Salafija

Salafija

Monday, 30 November 2015

Ar motinos vudu anuliuojamas, jeigu kūdikis atpila ant jos drabužių? Ar vėmalai anuliuoja vudu?Šeichas Salih Al Fauzān هفظه الله

Klausimas:

Jeigu asmuo apsivemia, ar jo vudu (ritualinis apsiprausimas maldai) patampa nebegaliojančiu?


Atsakymas:

Taip, vėmimas nutraukia (sulaužo) vudu. Asmuo privalo vėl atlikti vudu, kadangi vėmimas yra iš jo skrandžio. Tai nutraukia vudu. Ir yra perdavimas iš Pranašo صلى الله عليه وسلم : "...vėmė, tuomet atliko vudu...". Taip.

Klausimas:

Sesuo taip pat klausia, Gerbiamas Šeiche, aš turiu mažą kūdykį, ir kartais jis apvemia mano rūbus, ar mano apvemti drabužiai taip laikomi nešvariais (arab.: nadžis)?

Atsakymas:

Taip. Vėmalai yra nešvara (arab.: nadžis), jie anuliuoja vudu. Todėl apvemta vieta drabužyje privalo būti išvaloma, o  kūnas turi būti nuprausiamas.


Pastaba: Apvemtų drabužių valymas neanuliuoja vudu.


Data: 19/10/2010

Įrašą darė Eesa Ibn Roy


Pastaba:

Kai kurie ulema (islamo mokslininkai) laiko šį chadisą silpnu (arab. da'yf), kaip kad šeichas Utsaimyn رحمه الله. Jo nuomone vėmimas nenutraukia vudu, jo nuomone tiktai šlapimas ir išmatos gali nutraukti vudu. Žiūrėkite Madžmū Fatava Ibn Utsaimyn, 11/198.

Ir Allah žino geriausiai.
Fatva iš alifta.net 

Fatvos Nr. 20902

Klausimas:

Ar vėmalai yra laikomi nešvara (arab. nadžis) asmenų jaunų ir senų? Ar drabužiai arba kiti daiktai ant kurių pateko vėmalų turėtų būti plaunami, išvalomi? Ar vėmalai anuliuoja vudu? Prašau pateikti verdiktą.

Atsakymas:

Vėmalai yra nešvara (nadžis), ar jie būtų jauno ar seno žmogaus. Maistas patekęs į skrandį yra apvirškinamas ir pavirsta suskaidyta medžiaga, panašėjančia į išmatas ir kraują. Jeigu ji patenka ant drabužių ar kitų daiktų, tuomet reikia kruopščiai išvalyti tą vietą su vandeniu iki kol ta vieta visiškai švari ir nebelikę jokių nešvaros pėdsakų. Vėmimas (vėmalai) anuliuoja vudu, jeigu jo kiekis yra didelis, kiekis pilnos burnos ar daugiau. Mažas vėmalų kiekis neanuliuoja vudu.

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Al Al Šeich

Nariai: Bakr Abu Zeid, Salih Al Fauzān


Sunday, 29 November 2015

Ar privačių (lytinių, šlapinimosi ir tuštinimosi) organų lietimas anuliuoja vudu (ritualinį apsiprausimą maldai)?Fatvos Nr. 16814

Klausimas Nr.3:


Ar motinos vudu (apsiprausimas) tampa negaliojančiu liečiant ir plaunant kūdikio (jo arba jos) privačius (šlapinimosi ir tuštinimosi) organus?

Atsakymas:

Vudu yra sulaužomas (tampa nebegaliojančiu) kuomet motina paliečia kūdikio privačius organus (šlapinimosi ar tuštinimosi) plika ranka (be jokio barjero). Pranašas صلى الله عليه وسلم įsakė pakartoti vudu jeigu paliečiami šie organai.     


Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.
Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz

Nariai: Bakr Abu Zeid, Salih Al Fauzān, Abdul-Aziz Al Al
Šeich, Abdullah Ibn Ghudajjan
Fatvos Nr. 10447

Klausimas: 

Jeigu aš paliečiu kūdikio privačius (šlapinimosi ar tuštinimosi) organus perrengdama jį, ar tai anuliuoja mano vudu (ritualinį apsiprausimą maldai)?

Atsakymas:

Visa šlovė priklauso Allah Vienam, ir lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams. Privačių (lytinių, šlapinimosi ir tuštinimosi) organų tiesioginis lietimas, be jokio barjero (t.y. plika ranka), anuliuoja vudu (ritualinį apsiprausimą skirtą maldai), nepaisant liečiamo asmens amžiaus, kadangi yra autentiškai perduota, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė: 


"Tas, kuris paliečia savo lytinius organus, turi atlikti vudu."[1] 

Todėl, liečiant kito asmens lytinius organus įeina į tą pačią taisyklę kaip ir liečiant savo paties lytinius organus. 

[1] Al-Nasa'ī, Sunan, Book on Al-Ghusl and Tayammum, no. 444; and Abu Dawud, Sunan, Book on purification, no. 181.


Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz

Pirmininko pavaduotojas: Abdul-Razzak AfifīNarys: Abdullah Ibn Ghudajjan 

Fatvos Nr. 20831

Klausimas Nr. 2:

Jeigu musulmonas atlieka ghusl (pilną ritualinį apsiprausimą) teisėtai ir teisingai (pagal islamišką teisę) ir po to atlieka kitą apsiprausimą naudodamas muilą su vandeniu ir kempine nepaliesdamas savo lytinių organų plika ranka, ar jam bus leistina atlikti maldą, ar muilo ir kempinės naudojimas anuliuoja vudu (ritualinį apsiprausimą maldai)?

Atsakymas:

Kas nutraukia vudu (ritualinį apsiprausimą maldai), tai yra lietimas plikomis rankomis šlaplės (uretra) ir išangės. Tačiau, jų lietimas per barjerą (pvz.: kempinę) nesulaužo (neanuliuoja) vudu. Taigi, jeigu jūs buvote rituališkai švarus prieš besimaudant, ir nelietėte plikomis rankomis savo privačių (lytinių, šlapinimosi ir tuštinimosi) organų, arba lietėte juos per barjerą, ir niekas neišėjo per jūsų šlaplę ar išangę (išmatos ar dujos, iki maldos atlikimo) , tuomet jūsų vudu nebus sulaužytas.

(Part No. 4; Page No. 117)


Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Al Al Šeich

Nariai: Bakr Abu Zaid, Salih Al-FauzānPapildoma medžiaga: