Salafija

Salafija

Monday, 23 May 2016

Ką pasninkas Ramadano mėnesį reiškia musulmonams?


Nuostabus gidas pradedantiesiems ir ne musulmonams

Ką pasninkas reiškia musulmonams?


Ketvirtasis islamo stulpas yra pasninkas (arabiškai: sijām). Tai pasninkavimas ištisą Ramadano mėnesį (devintąjį islamiško kalendoriaus mėnesį). Tai garbinimo veiksmas, priartinantis musulmoną prie Allah (Dievo).

Korane sakoma: „Jums yra paskirtas pasninkas taip, kaip jis buvo paskirtas tiems, kurie gyveno prieš jus – galbūt jūs būsite dievobaimingi.” (Koranas 2:183)

Per šį mėnesį musulmonas skatina save fiziškai ir dvasiškai priartėti prie Allah (ﷻ).

Pasninkas iš dvasinės perspektyvos reiškia, kad kiekvienas musulmonas turėtų:

  susikoncentruoti ties priartėjimu prie Allah (ﷻ);
  skirti daug dėmesio studijuoti ir recituoti Koranui;
  didinti paklusnumą Viešpačiui ();
  dalinti labdarą;
  melstis naktines maldas;
  rodyti nuoširdumą ir dosnumą;
  atgailauti už savo nuodėmes.

Pasninkas kaip fizinis veiksmas reiškia:

  kad musulmonas nevalgo ir negeria skysčių nuo aušros (al-fadžr) iki saulės nusileidimo (al-maghreb);
  lytiškai nesantykiauja nuo aušros iki saulės laidos;
  neatlieka nepadorių veiksmų, tokių kaip melavimas, apgaudinėjimas, paskalų ar gandų skleidimas, apkalbinėjimas ir kitos nuodėmės. Jis jų stengiasi ir nuolatos vengti.

Musulmoniškose šalyse gyvenimas tęsiasi kaip visuomet, tačiau kavinės, restoranai ir valgyklos dienos metu nedirba, nes niekas nevalgo ir negeria. Musulmonas pavalgo prieš aušrą, kaip buvo liepta Pranašo Muchammedo (ﷺ).

Šį mėnesį žmonės skiria daugiau laiko Korano skaitymui ir prisimena Allah (ﷻ) garbindami Jį žodžiais ir tam tikromis frazėmis (arabiškai: dzikr). Kiekvienais metais šimtai milijonų musulmonų laukia Ramadano.


Saulei nusileidus viskas pasikeičia. Musulmonas nutraukia pasninką suvalgydamas kelias datules ir užsigerdamas vandeniu (dar galima užsigerti pienu arba kefyru – vert.past.). Tada jis meldžiasi Al-Maghreb maldą (saulei nusileidus), po kurios jis sugrįžta pas šeimyną, kad kartu pavalgytų iš anksto paruoštą vakarienę. Netgi tuo metu musulmonui yra įsakyta nepersivalgyti. Musulmonai turėtų taupiai valgyti jiems mėgstamą sveiką maistą. Dviejų valandų laikotarpyje musulmonas sugrįžta į mečetę ir atlieka privalomą naktinę maldą (‘Išā), po kurios jis tęsia savo garbinimą kita neprivaloma, tačiau pakankamai ilga malda (taravych), už kurią pažadėtas gausus atpildas. Ne musulmoniškose šalyse, tokiose kaip Didžioji Britanija, susilaikymas nuo maisto sukelia papildomus išbandymus:

1.    jeigu Ramadanas išpuola britų vasarą, tuomet dienos valandos yra labai ilgos (16-18 valandų)!
2.  dauguma aplinkinių žmonių valgo, geria ir užkandžiauja. Visa tai musulmonui gali kelti pagundas.

