Salafija

Salafija

Saturday, 30 September 2017

Atlygis moteriai, kuri ketino pasninkauti neprivalomą pasninką, tačiau negalėjo to padaryti dėl menstruacijų

Atlygis moteriai, kuri ketino pasninkauti neprivalomą pasninką, tačiau negalėjo to padaryti dėl menstruacijų

Klausimas:

Klausiantysis klausia: jeigu moteris turi intencją pasninkauti 9-ąją ir 10-ąją Al-Mucharram mėnesio dienas, bet mėnesinis menstruacinis ciklas jai sutrukdo tai padaryti, ar ji gaus atlygį (bus apdovanota) už savo intencją (ketinimą)?

Atsakymas:

Jeigu asmuo buvo tvirtai nusprendęs atlikti garbinimo veiksmą (ir neturėjo intencijos atsisakyti tokio veiksmo), bet atsitiko taip, kad jis arba ji buvo sustabdyti nuo to, arba nuo to, kas jiems kliudo tai atlikti, už tai jie gaus atlygį, nors jie ir neatliko šio garbinimo veiksmo. Taip yra todėl, kadangi Abu Mūsa Al-Aš’ari (رضي الله عنه) sakė, kad Allah Pasiuntinys () sakė:

“Jeigu Allah tarnas suserga arba keliauja, jis (arba ji) yra apdovanojami už gerus darbus, kuriuos jis (arba ji) atlikdavo tada, kada jis (arba ji) buvo sveikas/(-a) arba namuose.” [Perduota Al-Bukchāri ir Muslim]


Pranašas () sakė:
“Tas, kas troško atlikti gerą darbą (žygdarbį), bet jo neatliko (nes iš tikrųjų negalėjo, nors nuoširdžiai norėjo tai padaryti), Allah užrašys tokiam asmeniui kaip vieną visiškai pilnai atliktą gerą darbą.” [Perduota Al-Bukchāri]

———

[Šaltinis: Fadaa’il Al-A’maal’ puslapiai 21-22’ by Shaikh Muhammad Bin Abdillaah As-Subayyil (رحمه الله)]
Wednesday, 27 September 2017

Ar išskirti pasninkauti 10-ąją Al-Mucharram mėnesio dieną yra nepageidautinas garbinimo veiksmas?

Ar išskirti pasninkauti 10-ąją Al-Mucharram mėnesio dieną  yra nepageidautinas garbinimo veiksmas?

Šeichas Muhammad Ibn Sālih Al-‛Uthaimeen (رحمه الله)  buvo paklaustas: “Ar išskirti pasninkauti 10-ąją Al-Mucharram mėnesio dieną  yra nepageidautinas garbinimo veiksmas?” Jis atsakė: “Kai kurie islamo mokslininkai sakė: Tai yra nepageidautinas veiksmas remiantis šiuo Pranašo () pasakymu: Pasninkaukite [su ja*] dieną prieš arba dieną po jos - išsiskirkite nuo žydų. Kiti islamo mokslininkai sakė: Tai nėra nepageidautinas garbinimo veiksmas pasninkauti tik 10-ąją Al-Mucharram. Tačiau taip darydamas asmuo praranda atlygį susijusį dėl išsiskyrimo nuo žydų, tačiau teisinga yra tai, kad  tai nėra nepageidautina pasninkavimui išskirti vien tik Ašūros dieną.”


[Sharh al-Mumti’ 6/468]
*t.y. Ašūros diena.