Salafija

Salafija

Sunday, 30 April 2017

Mergaičių galvos skutimas ir jų apipjaustymas

Mergaičių galvos skutimas ir jų apipjaustymas 

Šeichas `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Bāz (رحمه الله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
(Salam aleikum vua rakchmatulla vua baraketu)

(Part No. 10; Page No. 48)

Dėl jūsų užklausto verdikto, registruoto Nr. 4312 Mokslinių tyrimų skyriuje ir Ifta, 23/11/1407 A.H., kuriame jūs klausėte apie mergaitės apipjaustymą ir jos galvos skutimą jai gimus. 

Atsakymas: 

Tai yra sunna (sekimas Pranašo () pamokymais) skusti galvą kūdikiams  berniukams septintoje dienoje nuo jo gimimo, po to kai jam suteiktas vardas. Tačiau mergaitės galvos skusti nereikėtų. Pranašas () sakė:

{Kiekvienam berniukui priklauso (عقيقة) akyka (gyvulio aukojimas/skerdimas vardan Allah, kūdikio gimimo proga). Tas aukojimas turėtų būti atliekamas septintoje dienoje nuo jo gimimo, jo galva turėtų būti nuskusta ir jam turėtų būti suteiktas vardas.} [1]
(Perduota Imamo Achmad ir Keturių Sunnos Kompiliuotojų su gera perdavėjų grandine) 

Kas liečia mergaičių apipjaustymą , tai jis yra (مستحبّ) mustachab (pageidautinas) ir jis nėra (واجب) vuadžib (privalomas), remiantis perdavimų bendrumu šiuo klausimu. Pavyzdžiui, Pranašas () sakė:

{Keturi praktikavimai yra iš fitros (natūralios higienos) charakteristikų: apipjaustymas, gaktos plaukų skutimas, ūsų pakirpimas/trumpinimas, nagų kirpimas ir plaukų rovimas iš pažastų.} [2] (Sutarta Al-Bukchārī ir Muslim)

Lai Allah veda mus keliu tų, kurie nusipelnė Jo malonės. 

Išnašos:

[1] Al-Tirmidhy, Sunan, Book on sacrifices, no. 1522; Al-Nasa'y, Sunan, Book on `Aqiqah, no. 4220; Abu Dawud, Sunan, Book on sacrifices, no. 2837; Ibn Majah, Sunan, Book on animals that may be slaughtered, no. 3165; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, vol. 5, p. 17; Al-Darimy, Sunan, Book on sacrifices, no. 1969.

[2] Al-Bukhari, Sahih, Book on clothing, no. 5889; Muslim, Sahih, Book on purification, no. 257; Al-Tirmidhy, Sunan, Book on manners, no. 2756; Al-Nasa'y, Sunan, Book on adornment, no. 5225; Abu Dawud, Sunan, Book on combing the hair, no. 4198; Ibn Majah, Sunan, Book on purification, Book on purification and its Sunan, no. 292; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, vol. 2, p. 239; and Malik, Al-Muwatta', Book on miscellaneous matters, no. 1709.


***

Fatvos Nr. 17998

Klausimas: 

Ar tai yra sunna nuskusti mergaitei plaukus septintoje dienoje nuo jos gimimo. Jeigu tai nėra sunna, ar tai daryti yra leistina?

Atsakymas:

Yra perduoti du chadisai apie plaukų skutimą septintoje dienoje: 
Pirmasis chadisas yra kada Fatima (رضي الله عنها)  pagimdė Al- Chasan, tai Allah Pasiuntinys () jai liepė: "Nuskusk jam plaukus." [1] (Perdavė  Achmad savo Musnad'e [chasisų rinkinyje])

Antrasis yra Samuros (رضي الله عنه) chadisas, kuriame Allah Pasiuntinys () sakė:

{Kiekvienam berniukui priklauso (عقيقة) akyka (gyvulio aukojimas/skerdimas vardan Allah, kūdikio gimimo proga). Tas aukojimas turėtų būti atliekamas septintoje dienoje nuo jo gimimo, jo galva turėtų būti nuskusta ir jam turėtų būti suteiktas vardas.} [2]
(Perduota Imamo Achmad, Abū Davūd, An-Nasā'ī ir Ibn Madža) 

Pirmame perdavime minimas Al-Chasan (رضي الله عنه) gimimas ir antrame perdavime buvo pavartotas žodis berniukas, todėl šis verdiktas taikoma tik vyriškos lyties atstovams, bet ne moteriškos. Taigi, skusti galvą naujagimei nėra leistina. 