Pasninkas nėra privalomas kiekvienam. Kai kurie žmonės yra atleisti nuo jo, tokie kaip vaikai, kurie dar nėra sulaukę brandos ir pilnametystės. Branda (pilnametystė) islame yra atpažįstama pagal:

1.    tankių plaukų pasirodymą ant lytinių organų;
2.  gleivingų išskyrų pasirodymą (dėl lytinio potraukio);
3.  penkiolikos metų amžiaus pasiekimą.

Kas liečia moteris, joms būdingas dar ir kitas bruožas: menstruacinis ciklas. Vaikai gali būti raginami pasninkauti, tačiau jų nevalia versti.

Kai kurie suaugusieji yra atleidžiami nuo pasninko atsižvelgiant į jų situaciją:

  keliautojai, esantys išvykoje;
  sergantieji, kurie, tikėtina, pasveiks;
  moterys, tuo metu turinčios menstruacijas;
  moterys, kraujuojančios po gimdymo.

Šiems asmenims yra leistina praleisti pasninko dienas, tačiau jie privalo jas atpasninkauti vėliau. Yra dar ir kita grupė žmonių, kurie yra atleisti nuo pasninko:

  nuolatiniai ligoniai, kurie, tikėtina, nebepasitaisys;
  senyvo amžiaus žmonės, kurie nebepajėgūs pasninkauti dėl savo amžiaus;
  nėščios ir maitinančios krūtimi moterys, kurios bijosi dėl savo kūdikių sveikatos.
       
Šie žmonės privalo pamaitinti po vargšą už kiekvieną jų praleistą pasninko dieną. Ramadanas yra žinomas kaip Korano mėnesis, nes būtent šį mėnesį jis buvo pirmą kartą pradėtas apreikšti. Apreiškimas nuo Allah (ﷻ) per Angelą Gabrielių, pristatydavusį Pranašui (ﷺ) ajatus, susijusius su tam tikrais įvykiais, kuriems reikėjo nurodymų, tęsėsi sekančius 23 metus (iki Pranašo () mirties). Allah Korane sako: „Ramadano mėnesį buvo apreikštas Koranas, orientyras žmonėms ir aiškūs nurodymai (tarp gėrio ir blogio). Todėl kuris iš jūsų (būdamas namuose) pamatys (jauną mėnulį), tegu pasninkauja, o kas serga arba kelyje, - tai kitų dienų sąskaita. Allāh jums trokšta lengvumo ir Jis nenori jūsų apsunkinti (Jis nori), kad jūs išbaigtumėte (pasninko) periodą ir šlovintumėte Allah už tai, kad buvote atvesti į tiesą – galbūt jūs būsite dėkingi.” (2:185)

Daugybė musulmonų užsibrėžia sau tikslus, siekia (dvasinės) naudos Ramadano metu ir trokšta įtikti Viešpačiui:

  jie trokšta pamaldumo – pasninkas veda link pamaldumo ir suvokimo apie Kūrėją, kuriam jie tarnauja;
  daugybė musulmonų stengiasi perskaityti visą Koraną, skaitydami jį kasdien;
  daugybė jų kiekvieną naktį eina į mečetes melstis naktinės maldos (taravych), kurią veda imamas. Moterys irgi yra laukiamos (moterims bendruomeninės maldos neprivalomos – vert. past.);
  daugybė musulmonų nori pakeisti savo gyvenimus į geresnę pusę, todėl Ramadanas jiems suteikia tam puikią galimybę. Jie nutraukia neleistinas nesantuokines draugystes. Jie palieka žalingus įpročius, tokius kaip melavimas, vogimas, apkalbinėjimas, rūkymas, alkoholio vartojimas, muzikos klausymasis, filmų žiūrėjimas ir pan.;
  daugybė musulmonų metų bėgyje nusižengia savo elgesiu, tačiau jie žino, kad Ramadanas yra atgailos ir atleidimo mėnuo. Jie stengiasi paklusti Allah (ﷻ) ir Jo Pasiuntiniui Muchammedui (ﷺ) ir daryti gerus darbus, trokšdami išlaikyti tokius ketinimus ir po Ramadano. Jie kasdien siekia Allah malonės ir užuojautos;
  jie stengiasi suprasti žinias, perduotas Korane, praleisdami laiką su išmaniais mokytojais, kurie juos moko iš klasikinių darbų, įspėdami apie klaidingas ideologijas. Musulmonai privalo visuomet apsaugoti save nuo fanatizmo, ekstremalumo ir nuo nukrypimo nuo patvirtintų religinių praktikų, jų nepaisymo;
  Ramadano metu musulmonų bendruomenės sustiprėja, žmonės rodo vieni kitiems nuoširdumą būdami dosnūs ir geranoriški, ypač savo tėvams ir šeimai;
  Ramadanas verčia musulmonus susimąstyti apie Allah dovanas, tokias kaip gyvenimą, laimę, saugumą, maistą, sveikatą, šeimą, turtą ir panašius dalykus. Kada musulmonai yra alkani ir juos kamuoja troškulys, jie pradeda suprasti padėtį tų, kurie yra vargšai ir  gyvena nepritekliuje, todėl jie dėkoja Allah už Jo   malones ir gailestingumą;
musulmonai padeda tiems, kurie yra mažiau apdovanoti Viešpačio nei jie patys. Jie jaučia vargšams užuojautą, todėl duoda jiems labdarą, taip užsitarnaudami atpildą iš Allah (ﷻ);
  Ramadanas moko musulmonus savikontrolės ir primena jiems, kad tarnavimas Viešpačiui privalo būti pirmiau savųjų užgaidų (troškimų).

Pamaldūs musulmonai per paskutiniąsias dešimt Ramadano mėnesio dienų deda didesnes pastangas geriau atlikti maldas, recituoti Koraną ir šlovinti Allah (ﷻ), kadangi viena iš tų naktų yra „Dekreto Naktis” (Leilatul-Kadr), kuri yra vertesnė atpildo už tūkstančio mėnesių garbinimą.

Musulmonai yra išmokyti Pranašo Muchammedo (ﷺ) laukti Ramadano pradžios žvelgiant į dangų ir stebint, kol jame pasirodo jaunatis. Neteisinga pasikliauti astrologiniais apskaičiavimais Ramadano pradžiai ir pabaigai nustatyti, nes tai oponuoja Pranašo (ﷺ) mokymams. Jis (ﷺ) netgi sakė: Kada pamatysite (jauną mėnulį) - pasninkaukite, ir kada jūs vėl (jį) išvysite - nutraukite pasninką, o  jeigu debesuota (negalima pamatyti jaunaties – vert.past.), tai užbaikite visas trisdešimt (Šaban mėnesio – vert.past.) dienų.”


Pabaigai: ne musulmonai turėtų žinoti, kad musulmonai išskiria Allah garbinime iš visų kitų (netikrų) dievybių. Jis (ﷻ) yra visos kūrinijos Valdovas –  Nojaus, Abraomo, Mozės, Jėzaus, Muchammedo ir visų pranašų (tebūnie palaiminimas jiems) Dievas.

Autentiškas šaltinis: abukhadeejah.com

Lankstinukas Anglų Kalba
Kokios trukmės turėtų būti kelionė, kad keliautojas galėtų sutrumpinti maldą?

Šeichas Muchammed Ali Ferkus حفظه الله 


Fatva Nr. 56

Klausimas:

Kokia turėtų būti keliautojo malda ir kokie yra jos nuostatai kelionės metu? ir kada keliautojas patampa nebe keliautoju? Allah palaima jums.


Atsakymas:

Visa šlovė Viešpačiui, Pasaulių Valdovui. Taika ir palaima mūsų Pranašui صلى الله عليه وسلم, kurį Allah siuntė pasauliams  (vert. past. džinų ir žmonių) kaip malonę, jo šeimai, jo kompanionams ir jo broliams (pasekėjams) iki Prisikėlimo dienos.

Keliautojas, kuris neketina pasilikti toje vietoje nuolatiniam gyvenimui, į kurią jis vyksta, ir kuris nežino, kada sugrįš į savo gyvenamą vietą, gali sutrumpinti maldą, netgi jeigu jis pasilieka (ten) ilgą laiko tarpą, peržengdamas nustatytą (apsistoti) laiko trukmę (ulemos nuomone, kurie apribojo ją) ir pasilieka ten daugybę metų. Tokia yra nuomonė, labiausiai priimtina islamo mokslininkų. Tokios nuomonės yra Ishâk Ibn Râhavaij. Taip pat yra perdavimai, kad tokios nuomonės laikėsi Ibn `Umar, Anas ir kiti (1). Apsistojimas dar nereiškia, kad asmuo patampa nebe keliautoju, nepaisant to, ar apsistojimo trukmė ilga ar trumpa, nes jo apsistojimo vieta nėra nuolatinė (su visam). Toks požiūris yra Imamo Ibn Al-Kajjim رحمه الله. Ibn Al-Mundhir sakė: „Mokslininkai sutarė, kad keliautojas gali sutrumpinti savo maldas, jeigu jis neketino apsistoti toje vietoje visam laikui, netgi jeigu jis pasilieka toje vietoje ilgus metus."

Faktiškai Allah Knygoje ir Jo Pranašo صلَّى الله عليه وسلَّم Sunnoje (šia tema) nėra paminėti kitokie apibrėžimai, kaip tik keliautojas ir nekeliaujantis. Allah عزَّ وجلَّ sakė:

﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُم﴾ [النحل: 80].

Eilutė reiškia:

﴾Kuomet keliaujate ir kuomet apsistojate﴿ [An-Nahl (Bitė): 80].

Gyventojas yra asmuo, kuris apsistoja tam tikroje vietoje, ketindamas ten gyventi nuolat. Toje vietoje jis yra apsisprendęs (gyventi) ir ten jis jaučiasi patogiai. Toks asmuo neturi teisės sutrumpinti maldą. Tačiau asmuo, kuris yra apsigyvenęs laikinai, ir kuris nesiruošia pasilikti, nesijaučia patogiai toje vietoje, jis gali sutrumpinti maldas, netgi jeigu jis ir apsigyvena mėnesiams, nes Pranašas صلَّى الله عليه وسلَّم neapribojo apsigyvendinimo trukmės konkrečiam laikui (nei trims dienoms, nei keturioms, nei dvylikai ar penkiolikai).

Be to, kai kurios pirmtakų perduotos tradicijos patvirtina šią nuomonę. Tarp jų yra toks faktas, kad musulmonai apsigyveno šešiems mėnesiams Nahavande ir per tą laiką trumpindavo maldą, nors jie žinojo, kad jų reikalai nebus išspręsti per keturias dienas ar net per daugiau nei tiek. Be to, Ibn `Umar رضي الله عنهما laikinai apsistojo Azerbaidžane (šešiems mėnesiams) ir dėl sniego žmonės negalėjo iš ten pajudėti. Per tą laiką jie meldėsi maldas po du rakatus (2)(3). Yra žinoma, kad sniegas neištirpsta tik per keturias dienas. Taip pat yra perdavimas iš Abu Al-Minhâl Al-`Anzi: „Aš pasakiau Ibn `Abbâs'ui رضي الله عنهما: „(Ką man daryti, jei) aš liksiu Medinoje ištisus vienerius metus nekeliaudamas?” Ibn `Abbâs atsakė: „Melskis du rakatus”(4). Taip pat yra perduota, kad Masrûk pasiliko dviems metams As-Silsiloj ir per visą tą laiką jis sutrumpindavo maldos - taip elgdamasis jis turėjo intenciją sekti Sunna (5). Yra ir kitų tradicijų, patvirtinančių šią nuomonę, kuri pagrįsta įrodymais.

Tobulas žinojimas priklauso Allah سبحانه وتعالى. Taika ir palaima mūsų Pranašui صلى الله عليه وسلم, kurį Allah siuntė pasauliams kaip malonę, jo šeimai, jo kompanionams ir jo broliams (pasekėjams) iki Prisikėlimo dienos.


Alžyras, 22-oji Rabî` Al-Avual, 1419 H
 1999 Liepos 7-oji

Išnašos paliktos Anglų kalba:

(1) See: “Al-Majmû`” of An-Nawawi (4/365).
(2) A portion of the salat, that combines a ritual of bows and prostrations with the recitation of prayers.
(3) Reported by Al-Bayhaqi (3/152), Ahmad reported a hadith similar to it, its chain of narration is Hassan (good) (2/83-154), see: “Al-Irwâ'” (577).
(4) Reported by `Abd Ar-Razzâq in his “Mussannaf” (2/209).
Reported by `Abd Ar-Razzâq in his “Mussannaf” (2/210) and Ibn Abi Shayba in his “Mussannaf” (2/353).Sunday, 22 May 2016

Pasninkas dieną ar dvi dienas prieš Ramadaną, iš atsargumoKlausimas:

Ar asmuo, abejojantis pirmosios Ramadano dienos pradžia, pasninkauja dvi dienas prieš jį?

Šeichas Mukbil Ibn Hadī Al-Vādi'ī رحمه الله:

Yra tokių asmenų - hanbalitų - kurie taip teigia, tačiau teisinga nuomonė yra nepasninkauti, kadangi yra autentiškas perdavimas iš Pranašo صلى الله عليه وسلم: „Nepaskubinkite Ramadano pasninkaudami dieną ar dvi prieš jam prasidedant." Taip pat yra perduota Ammar Bin Jasir, kuris sakė: „Tas, kuris pasninkavo abejotiną dieną, iš esmės nepakluso Abul-Kasim (Pranašui صلى الله عليه وسلم)." Todėl teisinga nuomonė yra tokia, kad jis neturėtų pasninkauti.

Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė: „Pasninkaukite, kai išvysite jauną mėnulį, ir nutraukite pasninką, kai išvysite jaunatį, o jeigu nesate tikri, tada užbaikite visas 30 Ša'bān mėnesio dienų." Po tokio paaiškinimo nebegali būti laikomasi kažko kito nei tai.


Saturday, 21 May 2016

Ar intencija pasninkauti turi būti išreiškiama garsiai? Ar yra koks nors maldavimas (du'a) prieš nutraukiant pasninką?Klausimas:

Ar reikia ištarti kokius nors žodžius, ketinant pasninkauti, ir ar leistina juos ištarti garsiai? Ar turi būti recituojami kokie nors maldavimai (du'a), kai nutraukiamas pasninkas, ir ar juos reikia sakyti garsiai?

Šeichas Mukbil Ibn Hadī Al-Vādi'ī رحمه الله:

Intencijai išreikšti žodžių nereikia. Teisinga yra tai, kad asmuo neišreiškia ketinimų garsiai nei prieš vieną garbinimo veiksmą. Intencija nėra išreiškiama balsu nei prieš vieną garbinimo veiksmą, netgi prieš Hadžo atlikimą. Tie, kurie teigia, kad prieš atliekant Hadžą reikia garsiai išreikšti ketinimą, nepristatė nei vieno pagrįsto įrodymo tokiam veiksmui išskyrus tai, kas buvo perduota asmens, kuris sakė:

„O Allāh, aš išpildau Tavo paliepimą vietoj Šubrumah.“ Posakis „vietoj Šubrumah“ gali būti suprantamas taip, kad žmogus atlieka Hadžą už Šubrumą, ir kad Hadžui reikia turėti intenciją. Taip pat gali būti suprasta, kad žmogaus intencija yra Šubrumos vardu, ir ji yra pasakyta tokiu pačiu posakiu, kaip ir Pranašo صلى الله عليه وسلم.

