ir įsitikinimai, neatitinkantys salaf manhadžo. Kritika- refutation skiriasi nuo šmeižto-slander. Nuomonės paneigimas vyrauja visada ir visur ir visais laikais ir yra  dalis Sunnos.

Čia daugiau apie kritiką ir pagyrimą:

http://salafija.blogspot.ie/2015/03/al-dzahr-al-mufassar-paaiskinimas.html

 Nesuprantu, kaip yra pateisinamas Šeicho Rabee bin Haadee al Madkhali šmeižtas ir kaip galima išvedinėti sektas, kurios net neegzistuoja ? Ir kaip tos kurios kaltina kitus refutacijomis  pačios refutina (kritikuoja)? Kaip pačios kritikuoja tokius alimus kaip Rabee al Madkhali ir jo studentus, o kaltina kitus refutacijomis ir vadina juos hizbiais? Hizbis yra partizanas, atsiskyręs nuo salaf alimų, sekantis kažkieno neteisinga ideologija, tokia kaip Sayyid Qutb. Jis buvo partizanu, su savo idėjomis neatitinkančiomis nei Korano nei Sunnos, nei vienas alimas jo negiria, bet atvirkščiai , liepia laikytis nuo to inovatoriaus kuo toliau. Apie Sayyid Qutb skaitykite čia:


O čia pasiklausymui, kas tie hizbiai:


Nenoriu labai daug plėstis. Į Facebooką atėjau nediskutuoti ir nevesti debatų. Tiesa yra aiški ir visada triumfuos. O nuklydėliai bus išviešinti ir pažeminti. Visa šlovė priklauso Allah ir visa galia priklauso Jam.

Ir ką Allah veda tiesiu keliu, niekas neišves jo iš tiesaus kelio ir kas neteisingame kelyje, niekas jo neišves tieson išskyrus Allah.Salam aleikum.