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Narys: Bakr Abu Zayd
Narys: Abdul-`Aziz Al Al-Shaykh 
Narys: Salih Al-Fawzan

Išnašos:

[1] Ahmad, Musnad, vol. 6, p. 391.

[2] Al-Tirmidhy, Sunan, Book on sacrifices, no. 1522; Al-Nasa'y, Sunan, Book on `Aqiqah, no. 4220; Abu Dawud, Sunan, Book on sacrifices, nos. 2837 and 2838; Ibn Majah, Sunan, Book on the slaughtered animals, no. 3165; Ahmad, Musnad, vol. 5, p. 17; and Al-Darimy, Sunan, Book on sacrifices, no. 1969.
Saturday, 29 April 2017

Skyrius Nr. 55 - Nieko kito negalima prašyti kreipiantis į Allah Jo Veidu, bet tik Rojaus

Skyrius Nr. 55 - Nieko kito negalima prašyti kreipiantis į Allah Jo Veidu, bet tik Rojaus


Džābir Ibn Abdullah (رضي الله عنه) perdavė, kad Allah Pasiuntinys () sakė: “Nieko kito negalima prašyti kreipiantis į Allah Jo Veidu, bet tik Rojaus.” [1]

Skyriaus aktualumas tauchydo knygai

Šiame skyriuje teigiama, kad žmogaus pareiga yra laikytis gerų manierų ir elgesio su Allah Vardais ir Atributais ir todėl, nieko nereiktų prašyti (maldauti) iš žemiškų dalykų prašant Jo Garbingu Veidu. Išties tik Rojus, pirminis tikslas, turi būti prašomas kreipiantis į Allah Jo  Veidu. Toks aktas yra laikomas vienu iš monoteistinių.

Žodžių reikšmės ir frazės

  • Allah Veidas: Tai yra vienas iš Allah asmeninių atributų, kurie atitinka Jo Didybę ir Kilnybę.

  • Bet tik Rojus: Įskaitant visa kita, kas prisideda prie to, kas reikalinga siekiant Rojaus, pavyzdžiui kilnius darbus.

Bendra Chadiso reikšmė

Pranašas () draudžia musulmonams prašyti Allah  Jo Garbingu Veidu dalykų, kurie yra nereikšmingi arba žemiški, išlaikant pagarbą Jam. Dar daugiau, Pranašas () pamoko musulmonus, kad tik Rojus, pirminis tikslas, turi būti prašomas kreipiantis į Allah Jo  Veidu.

Chadiso aktualumas skyriui

Šis perdavimas parodo, kad tai yra draudžiama prašyti Allah Jo Veidu kitų dalykų, nebent bus prašoma tik Rojaus.

Išvados:

  • Šis perdavimas įrodo, kad Allah turi Veidą, kuris atitinka Jo Didybę, taip kaip ir visi kiti Jo atributai (t.y. unikalūs ir būdingi tik Jam Vienam, nesulyginant jų su Jo kūriniais).
  • Žmonėms yra liepta šlovinti Allah ir rodyti pagarbą Jo Vardams ir Atributams.
  • Tai yra leidžiama prašyti Rojaus iš Allah paminint Jo Veidą ir dalykų, kuriais tai bus siekiama padaryti. Tačiau, tai yra draudžiama kreiptis į Allah Jo Veidu prašant kažkokios žemiškos naudos.

Išnašos:

[1] Abū Davūd (1671).


(Knygos puslapiai 393-394)
Papildomi šaltiniai:
Maldos atlikimas dėvint permatomus rūbusKlausimas:

Daugybė žmonių meldžiasi dėvėdami lengvus drabužius, kurie yra permatomi ir po jais jie dėvi šortus, kurie nėra aukščiau šlaunies vidurio, t.y. per tsaub (ilgus iki blauzdų marškinius) [1] matosi pusė šlaunies. Koks yra verdiktas tiems, kurie atlieka maldas taip apsirengę?

Atsakymas:

Kas liečia verdiktą dėl jų maldos, tai jų malda yra tolygi maldai tokio asmens, kuris meldžiasi dėvėdamas šortus be tsaub (ilgų matškinių), kadangi permatomi drabūžiai viešina kūną (jo nepaslepia) ir yra nepilnaverčiai, ir jų nešiojimas tolygus nenešiojimui. Todėl jų malda yra negaliojanti, remiantis pačia teisingiausia islamo mokslininkų nuomone ir tai yra gerai žinoma nuomonė priklausanti Imamo Achmed (رحمه الله) madhābui. Taip yra todėl, kad vyrams yra privaloma dengti kūno dalį nuo bambos iki kelių maldos metu. 
Ir tai yra mažiausia iš paklusnumo formų Allah žodžiams:

﴿يَـبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“O Adomo vaikaičiai, dėvėkite drabužius maldos metu...” 
[al-A’rāf 7: 31]

Taigi vienas iš šių dviejų dalykų jiems yra privalomas: arba jie dėvi šortus, kurie uždengia kūno dalį nuo juosmens (bambos) iki kelių, arba jie dėvi nepermatomą tsaub, kuris neišviešina jų kūno. Šis klausiančiojo asmens paminėtas poelgis yra klaida ir jis yra labai pavojingas, todėl atgailavimas Viešpačiui yra ant jų sąžinės ir ant jų sąžinės yra entuziastingai siekti visiškai apsidengti save maldoje. Mes maldaujame Allah, Pačio Aukščiausiojo, kad Jis mus lydėtų teisingame kelyje ir kad Jis skirtų sėkmę tame, kas Jam yra mylima ir kas Jam kelia pasitenkinimą (malonę). Iš tiesų Jis yra Pats Kilniausias, Pats Dosniausias.

Šeichas Muchammad bin Sālih al-`Utsaimyn (رحمه الله)

Išvertė Abul Irbād Abid Zargar


Išnaša:

[1] tsaub (ثوب) arba kamys (قميس) yra ilgas iki blauzdų drabužis, panašus į ilgus marškinius ar tuniką. 
Friday, 28 April 2017

Verdiktas dėl (عورة) auvra dengimoVerdiktas dėl (عورة) auvra [1] dengimo 

Fatvos Nr. 5128

Klausimas: Yra daugybė sektorių įskaitant karinį, kurių atstovai dėvi specialią aprangą fiziniams pratimams atlikti ir, kurie apnuogina kai kurias kūno dalis esančias žemiau juosmens (bambos), arba pusę ar net daugiau negu pusės šlaunies (kinkos). Dėl šios priežasties, t.y. dėl tokių drabužių paplitimo, mes prašome su didele pagarba jūsų išleisti nutarimą (fatvą) šiuo klausimu ir paaiškinti teisėtus nuostatus, kadangi tokių drabužių dėvėjimas yra plačiai paplitęs šiomis dienomis, atrodo tarsi jie būtų leidžiami. Lai Allah apdovanoja jus geriausiu. (Amyn)

Atsakymas: Remiantis vieningu musulmonų mokslininkų nutarimu (konsensusu), auvra [1] dengimas yra vuadžib (privalomas). Visas moters kūnas yra laikomas auvra, kai vyro auvra yra laikoma jo priekinė ir užpakalinė privati kūno dalis, remiantis islamo mokslininkų konsensusu (vieninga vienbalse nuomone, susitarimu). Pats svariausias islamo mokslininkų požiūris dėl vyro auvros yra toks, kad ji prasideda nuo juosmens (konkrečiai bambos) ir pasibaigia ties kelienais, kaip ir yra perduota `Alī (رضي الله عنه), kad Pranašas  () sakė:

{Neapnuoginkite savo šlaunies ir nežiūrėkite į šlaunis žmonių iš gyvųjų ir mirusiųjų tarpo.} [2] Perduota Abu Davūd ir Ibn Madža. 

Taip pat yra perduota Muchammado ibn Džahš, kad jis sakė:

{Allah Pasiuntinys () praėjo palei Ma`mar sėdintį apnuogintomis šlaunimis. Jis () tarė jam: "O Ma`mar! Uždenk savo šlaunis, nes jos yra auvra.} [3] Perdavė Achmad savo Musnad'e ir Al-Bukchārī savo Sachych as Mu`allak (chadise trūksta vieno perdavėjo, kuris tiesiogiai perdavė nuo Pranašo ()) ir Al-Hakim savo Mustadrak'e.

(Part No. 6; Page No. 165)

Taipogi Ibn `Abbas (رضي الله عنه) perdavė, kad Pranašas () sakė:

{Šlaunis yra privati kūno dalis.} [4] Al-Tirmidzī ir Achmad perdavė tokiais žodžiais:

{Pranašas () prasilenkė su vyru, kurio šlaunis buvo apnuoginta. Jis () jam tarė: "Užsidenk savo šlaunį, kadangi šlaunis yra privati kūno dalis." [5] 

Dar daugiau, Džarhad Al-Aslamy perdavė, kad jis () sakė:

{Pro mane praėjo Pranašas () kada aš dėvėjau burda (drabužį) ir mano šlaunis buvo paviešinta. Jis  ()  pasakė man: "Užsidenk savo šlaunį, nes šlaunis yra asmeninė (privati) kūno dalis." [6]
Perdavė Malik savo Al-Muvuatta', Achmad, Abu Davūd, Al-Tirmidzī ir jis pakomentavo sakydamas, kad chadisas yra chasan (geras).

Šitie perdavimai vienas kitą palaiko (sustiprina) ir kada atsižvelgiama į juos visus, jų pagalba išgaunamas reikalingas įrodymas. 

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininko pavaduotojas: `Abdul-Razzaq `Afify


Išnašos:

[1] Auvra - kūno dalys, kurios privalomos būti uždengtos viešumoje.

[2] Abu Dawud, nos. 3124 and 3996.

[3] Imam Ahmad, vol. 5, p. 290.

[4] Al-Tirmidhy, Sunan, Book on manners, no. 2798; and Abu Dawud, Sunan, Book on public baths, no. 4014.

[5] Al-Tirmidhy, Sunan, Book on manners, no. 2798; Book on remembrance of Allah, supplication, repentance and seeking forgiveness, 1, p. 275.

[6] Al-Tirmidhy, Sunan, Book on manners, no. 2795; Abu Dawud, Sunan, Book on publica baths, no. 4014; Ahmad, Musnad, vol. 3, p. 479; and Al-Darimy, Sunan, Book on asking permission, no. 2650.PDF failas - "Verdiktas dėl (عورة) auvra dengimo "Šortai nedengiantys kelienųKlausimas:

Koks yra verdiktas tiems, kurie dėvi šortus įvairių sporto žaidimų metu ir tiems, kurie žiūri į juos žaidžiant?

Atsakymas:

Sportiniai žaidimai yra leidžiami, kada jie nėra kliūtis privalomoms pareigoms. Jeigu jie yra kliūtis privalomų  pareigų atlikimui (įgyvendinimui), tuomet jie patampa neteisėtais (draudžiamais). Jeigu tai yra kažkas tokio, kas atima beveik visą žmonių laiką, tuomet tai patampa laiko švaistymu, kas mažiausiai kas galėtų būti pasakyta apie tai, kad tai yra (مكروه ) Makruh (nekenčiama, nemėgstama). Kas liečia asmenį, kuris sporto užsiėmimo metu dėvi šortus, kurie apnuogina jo šlaunį ar netgi daugiau negu tai, visa tai yra neleistina. Teisinga yra tai, kad jauniems  vyrams yra privaloma dengti šlaunis ir žiūrovams yra draudžiama žiūrėti į žaidėjų apnuogintas šlaunis.Šeichas Muchammad bin Sālech al-`Utsaimyn (رحمه الله)

[Fatāva Islamija Tomas 8, Psl. 256]

PDF failas - "Šortai nedengiantys kelienų"Thursday, 27 April 2017

Vaikai, kurie neatlieka maldųKlausimas:

Kokia yra šeimos pareiga kas liečia vaikus, kurie apleido maldą?


Atsakymas:

Jeigu vaikai nesimeldžia, tai yra privaloma juos versti melstis kalbantis su jais ar jiems paliepti (įsakmiai reikalauti), arba pliaukštelėti (neskaudžiai ir nežymiai suduoti, nepaliekant jokių sužalojimų ar žymių), remiantis Pranašo () žodžiais:

"Ir suduokite jiems jeigu jie to nedarys (nesimels) būdami dešimties (metų amžiaus).'' [1]

Jeigu iš tokio auklėjimo (sudavimo) nėra naudos, tai tokia byla turėtų būti nukreipta valdžios atstovams, lai Allah jiems skiria sėkmę, tam, kad jie juos priverstų tai padaryti (atlikti maldas), ir tai yra draudžiama nutylėti tokius dalykus. Kadangi toks poelgis yra nuodėmingas, nes maldos apleidimas sąlygoja kufr (netikėjimą), kuris pašalina tokį asmenį iš islamo rėmų, todėl asmuo apleidęs maldą yra netikintis, kuris pasiliks pragare amžinai. Tai yra draudžiama nuprausti tokio žmogaus kūną, nei melstis už jį (atlikti jam džanazos (laidotuvių maldos)), nei laidoti jo musulmonų kapinėse. Mes maldaujame Allah apsaugoti mus nuo to.

[1] Imam Ahmed 2:187 , by Abu Dawud in the Book of Prayer, in the chapter: When Should a Boy be Ordered to Pray? 9495,496) and this hadith is in the book sahih Al-Jami’ (5868)

Šeichas Muhammad bin Saalih al-`Uthaymeen
[Fatawa Arkanul-Islam - Darussalam - Pg 403-404]

PDF failas - "Vaikai, kurie neatlieka maldų"