Kalbant apie du'a: yra autentiškas chadisas, kuriame minima du'a:  „Troškulys numalšintas, venos sudrėkintos ir atlygis patvirtintas, su Allah Valia.“

Yra žinoma tai, kad nėra jokios specifinės du'a (nutraukti pasninkui), kuri būtų autentiška.
Yra autentiškas perdavimas, kuriame sakoma: „Pasninkautojo prašymas (du'a) yra išpildytas tuo metu, kai jis nutraukia pasninką.“

Todėl tokiu metu maldaukite Allah atleidimo ir pagyjimo, prašykite iš Jo žmonos/vyro (santuokai), jeigu jūs jos/jo ieškote. Prašykite Jo to, ko jums reikia. Nėra jokios specifinės autentiškos du'a, kuri būtų sakoma tuo metu, kada nutraukiamas pasninkas.

Friday, 20 May 2016

Mano brolis nei meldžiasi, nei pasninkauja, ir mes gyvename tame pačiame nameKlausimas:

“Lai Allah būna dosnus jums. Klausiantysis klausia: aš turiu brolį, kuris neatlieka maldų ir pasninko, ką man su juo daryti, ir jis gyvena kartu su manim tame pačiame name?”

Šeichas Sālech Al-Fauzān حفظه الله:

Arba tu išeini, arba jis, nepasilik su juo viename name, jis neatlieka maldų, nepasninkauja, jis yra ne musulmonas, tai kaip tu gali gyventi su juo?


Autentiškas šaltinis: YouTube

Autentiškas šaltinis: video.dusunnah.com

Thursday, 19 May 2016

Pasninkas kelionės metu - Imamas Al-Barbahārī رحمه الله


Paaiškinimas Šeicho Sālech Al-Fauzān (Saleh Al-Fawzān)

Pristato Abu Khadydža Abdul-Vuahid (Abu Khadeejah Abdul-Wahid)
Imamas Abu Muchammad Al-Hasan b. `Alī  b. Khalaf al-Barbahārī رحمه الله (mirė 329H) savo Sunnos paaiškinime „Šarch As-Sunna” (Sharh As-Sunnah), 36 punkte, teigė:


والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر


„Pasninkas kelionės metu - tas, kas nori, tas pasninkauja, ir kas nenori, tas nutraukia pasninką.”

Paaiškinimas:

Viena iš lengvatų, kurias Allah paskyrė savo tarnams, yra pasninko nutraukimas tiems, kurie keliauja Ramadano mėnesį. Taigi, tai yra lengvata. Kas nori, tas gali nutraukti pasninką, ir kas nori, tas jį tęsia. Jei asmuo tęsia pasninką, tai jo pasninkas teisėtas ir teisingas. Tokia nuomonė yra pagrįsta tokiu faktu, kad Kompanionas yra paklausęs Pranašo صلى الله عليه وسلم apie savo pasninką, kuriam atlikti jis  turėjo tinkamas aplinkybes ir jėgas, būdamas kelionėje. Todėl Pranašas صلى الله عليه وسلم jam leido tęsti pasninką.

Išnaša: [Perduota Muslim, Nr. 1121, nuo Hamza Ibn `Amr al-Aslamī رضي الله عنه. Jis sakė: “O Allāh Pasiuntiny, aš jaučiuosi pajėgus pasninkauti. Ar dėl to, jei aš pasninkaučiau, būčiau sukritikuotas?” Pranašas صلى الله عليه وسلم į tai atsakė: “Tai yra lengvata nuo Allāh, tai kas pasinaudos ja, yra gerai. Ir kas tęs pasninkavimą, jam dėl to nėra žalos.”]

Ši lengvata yra palengvinimas ir ja pasinaudoti nėra prievolės. Tačiau pasinaudoti ja yra geriau ir tai yra kilnesnė ypatybė,  kaip ir naudotis kitomis lengvatomis. Ir jeigu asmuo nuspręs pasninkauti, jam tai nėra žalinga. Allāh Kilniausias ir Galingiausias sako:


فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ


Tas, kas išvys jaunatį, lai pasninkauja tą mėnesį; ir tas, kuris sergantis ar kelyje - jam toks pat kiekis dienų skoloje. Allāh jums trokšta lengvumo ir Jis netrokšta jums sunkumo...
[Al-Bakara: 185]

Ir jis  صلى الله عليه وسلم pats nutraukdavo pasninką kelionės metu.*

[*Perduota al-Bukhārī, Nr. 1842. Muslim, Nr. 1113, nuo Ibn `Abbās رضي الله عنه: “Allāh  Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم  Ramadano metu išvyko į Meką ir jis pasninkavo iki tol, kol pasiekė Al-Kadyd. Tada jis nutraukė pasninką ir žmonės taip pat nutraukė savąjį.”]

Autentiškas šaltinis: abukhadeejah.comWednesday, 18 May 2016

Ką reikia daryti asmeniui, jeigu jis turi naktinę poliuciją (nevalingą ejakuliaciją) Ramadano metu?Klausimas:

Koks yra verdiktas asmeniui, kuris turi naktinę poliuciją (nevalingą ejakuliaciją) Ramadano pasninko metu?

Šeichas Mukbil Ibn Hadī Al-Vādi'ī رحمه الله:

Jam nėra jokios dėl to išpirkos. Jis atlieka ghusl (pilną apsiprausimą), netgi jeigu tai atsitinka jau po Fadžr, ir jis tęsia savo pasninką. Ir netgi jei tai įvyksta dienos metu, jam nieko nereikia atlikti.

Autentiškas šaltinis: YouTube


Autentiškas šaltinis: video.dusunnah.comThursday, 12 May 2016

Pasninko Lankstinukas, AtmintinėAtsispausdinkite pasninko atmintinę arba tiesiog išsisaugokite ją sau

Pasninko atmintinė paruošta sesės Justinos Čepukaitės:Primityvi Atmintinė:*****   Ramadanas  ¢

Pranašas Muchammedas ﷺ yra pasakęs:

„Kvapas iš pasninkaujančio žmogaus burnos yra mielesnis Viešpačiui už muskuso aromatą.“

(Sachych Muslim: 1151)


Kas sulaužo pasninką?

 • Sąmoningas valgymas ir gėrimas
 • Maistinių medžiagų injekcijos
 • Chidžama
 • Lytiniai santykiai
 • Masturbacija (jei neįvykdoma ejakuliacija, tuomet asmuo turi atgailauti už masturbavimosi nuodėmę,tačiau jo pasninkas išlieka galiojančiu)
 • Rūkymas
 • Menstruacijos 
 • Pogimdyvinis kraujavimas
 • Tvirta intencija nutraukti pasninką
 • Tyčinis vėmimas
 • Donorystė
 • Kraujo perpylimas


*****

“O jūs, tikintieji! Jums yra paskirtas pasninkas, taip kaip ir tiems, kurie gyveno prieš jus, tai gal jūs būsite dievobaimingi!“ 
(Sūra Al-Bakara 2:183) 

*****pasninko nesulaužo:


 • Uostymas ar tepimas skysčio tipo parfumų ar smilkalų (jeigu jūs jų neįkvėpiate ir nenuryjate)
 • Kraujavimas iš burnos ar nosies (kraujo nuryjimas turi būti vengiamas)
 • Inhaliatoriaus naudojimas
 • Danties rovimas
 • Kraujo paėmimas tyrimui (nebent kraujo paėmimo kiekis yra tolygus kraujo kiekiui, prarandamam chidžamos procedūros metu)
 • Nosies lašai (nebent nosies lašai pasiekia gerklę arba skrandį)
 • Akių lašai (nenutraukia pasninko, net jeigu lašų skonis pasiekia gerklę)
 • Kraujavimas iš nosies (nebent sukeltas kraujavimas buvo tyčinis)
 • Maisto skanavimas (tai yra leistina virėjui paskanauti maistą liežuvio galeliu, saugantis, kad maistas nepatektų į skrandį)
 • Melavimas, keikimasis ar nesantūrios kalbos naudojimas (vis dėlto, nesantūrios kalbos naudojimas sumažina atlygį už pasninkavimą)
 • Šlapias sapnas ar atsibūdimas “džunūb” būsenoje
 • Dantų pastos naudojimas ar dantų skalavimas skysčiu (labiau priimtina yra vengti stiprios dantų pastos ir burnos skalavimo skysčio, nes jie gali pasiekti gerklę)
 • Vėmimas (nebent vėmimas buvo inicijuojamas, intencinis)
 • Bučiavimasis ir apsikabinimas (leidžiama tiktai, jei tai nesukelia seksualinio susijaudinimo. Prostatos skysčio išsiskyrimas nenutraukia pasninko, nebent jis pasibaigia ejakuliacija (spermos išsiskyrimu))
 • Plaukų kirpimas ir nagų trumpinimas
 • Prausimasis duše ar vonioje (jei asmuo besimaudydamas netyčia nuryja vandens, jo pasninkas lieka galiojančiu ir jam nereikia atpasninkauti tos dienos - Ibn Bāz)
 • Henos naudojimas, tepimas
 • Plaukimas ar nerimas po vandeniu (Vis dėl to, yra nepageidaujama plaukioti pasninkaujant, ypač jūroje - Šeichas Mukbil)
 • Anestezinės injekcijos priėmimas
 • Kosmetikos naudojimas 

[Remtasi fatvomis šeichų Ibn Al-Utsaimyn, Ibn Taimijjah, Mukbil bin Hādī, Ibn Bāz ir Nuolatiniu Didžiųjų Mokslininkų Komitetu ir Ifta]


leilatul-kadr

Pranašas صلى الله عليه وسلم skatino "Leilat-ul Kadr"- Dekreto Naktį neužmigti ir atlikti "Kijam" maldą (Nakties Maldą - neprivalomą), daryti tai iš tikėjimo ir tikėti apdovanojimu.

Abu Hureira رضي الله عنه  perdavė, Pranašą صلى الله عليه وسلم  sakius:
{Tas, kuris praleis Dekreto Naktį ("Leilat-ul-Kadr") besimelsdamas Nakties Maldą ("Kijam"),  tikėdamas ("Iman" būsenoje) ir tvirtai tikintis susilaukti atpildo iš Allah ("Ichtisab"), tokiam asmeniui bus atleistos jo ankstesnės nuodėmės}.

(Perduota grupės chadisų rinkėjų, išskyrus Ibn Madžà).

Paskutines dešimt Ramadano dienų Allah Pranašas صلى الله عليه وسلم ypač skyrė dėmesį savo garbinimo veiksmams ir jų atlikimui, daug labiau nei bet kokiu kitu metu (maldai, Korano recitavimui ir prašymams-maldavimams). 

Al-Bukchari ir Muslim perdavė nuo A'išos رضي الله عنها, {kuomet prasidėdavo paskutinės Ramadano dienos, Pranašas صلى الله عليه وسلم neidavo miegoti, jis صلى الله عليه وسلم prikeldavo savo šeimyną (maldai) ir susiverždavo "Izar"- apsiaustą (t.y. dėjo pastangas atlikti garbinimo veiksmus ir susilaikė nuo lytinių santykių)}.

Achmad and Muslim perdavė: {Allah Pranašas صلى الله عليه وسلم labai stengėsi atlikti garbinimo veiksmus per paskutines dešimt Ramadano dienų, nei bet kokiu kitu metu}. 


Neatsisakykite Mėnulio metodo pasikliaudami kalendoriumi

Allah تعالى  įsakė Ramadano pasninką pradėti įžvelgus pusmėnulį  arba, jei mėnulis nėra matomas plika akimi, tuomet užbaigti Ša’ban  mėnesį - visas 30 dienų. Jo Pranašas صلى الله عليه وسلم  sakė labai aiškiai: 

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه

“Nepradėkite pasninkauti, kol nepamatysite mėnulio, ir neužbaikite pasninko (kad galėtumėt švęsti Yd) iki kol nepamatysite jo.”

(Al-Bukchari ir Muslim)