Salafija

Salafija

Thursday, 30 April 2015

Šešių dienų Šavval pasninkas yra "sunna" ir ne "vadžib", ir yra tikimasi, kad asmuo susilauks atpildo, netgi jeigu jis ir nepabaigė jų pasninkauti, dėl legalios priežasties (pasiteisinimo)

(Part No. 55; Page No. 103)

Klausimas:

Aš pradėjau pasninkauti šešias Šavval dienas, tačiau dėl tam tikrų aplinkybių ir biznio reikalų, aš buvau sutrukdytas. Aš negalėjau pabaigti likusių dviejų dienų. Ką man daryti? Ar man reiktų atpasninkauti tas dvi praleistas dienas? Ar man bus užskaityta nuodėmė, dėl nepabaigto šešių dienų pasninko?

Atsakymas:

Šešių Šavval mėnesio dienų pasninkas yra "mustachab" (pageidaujamas, geidžiamas) garbinimo veiksmas, bet ne "Vadžib" (privalomas). Jūs gausite atpildą už atpasninkautas dienas ir tikėtina, kad jūs gausite pilną šešių dienų pasninko atpildą, jeigu jūs turėjote legalų "šary" pasiteisinimą jų neišbaigimui. Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė: 

"Kuomet Allah tarnai suserga arba kelionėje, toks pat kiekis jų atliktų gerų darbų jiems yra užskaityta, kaip kad  jie juos atliktų namuose esant gerai sveikatai." (Perduota Al Bukchari jo Chadisų Rinkinyje) 

Jums nereikia atpasninkauti tų dviejų praleistų dienų. Lai Allah veda mus visus į sėkmę!

Šaltinis: Islamo Mokslo Tyrimų Žurnalas


Išvertė:

Wednesday, 29 April 2015

Fatva, apie Šavval šešių dienų pasninkavimo tęsimą iškart atpasninkavus skolingas Ramadano dienas(Part No. 15; Page No. 396)

154-Tai yra leidžiama pasninkauti šešias Šavval mėnesio dienas iškart po Ramadano atpasninkautų skolingų dienų

Klausimas: 

Klausiantysis iš Latakijos (Sirijos) klausia: aš esu girdėjęs, kad "nafl" (neprivalomas ir savanoriškas) pasninkas negali būti jungiamas tiesiogiai (pasninkaujant sekančią dieną) prie tik užbaigtų pasninkauti Ramadano skolingų dienų; t.y.
 jei asmuo nepasninkavo kai kuriomis Ramadano dienomis dėl legalios islamiškos priežasties, tuomet jis atpasninkavo skolingas dienas Šavval mėnesį ir norėjo pasninkauti šešias Šavval dienas, tai asmuo neturėtų sujungti tų dienų ir turėtų vieną dieną tarp jų - nepasninkauti. Ar tai yra teisinga? Nuoširdžiai patarkite mums!

Atsakymas:

Aš nežinau nei vienos priežasties islamo teisėje, kad draustų tai, ką jūs paminėjote. Teisinga nuomonė yra tokia, kad tame nėra nieko bloga, remiantis įrodymų bendrumu. Lai Allah skiria mums sėkmę!

Šaltinis:  Ibn Baz FatvosIšvertė:Tuesday, 28 April 2015

Ar šešių Šavval mėnesio dienų pasninkas atstoja praleistas (neatpasninkautas) Ramadano dienas?

(Part No. 10; Page No. 354)

 Fatvos Nr. 11663

Klausimas Nr. 2.:

Šešių Šavval mėnesio dienų pasninkas yra savanoriškas (neprivalomas)  garbinimo veiksmas; tai ar yra galima moteriai  pasninkauti šešių  Šavval dienų pasninką vietoje praleistų Ramadano dienų, o ar jai reikia pasninkauti dvylika dienų; šešias praleistas dienas ir kitas šešias savanoriškas (Šavval mėnesio)? Lai Allah apdovanoja jus.

Atsakymas: 

Šešių Šavval mėnesio dienų neprivalomas pasninkas negali atstoti neatpasninkautų (privalomų) Ramadano dienų. Musulmonas privalo pirma atpasninkauti Ramadano praleistas dienas ir tik tada pasninkauti šešias Šavval dienas, jeigu jis to trokšta, nepasibaigus mėnesiui.

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas `Abdul-Razzak `Afify
Narys Abdullah Ibn GudajjanIšvertė:

Monday, 27 April 2015

Šešių dienų Šavval pasninkavimas neužbaigus pasninkauti Ramadano dienųFatvos Nr. 2264

Klausimas:

Jeigu asmuo praleidžia dešimt Ramadano pasninko dienų dėl teisėtos islamiškos  priežasties, ir tada pasninkauja šešias Šavval mėnesio dienas neatpasninkavęs praleistų Ramadano dienų, ar asmuo bus apdovanotas (gaus "Tavab") už pažadėtą viso Ramadano pasninką sekančiai pasninkaudams šešias Šavval mėnesio dienas? Ar tai užsiskaitys kaip vienerių metų pasninkas? Apšvieskite mus ir lai Allah jus dosniai apdovanoja.

Atsakymas:

Įvertinti Allah tarno atliktus darbus yra Aukščiausiojo Allah (nepaprastoje) valdoje. Jeigu tarnas siekia Allah عَزَّوَجَلَّ apdovanojimo ir deda pastangas paklusti Jam, jo apdovanojimas nebus prarastas. 
Allah تعالى sako: 

"...be abejo, Mes neleisime nei vienam jų apdovanojimui būti prarastam, tų, kurių žygdarbiai buvo atlikti pačiais tobuliausiais būdais." 

Tas, kuris vis dar neatpasninkavo praleistų Ramadano dienų, pirmiausia jis turi atpasninkauti jas,
(Part No. 10; Page No. 393)
 ir tada pasninkauti šešias Šavval dienas. Šešių Šavval mėnesio dienų pasninko jungimas prie Ramadano nebus išpildytas,  kol nebus išbaigtas Ramadano dienų pasninkas.

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas `Abdul-Razzak `Afify
Nariai Abdullah Ibn Gudajjan, `Abdullah ibn Ka`udIšvertė:Sunday, 26 April 2015

Pirmenybės skyrimas praleistoms Ramadano dienoms atpasninkauti vietoj šešių Šavval pasninko dienų(Part No. 55; Page No. 102)

Klausimas:

Ar yra leistina pasninkauti šešias Šavval mėnesio dienas, jei nėra atpasninkautos praėjusio mėnesio (Ramadano) dienos?

Atsakymas:

Mokslininkų nuomonės išsiskiria šiuo klausimu; tačiau teisingiausia nuomonė yra skirti pirmenybę praleistoms Ramadano dienoms atpasninkauti, nei šešioms Šavval dienoms ar kokiam kitam neprivalomam pasninkui, kadangi Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė:

"Tas kuris atpasninkaus Ramadaną ir po jo šešias Šavval mėnesio dienas, tai tarsi jis atpasninkavo už pilnus vienerius metus." (Perduota Imamo Muslim jo Sachych Chadisų Rinkinyje) 

Jeigu asmuo pasirenka pirmiau atpasninkauti Šavval šešių dienų pasninką, tai nebus laikoma, kad asmuo atpasninkavo šešias Šavval dienas po visų Ramadano dienų pasninko, bet tik po kai kurių dienų. Atpasninkauti praleistas Ramadano dienas yra "fard" (privaloma), kai Šavval nėra privaloma, ir atlikti privalomus garbinimo veiksmus yra daug svarbiau. Lai Allah skiria mums sėkmę!

Klausimas:

Aš neturėjau galimybės pasninkauti Ramadano metu dėka pogimdyminio kraujavimo. Aš patapau švari Eid dienų metu ir aš labai noriu pasninkauti Šešias Šavval dienas. Ar man yra leistina pirma pasninkauti šešias Šavval dienas ir po to atpasninkauti praleistas Ramadano dienas? Prašau iš jūsų Fatvos. Lai Allah jus lydi į gėrį!

Atsakymas:

Yra perduota, kad pirmiausia reikia atpasninkauti praleistas Ramadano dienas, kadangi Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė:

"Tas kuris atpasninkaus Ramadaną ir po jo šešias Šavval mėnesio dienas, tai tarsi jis atpasninkavo už pilnus vienerius metus." (Perduota Imamo Muslim jo Sachych Chadisų Rinkinyje). 

Taigi, Pranašas صلى الله عليه وسلم paaiškino, kad šešių dienų Šavval pasninkas eina po Ramadano (išbaigto) pasninko. Tai yra jūsų pareiga pradėti pasninkauti Ramadano skolas, netgi jeigu jūs išsiilgote Šavval pasninko, remiantis anksčiau minėtu chadisu. Dar daugiau, "fard" (privalomieji garbinimo veiksmai) yra viršiau "nafl" (savanoriškų garbinimo veiksmų). Lai Allah lydi mus visus į sėkmę!

Šaltinis: Islamo Mokslo Tyrinėjimo Žurnalas  Išvertė:Saturday, 25 April 2015

Fatva nėščiai moteriai, kuri bijo, kad pasninkas gali pakenkti jai ir jos kūdikiui(Part No. 10; Page No. 220)


Fatvos Nr. 1453

Klausimas Nr.2:

Jeigu nėščia moteris arba krutimi matinanti motina nepasninkauja Ramadano metu dėl to, kad ji bijo, kad pasninkas gali pakenkti jai  ar jos kūdikiui, kaip ji turėtų elgtis?  Ar ji turėtų atpasninkauti praleistas dienas kartu pamaitindama vargšus (1), ar atpasninkauti tas dienas nemaitinant vargšų (2), ar pamaitinti vargšus ir neatpasninkauti praleistų dienų (3)? Kaip reiktų elgtis tokioj situacijoj?

Atsakymas:

Jeigu nėščia moteris bijo, kad pasninkas gali būti žalingas jai ar jos embrionui, tuomet ji neprivalo pasninkauti. Ji privalo tik atpasninkauti praleistas pasninko dienas, nes jos situacija yra panaši į sergančiojo asmens, kuris negali pasninkauti, ar tokio, kuris bijo, kad pasninkas gali sukelti žalą. Allah عَزَّوَجَلَّ  sako: 

{…kuris yra sergantis ar kelionėje, toks pat kiekis dienų  [per kurias nebuvo pasninkauta, atpasninkauti] iš kitų dienų.}

Panašiai, yra ir  moteriai, kuri yra matinanti krutimi ir bijanti, kad pasninkas gali sukelti žalos jai ar jos kūdikiui, jai yra leidžiama nepasninkauti Ramadano metu ir atpasninkauti skolą (praleistas dienas) vėliau.

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai, ir jo bendražygiams.


Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Bāz 
Pirmininko pavaduotojas`Abdul-Razzak `Afify
Nariai: Abdullah ibn Ka’ud ir Abdullah ibn GudajjanIšvertė:
Friday, 24 April 2015

Fatva moteriai, kuriai prasideda kraujavimas ir persileidimas pasninko metuFatvos Nr. 13928

Klausimas:

Embrionas išbuvo moters gimdoje šešis mėnesius. Aštuntą Ramadano dieną ji pradėjo kraujuoti, bet tai buvo ne daugiau kaip puodelio dydžio kiekio kraujo išskyros. Šis kraujavimas tęsėsi diena po dienos. 28 Ramadano dieną, embrionas buvo pašalintas iš jos gimdos (medicininės operacijos pagalba).
Klausimas yra: ar ši moteris turėtų atpasninkauti tas dienas per kurias ji kraujavo? Turėkite omeny, kad moteris pasninkavo prieš persileidimą ir nesulaužė (nenutraukė) pasninko iki kol embrionas buvo pašalintas iš gimdos. Patarkite mums, lai Allah apsaugo jus.


Atsakymas:

Moteris, apie kurią jūs klausiate, neturi atpasninkauti to pasninko. Taip yra todėl, kad tas kraujavimas nebuvo jos mėnesinis periodas ar pogimdyminis kraujavimas. Tačiau, jei nutiko taip, kad kraujavimas prasidėjo vieną, dvi ar tris dienas prieš persileidimą, ir buvo nustatyti tame gimdymo  ženklai, tuomet tas kraujavimas yra laikomas pogimdyminiu kraujavimu ir pasninkas tomis dienomis yra laikomas negaliojančiu. 

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, ji šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Bāz 
Pirmininko pavaduotojas `Abdul-Razzak `Afify
Narys Abdullah ibn GhudajjanIšvertė:Thursday, 23 April 2015

Vadovų Smerkimas Iš Sakyklų - Imamas Ibn Bāz
Mokslininkas: Imâmas ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Nuoroda: Darulhadith.comKlausimas:

Ar smerkti vadovus, minėti jų klaidas ir apkalbėti juos iš sakyklų  priklauso salaf metodikai? Kaip asmuo turėtų patarti vadovui remiantis salaf metodika? Kaip tai turėtų atrodyti?


Šeichas Ibn Bâz:

Šitas klausimas jau buvo pateiktas keletą kartų. Tai nepriklauso salaf metodikai kalbėti apie vadovų trūkumus iš sakyklų. Tai veda į sukilimus ir žmonių neklausymą ir nepaklusnumą tame, kas yra leidžiama. Tai veda link to, kas yra žalinga ir neduoda jokios naudos.

Salafių sekama metodika yra patarti privačiai (asmeniškai), rašyti jam (vadovui) ir leisti islamo mokslininkams susisiekti su juo tam, kad jie nurodytų jam tai, kas yra gerai.

Nuodėmės turėtų būti minimos nepaminint nuodėmiautojo. 
Paleistuvavimas, alkoholis ir palūkanos turėtų būti smerkiami nesmerkiant asmenų, kurie atlieka jas. Pakanka pasmerkti nuodėmes ir įspėti prieš jas nepaminint pačio nuodėmiautojo, nepaisant to ar jis yra vadovas ar ne.

Kuomet prasidėjo sachabio Utmān išbandymas, kai kurie žmonės pasakė Usāma bin Zeid'ui:

"Ar tu nepasmerksi Utmān'o?"

Jis atsakė:

"Ar aš turėčiau jį pasmerkti žmonių akivaizdoje? Aš pasmerksiu jį privačiai, neatidarydamas žmonėms  vartų į blogį."

Kada jie inicijavo blogybes Utmān valdymo laikais ir viešai jį pasmerkė - vargas, susirėmimai ir korupcija patapo faktais to. Iki šios dienos galima aptikti viso to pėdsakus. Tai privedė prie fitnos (didelės nelaimės) tarp Alī ir Mu'āvija. Utmān ir Alī buvo nužudyti dėl šios priežasties. Daug kompanionų ir kitų buvo nužudyti dėka viešo smerkimo. To pasekmė - žmonės pradėjo nekęsti savo vadovo ir pasibaigė tuo, kad jie nužudė jį.Išvertė:
Wednesday, 22 April 2015

Fatva susijusi su pasninku ir mėnesinėmis
Fatvos Nr. 18637

Klausimas Nr.8

Ramadano metu aš susirgau mėnesinėmis. Iš tikro, mano mėnesinių ciklas yra reguliarus ir užtrunka šešias dienas. Tačiau, praėjusį Ramadaną jis tęsėsi tik penkias dienas ir man kilo dvejonių dėl jo tęsimosi šeštąją dieną. Šeštos dienos 6 valandą ryto, atsikėlusi aptikau "kudra" (tamsios spalvos makšties išskyros per arba po mėnesinių). Aš nebuvau tikra ar mano menstruacinis periodas buvo pasibaigęs prieš aušrą ar jau po jos. Dabar, kaip man elgtis tokioje situacijoje? Ar aš turėčiau atpasninkauti tą dieną, kuri sukėlė man abejones? Noriu pabrėžti, kad aš atlikau "gusl" (pilną pomėnesininio ciklo ritualinį apsiprausimą) ir atlikau Duhr maldą, ir jau nuo 4 valandos ryto susilaikiau nuo valgio ir gėrimo, t.y. prieš dar aptinkant "kudra" (tepimą). Visa šlovė priklauso  Allah, tą dieną aš pasninkavau ir tęsiau pasninką vėlesnėmis dienomis nepastebėdama (Part No. 9; Page No. 54) jokio kraujavimo išskyrus "kudra" (tepimą).


Atsakymas:

Jūsų reguliarus menstruacinis periodas yra šešios dienos ir "kudra" yra dalis jo, ir jūs neaptikote baltųjų išskyrų, kurios paženklina periodo pabaigą. Dabar, jūs turėtumėt atpasninkauti tą šeštą dieną, per kurią jūs pasninkavote, nes tą dieną jūsų menstruacinis periodas dar nebuvo pasibaigęs ir tęsėsi.

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, ji šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas Abdul-Aziz Al Šeich
Nariai: Abdullah Ibn Gudajjan, Bakr Abu Zeid ir Salich Al FauzānIšvertė Nora Umm Youcef.

Tuesday, 21 April 2015

Fatva, kada moteris aptinka kraujo dėmes ir nutraukia pasninką

 
                    


Fatvos Nr. 18248

Klausimas Nr.1.

Mano menstruacinis periodas visuomet prasideda kas 32 dienos. Ša'bân mėnesio 15 dieną man prasidėjo menstruacinis periodas ir mano sekantis periodas turėjo prasidėti Ramadano 17 dieną. Tačiau, tą dieną (Part No. 9; Page No.) po Asr maldos aš aptikau kraujo žymes (dėmes), todėl aš suvalgiau alyvuogę. Vėliau, aš neaptikau jokio kraujavimo, todėl aš tęsiau pasninką iki Ramadano nakties 29 dienos.

Atsakymas:

Jūs turėtumėte atpasninkauti tą Ramadano dieną, per kurią jūs nutraukėte pasninką per klaidą, nes tai nebuvo priežastis pasninko  nutraukimui ar maldos neatlikimui.

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, ji šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas Abdul-Aziz Al Šeich
Nariai Bakr Abu Zeid ir Salich Al FauzānIšvertė Nora Umm Youcef.


Monday, 20 April 2015

Fatva pasninkaujančiai moteriai, susijusi su kraujavimu po mėnesinių
Fatvos Nr. 19353

Klausimas:

Aš vartoju kontraceptines piliules, ypač per Ramadaną, tam kad išlikčiau "tachara" (kad išlikčiau švari, t.y. nesusirgčiau mėnesinėmis) Ramadano metu. Man pradėjus vartoti kontraceptines piliules jau Ša'bân mėnesio viduryje, mano menstruacinis periodas prasidėjo Ramadano mėnesio pradžioje ir tęsėsi šešias dienas, po kurių aš atlikau "ghusl" (pilną ritualinį apsiprausimą), tam kad būčiau "tachara" (švari) ir galėčiau pradėti pasninkauti likusias Ramadano dienas. Mano nuostabai, po dviejų dienų aš pastebėjau keletą kraujo lašų ir išskiras, kurios išsiskyrė savo spalva ir tekstūra nuo menstruacinio kraujavimo. Taip pat noriu paminėti, kad aš turiu spiralę gimdoje (nuo pastojimo) ir aš taip pat laikiausi pasninko tomis dienomis, kada kraujo lašai buvo aptikti. Ar man reikia atpasninkauti tas dienas?

Atsakymas:

Jeigu yra taip kaip paminėjote, jūsų pasninkas ir maldos yra galiojančios. Kas liečia jūsų aptiktus kraujo lašus ir išskiras po pasibaigusių mėnesinių, jie nepriklauso jūsų menstruaciniam kraujavimui. Tačiau, esant tokiai situacijai, jūs turėtumėt atlikti "vudu" (apsiprausimą) prieš kiekvieną maldą, nes taisyklė yra tokia pati  kaip ir "istichada'i"* ir šlapimo nesulaikymui.

*"Istichada"- neįprastas makšties kraujavimas, kuris nepriklauso mėnesinėms ar pogimdyminiui kraujavimui.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas Abdul-Aziz Al Šeich
Narys Salich Al FauzānIšvertė Nora Umm Youcef.

Sunday, 19 April 2015

Fatva pasninkaujančiai moteriai, kuri naudoja kontraceptines piliules tam, kad nesusirgtų mėnesinėmis Ramadano metu
Fatvos Nr. 16264

Klausimas Nr.1 : 

Mano žmona naudoja kontraceptines piliules. Šių metų Ramadano mėnesį, ji vartojo tas piliules iki mėnesio pabaigos, kadangi ji nenorėjau nutraukti pasninko. Ar ji turėtų atpasninkauti tas dienas, per kurias jai reguliariai būna menstruacinis periodas? Faktas yra tas, kad ji visą mėnesį nekraujavo ir jos menstruacinis periodas prasidėjo ketvirtą dieną jau po Ramadano. Ar jai reikia atpasninkauti dienas, per kurias ji būtų sirgusi mėnesinėmis ir per kurias ji nenutraukė pasninko?

Atsakymas:

Jeigu yra taip kaip sakote, kad jūsų žmona nesusirgo mėnesinėmis Ramadano metu dėl to, kad ji vartojo kontraceptines piliules, tada jai nereikia atpasninkauti tų dienų.

(Part No. 9; Page No. 57)

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas `Abdul-Razzak `Afify
Nariai: Abdullah Ibn Gudajjan, Bakr Abu Zeid, Abdul-`Aziz Al Al-Šeich ir Salich Al Fauzān


Išvertė Nora Umm Youcef.Saturday, 18 April 2015

Fatva apie trijų dienų pasninką kas mėnesį
(Part No. 10; Page No. 404)

Fatvos Nr. 13589

Klausimas Nr.1.

Esu moteris, kuriai patinka pasninkauti tris dienas per mėnesį. Tačiau, aš negaliu to padaryti Hidžri kalendoriaus 13, 14 ir 15 dienomis, kadangi kartais tomis dienomis man būna mėnesinės arba pogimdyminis periodas. Ar man yra leistina pasninkauti kitomis mėnesio dienomis nei 13, 14 ir 15? Ar to pakaktų, kad tai užsiskaitytų vienerių metų  pasininkui? 

Atsakymas: 

Asmenys, kurie pasninkauja tris dienas kiekvieną mėnesį, jiems geriau tai daryti Baltomis Dienomis (Hidžri kalendoriaus 13, 14 ir 15 dienomis). Vis dėlto, asmuo gali pasninkauti kitomis mėnesio dienomis ir tikėtina, kad tai užsiskaitys kaip vienerių metų pasninkas, kadangi kiekvienas geras darbas yra padauginamas dešimčia. Dar daugiau, Pranašas صلى الله عليه وسلم neįvardijo Baltųjų Dienų, kada jis patarė Abu Hureira’i ir Abu Darda’i رضي الله عنهما  pasninkauti tris dienas per mėnesį. Be to, Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė `Abdullah ibn `Amr ibn Al-`As رضي الله عنهما : “Pasninkaukite tris dienas per mėnesį, tai yra tolygu vienerių metų pasninkui.”

(Part No. 10; Page No. 405)

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai, ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz 
Pirmininko pavaduotojas`Abdul-Razzaq `Afify
Narys  Abdullah ibn GudajjanIšvertė Nora Umm Youcef.