Salafija

Salafija

Tuesday 5 August 2014

Keturių Principų Trumpa Suvestinė


Trys Laimės Ženklai: 


1) Būti kantriam išbandymo metu;

2) Būti dėkingam už tai ką turite (Dievo  عَزَّوَجَلَّ dovanas);
3) Atgailauti už nuodėmes.

Hanyfyja yra Abraomo religija, tyras Allah تعالى Vieno šlovinimas.  Supratimas, kad Allah تعالى  sukūrė žmones ir džinus tam, kad jie Jį تعالى  Vieną šlovintų.  (Sura Darijaat, 51:56) Supratimas, kad Allah تعالى  pripažins tik šlovinimą, kuris pagrįstas tauchydu ir kad širkas anuliuoja (panaikina) visus šlovinimo veiksmus (t.y. Allah تعالى  nepripažįsta jokių garbinimo veiksmų, jeigu asmuo atlieka širką) ir veda pragaran. (Sura Nisa, 4:116)


Pirmas Principas:


Mušriks (politeistai) pripažino Tauchyd Ar-Rububijah (kad Allah تعالى yra Pasaulio Valdovas), bet  tas pripažinimas nepadaro jų musulmonais. (Sura Junus, 10:31)


Antras Principas: 


Mušriks (politeistai) šaukėsi kitų pagalbos nei Allah تعالى ir tam davė dvi priežastis (pasiteisinimus):

1) siekdami artumo (Sura Zumar, 39:3);
2) siekdami tarpininkavimo (Sura Junus, 10:18).

Tarpininkystė yra dviejų tipų:

1) draudžiamoji (Sura Bakara, 2:254);
2) patvirtinta (2:255).

Trečias Principas:


Žmonės garbino skirtingus dalykus, bet prieš juos visus buvo kovojama (Sura Bakara, 2:193):

1) Saulę ir Mėnulį (Sura Fussilaat, 41:37);
2) Angelus (Sura Imraan, 3:80);
3) Pranašus (Sura Maidah, 5:116);
4) Šventuolius (Sura Israa, 17:57);
5) Medžius ir akmenis (Sura Nadžm (53:19-20) ir Chadisas apie Dhaat Anwaat).

Ketvirtas Principas:


Šiandieniniai politeistai yra blogesni už ankstesniuosius:

1) šiandieniniai politeistai atlieka širką geromis ir blogomis sąlygomis;
2) ankstesnieji politeistai atliko širką tik geromis sąlygomis (Sura Ankabūt, 29:65)

Keturių Principų diagramą rasite 4-tame puslapyje (anglų kalba) ir Visą "Study Guide"


Vertė Nora Umm Youcef.No comments:

Post a Comment