Salafija

Salafija

Thursday, 23 February 2017

Maldos paaiškinimas, šeichas Salech Al-Fauzān

Paskaitos Anglų kalba (audio):

1) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-1-151016
2) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-2-221016
3) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-3-291016
4) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-4-121116
5) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-5-191116
6) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-6-261116
7) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-7-3-12-16
8) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-8-101216
9) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-9-171216
10) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-10-311216
11) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-11-070117
12) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-12-210117
13) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-13
14) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-14
15) https://soundcloud.com/salafiyyahliverpool/lesson-15

Ar galima melstis inovatorių mečėtėje?Maldos atlikimas inovatorių* mečėtėje

Šeichas Favuad bin Sa'ūd Al-Amri buvo paklaustas:

Koks būtų jūsų patarimas asmeniui, kuris nesimeldžia naktinės maldos (Kajjam) mečėtėje su priežastimi, kad imamas nėra salafī (salaf pasekėjas)? Tai kadangi imamas nėra salaf pasekėjas, tas asmuo nesimeldžia mečėtėje ir meldžiasi namuose, tai koks yra principas dėl šio reikalo?

Šeichas atsakė:

Lai Allah apsaugo jus visus. Naktinė malda yra sunnah ir tai yra sunnah susirinkti melstis jos, kaip tai darė Pranašas (ﷺ) ir jis kartodavo ją, tada jis pabijojo, kad ta malda nepataptų privaloma po jos pastovaus kartojimo, tai jis liovėsi. Tada Umar (رضي الله عنه) surinko žmones tai maldai ir šis islamo žmonių veiksmas tęsiasi iki dabar. Islamo mokslininkai teigė, kad maldos atlikimas už inovacijos žmonių (nugarų) yra leidžiamas, remiantis šarija (islamo teise) su sąlyga, kad tų žmonių atliekamos inovacijos religijoje nepašalina jų iš islamo rėmų.

Todėl meldimasis su inovatoriais jų mečėtėje yra teisiškai leistinas, jeigu jų atliekamos inovacijos nėra tokios, kurios pašalina juos iš islamo. 

Salafī studentas yra kaip krintantis sunkus lietus, kad ir kur jis bebūtų, jeigu jis melsis su tais žmonėmis, tai jis patars jiems, kalbėsis su jais ir tokiu būdu perduos Allah religiją jiems.

Jei žmonės matys jo maldą, jo manieras, tuomet jie bus paveikti jo elgesiu ir veiksmais. Todėl mano patarimas jam yra, kad jis melstųsi su tais žmonėmis su sąlyga, kurią aš jau paminėjau prieš tai (kad jų inovacijos yra tokios, kurios nepašalina jų iš islamo religijos).

Galbūt šis žmogus apleido maldą mečėtėje todėl, kad jis norėjo ją atlikti vėliau, galūtinėje (trečioje) nakties dalyje, kada Allah nusileidžia ir jis norėjo surinkti savo šeimą melstis, tokiu atveju nėra problemos tame. 

Umar (رضي الله عنه) buvo paminėjęs, kada jis sakė "tai yra palaiminga bidah", jis sakė "tie, kurie miega vietoj jos yra geresni." Ką jis (رضي الله عنه) nori čia pabrėžti? Jis (رضي الله عنه) pabrėžė, kad malda galūtinėje nakties dalyje, po to kai asmuo numigo ir pailsėjo, yra geriau. 

Tai jeigu asmuo taip padarė, tame nėra nieko blogo. Ir Allah žino geriausiai. 

*turima omeny religijos inovatorius

***

Išvertė: Abbas Abu Yahya 


Verdiktas dėl piešinių ant maldos kilimėliųKlausimas:

Ar tai yra sąlyga, kad maldos kilimėlis turi turėti religiškus paveiksliukus, tokius kaip dvi šventos mečėtės (esančios Mekoje ir Medinoje) arba paveiksliuką su kitos mečėtės atvaizdu arba su Korano eilutėmis ir panašiai? Kokia yra jūsų nuomonė dėl piešinio ant maldos kilimėlio, kada jo dydis yra tokio pat dydžio kaip kilimėlio plotis, bet ne jo ilgis? Koks yra verdiktas, kas liečia leidžiamumą ir draustinumą, tokių maldos kilimėlių ant kurių pavaizduojami gyvūnai arba paukščiai ir kiti panašūs dalykai?  

Atsakymas:

Tai nėra leistina pavaizduoti Korano eilučių ar gyvūnų ar paukščių ant maldos kilimėlių (kurie naudojami maldoms). Taip yra iš didelės pagarbos, ką reprezentuoja tos Korano eilutės ir tai būtų nepagarbos rodymas Koranui. Atvaizdavimas būtybių, turinčių sielas, nėra leistinas. Tai nėra sąlyga, kad maldos kilimėliai turi turėti religiškus piešinius, tokius kaip dvi šventosios mečėtės arba bet kokios kitos mečėtės atvaizdą. Atvirkščiai, visa tai nėra pageidaujama, kadangi žiūrėjimas į tuos atvaizdus trukdys garbintojui melstis ir susilpnins jo atsidavimą ir susikaupimą atlikti maldą, kas yra reikalinga ir būtina remiantis islamiška šarija (teise). Išties Allah giria tuos, kurie išreiškia paklusnumą (nuolankumą, nusižeminimą) ir atsidavimą (kušū), kuomet Jis sakė:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـشِعُونَ

{Išties, tikintieji yra palaiminti (sėkmingi). Jie yra nuolankūs savo maldose (t.y. atlieka maldą turėdami kušū)...} (Al-Mu'minun 23:1-2)


Lai Allah siunčia palaiminimus mūsų Pranašui Muchammedui.

Nuolatinis fatvų leidimo komitetas.

Fatavua Islamijah, Tomas Nr. 3, psl. 38,39, DARUSSALAM.


Verdiktas dėl Korano knygos (mus-chaf مصحف) padėjimo ant grindųŠeichas alimas Achmed An-Nadžmī, vertėjas Abū Khadīdža Abdul-VuahidKlausimas: 

Ar leistina yra padėti mus-chaf (Koraną) ant grindų arba kilimo mečėtėje?


Atsakymas: 

Kas yra privaloma, tai pakelti mus-chaf (Koraną) ir laikyti jį pagarboje, išskyrus būtinybės atvejus (kuomet asmuo yra priverstas). Ir Allah yra tas, Kuris skiria sėkmę.  Žiūrėti Anglų kalba: Fat-h ar-Rabb il-Wadoodi Fil-Fataawaa war-Rasaa’il war-Rudood, vol. 1 p. 140, of Allaamah Ahmad b. Yahyaa an-Najmee (rahimahullaah).
Saturday, 18 February 2017

Plaukų persodinimas (transplantacija)Klausimas:

Amerikoje nuplikusiam asmeniui yra atliekama tokia procedūra, kai daktaras paima plaukus iš apatinės kliento galvos dalies ir juos persodina ten kur nėra plaukų. Ar tokia praktika yra leistina?

Atsakymas:

Taip, ji yra leistina, nes šios operacijos pagalba yra gražinama pradinė būklė to, ką Allah skyrė - sukūrė prieš tai, pašalinant defektą ir tai daroma ne dėl pagražinimo ar yra priduriama prie to, ką Allah Visagalis buvo sukūręs, todėl visa tai nėra keitimas to, ką Allah sukūrė ir nepriklauso tokiai kategorijai. Išties tai yra defekto ištaisymas ir jo pašalinimas. Pranašas (ﷺ) perdavė istoriją apie tris vyrus, iš kurių vienas buvo plikas. Jis norėjo, kad Allah sugrąžintų jam plaukus, angelas palietė jo galvą ir Allah Visagalis jam skyrė gražius plaukus.Šeichas Muchammad bin Sālich al-`Utsaimyn
Fatavua Islamija  Tomas nr. 8, psl. 227
Fatvos Nr. 20168

Klausimas: 

Koks yra verdiktas dėl plaukų persodinimo (transplantacijos) asmenims, kurie prarado didelę dalį plaukų, nepaisant ar tai būtų nukentėjusi nuo to moteris ar vyras?

Atsakymas:

Tiek vyrams, tiek moterims netekusiems plaukų yra leistina naudoti teisėtą mediciną jų restoravimui. 

Lai Allah skiria mums sėkmę. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchamedui, jo šeimai ir jo kompanionams.

Nuolatinis Fatvų leidimo organas (komitetas) ir Ifta

Narys: Bakr Abū Zaid
Narys: Salich Al-Fauzān
Narys: Abdullāh Ibn Ghudajjan
Pirmininko pavaduotojas: Abdul-`Aziz Al Al-Šeikch
Pirmininkas: Abdul-`Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz


Maldos atlikimas bažnyčioje


Ar leidžiama musulmonui melstis bažnyčioje?

Fatvos Nr. 9118

Klausimas:

 Amerikos musulmonai neranda tinkamos vietos atlikti penktadieninės maldos - Džumu'a, išskyrus tam tikras pigiai nuomojamas patalpas arba bažnyčias, kurios nieko nekainuoja. Kai kurie studentai diskutavo ar jų atliktos maldos būtų galiojančios ir užskaitytos, jeigu jos atliktos bažnyčioje, remiantis Umar  perdavimu, kuris draudžia maldų atlikimą bažnyčiose, žydų sinagoguose, kapinėse ir vietose, kuriose aukojami (skerdžiami) gyvuliai vardan kitų dievybių nei Allah. Remdamiesi šia nuomone, kai kurie musulmonai susilaikė nuo lankymosi atlikti Džumu'a maldą. Prašau patarkite koks yra teisingas sprendimas, kad mes galėtume išspręsti iškilusius nesutarimus tarp musulmonų mūsų bendruomenėje. Lai Allah apdovanoja jus už tai.

Atsakymas: 

Jeigu jums yra galimybė atlikti maldą kitur nei bažnyčiose, tuomet jums yra draudžiama atlikti maldas jose (bažnyčiose), kadangi tai vietos, kuriose nemusulmonai atlieka garbinimo veiksmus kitiems nei Allah ir jose yra statulos ir paveikslai (su žmonių atvaizdais). Jeigu jose nebūtų tokių dalykų, jose būtų galima melstis būtinybės atvejais.
Umar (رضي الله عنه) sakė:  "Mes neturėtumėm įžengti į jų bažnyčias, kadangi jose yra statulos ir paveikslai (atvaizdai)."
Ibn Abbas (رضي الله عنه) atlikdavo maldas bažnyčiose, išskyrus tik tose, kuriose nebūdavo statulų ir atvaizdų.

Lai Allah skiria mums sėkmę. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchamedui, jo šeimai ir jo kompanionams.

Nuolatinis Fatvų leidimo organas (komitetas) ir Ifta

Narys: Abdullāh Ibn Ka'ud
Narys: Abdullāh Ibn Ghudajjan
Pirmininko pavaduotojas: Abdul- Razzak Afify
Pirmininkas: Abdul-`Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz